Мобилно меню

4.9411764705882 1 1 1 1 1 Rating 4.94 (17 Votes)
 
СЪДЪРЖАНИЕ:
 
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЙ
 
 
 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРК

 
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА
 
 
(следва)
 

ЗА КНИГАТА:

"Толковая Библия" (Библията с тълкуване, или Обяснителна Библия), издадена под редакцията на проф.Александър Павлович Лопухин (1852-1904). Първото дванадесеттомно издание излиза в Санкт Петербург от 1904 до 1913 г. като безплатно приложение към списание "Странник". Всяка година е отпечатван по един том, а през 1912 и 1913 г. - по два.

Началото на издаването на "Толковая Библия" е обявено в октомврийския брой на "Странник" от 1903 г. В анотацията на предстоящото издание се посочва по-специално, че пристъпвайки към него, редакционната колегия смята, че отговаря на най-настойчивата и спешна нужда на нашето духовенство и на цялото общество. С всяка изминала година Библията става все по-разпространена в обществото и сред духовенството и не е далеч времето, когато тя ще се превърне в настолна книга във всеки благочестив дом. Да се даде на пастирите на Църквата, както и на всички любители на четенето на Божието слово като цяло, ръководство за правилно разбиране на Библията, да се обоснове и защити истината от изопачаването й от лъжеучители, както и ръководство за разбиране на много неясни места в нея - това е целта на това издание."

"Толковая Библия" в никакъв случай не е строго научно издание, тъй като на преден план е желанието на авторите към духовно назидание на читателите, както и желанието им да подкрепят достоверността на Библията чрез позоваване на данните на позитивната наука. Съотношението между научния и духовно-образователен подход, както и нивото на коментарите е различно в отделните книги, тъй като в написването им са участвали голям брой автори с различно научно ниво и виждане на проблема.

Работата по обяснителната Библия започва под редакцията на Александър Павлович Лопухин, професор по богословие. Но за съжаление Александър Павлович умира в разгара на творческите си сили през август 1904 г. и работата по това уникално издание е продължена от неговите наследници. Последният том е публикуван по-малко от година преди Първата световна война.

Смъртта на учения, за щастие, не води до прекратяване на основните му издателски проекти. Издаването на "Толковая Библия", продължено от наследниците на Лопухин, е завършено през 1913 г. В рамките на десет години са публикувани дванадесет тома, които последователно предлагат на читателя коментар и тълкуване на библейските текстове на всички книги от Стария и Новия завет.

Самият Александър Павлович Лопухин имал време да подготви само коментар на Петокнижието на Мойсей, който съставлявал първия том на "Толковая Библия". Започвайки с историческите книги на Стария завет на Библията (книгите Иисус Навин, Съдии, Рут и книгите Царства), с работата се заемат изтъкнати руски библеисти: професорът от Киевската духовна академия свещеник Александър Александрович Глаголев; професорът от Петербургската духовна академия свещеник Фьодор Герасимович Елеонски; професорът от Казанската духовна академия Василий Иванович Протопопов; професор Владимир Петрович Рыбинский от Киевската духовна академия, професор Василий Никанорович Мишцин, професор Александър Иванович Покровски от Московската академия, професор Михаил Николаевич Скабаланович от Киевската духовна академия, професорът от Петербургската духовна академия Иван Гаврилович Троицки; професорът архимандрит (по-късно епископ) Йосиф, свещеник Михаил Фивейски, К. Н. Фаминский и протойерей Николай Орлов.

През последния век „Толковая Библия“ е използвана в обучението на българските студенти по богословие и в семинариите, като през годините на български език са излизали откъси, предимно от тълкуванието на Петокнижието, както и тълкувание на евангелието от Йоан.

За читателите на „Двери“ предлагаме превод на тълкуванието на евангелието от Матей, за да стане новозаветната тематика достъпна на по-широк кръг хора, интересуващи се от Божието слово.

За превода на български език е използвано новото редактирано издание на „Толковая Библия“, в което се отстранени много неточности на оригиналния вариант: Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета : в 7 т. / под ред. А. П. Лопухина. - Изд. 4-е. - Москва: Дар, 2009. На някои места са направени добавки от съчинението на А. Лопухин "Библейская история при свете новейших исследований и открытий. Новый Завет". С-Пб.: 1895.

Използван е новозаветният текст по синодалното издание на БПЦ.

 


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/d9ruq 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Това е удивителен духовен закон: започваш да даваш това, от което сам се нуждаеш, и веднага получаваш същото двойно и тройно.

 

    Игумен Нектарий (Морозов)