Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (43 Votes)

αγιοσ αντωνησПИСМО ДЕСЕТО

1. Мои благословени чада, пиша ви това писмо, за да знаете, че онези, които обичат Бога, Го търсят от цялото си сър­це и Той им откликва и им дарува това, което искат.

Относно тези, които не пристъпват към Бога с ця­лото си сърце, а вършат всичките си дела от стремеж към самохвалство, за да получат човешка слава, Той не чува техните молитви. По-скоро Той се разгневява срещу тях, понеже делата им са извършени от лицеме­рие. Ето защо спрямо тях се изпълват думите на псалмопевеца, който казва: „Бог ще разсипе костите на ония, които се опълчват против Тебе…“ (Пс. 52:6).

2. Наистина Всевишният Бог се гневи на техните де­ла, не се радва на техните молитви и им се противопос­тавя много силно, понеже те вършат делата си без вяр­ност и ги изпълняват лицемерно пред човеците. Поради това Божията сила не действа в тях, понеже те са недъгави по сърце във всичките си дела, които предп­риемат. Ето защо такива човеци не са познали Божията благост­ с присъщите ѝ блаженство и радост, а тех­ните души изнемогват от делата им като под тежък товар.

Цялата статия: Св. Антоний Велики: За лицемерието

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (40 Votes)

78c43ca58399b72db75c48165a491a13

Продължение от Писмо осмо

 ПИСМО ДЕВЕТО

Обични в Господа, ако човек обича Бога с всичкото си сърце, с всичката си мисъл, с целия си дух и с цялата си сила, той ще придобие страх Божи. Този страх по­ражда сълзи, а сълзите са извор на сила. При пълното извършване на това душата принася плодове във всичко.

Ако Бог види тези добри плодове в душата, Той я при­ема като благовоние на прекрасен тамян и непрестанно се радва на това с ангелите (срв. Лука 15:10), като й да­рява радостта. Той я покровителства по всички пъти­ща (срв. Пс. 90:11), които тя поема, за да достигне до мястото на покоя. Дори и дяволът не може нищо да нап­рави против нея, като вижда Този велик Покровител свише, Който е около нас. Той се бои да се доближи дори и малко до такъв човек поради тази голяма сила.

Цялата статия: Св. Антоний: Придобивайте Божията сила

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (85 Votes)

4 9Продължение от Писмо седмо

ПИСМО ОСМО

1. Обични в Господа, пиша ви като на чада, които сте скъпи на вашите родители!

Ако чадата по плът подражават на своите родители и се помиряват с тях, родителите ги обичат от цяло­то си сърце и ги удостояват с много повече почести, отколкото другите си чада, които не им се подчиня­ват. И ако придобият нещо добро, те го съхраняват за децата, които ги слушат и им подражават. Следовател­но, ако родителите по плът постъпват така, то колко повече нашите духовни отци желаят да преподадат сво­ите дарове на чадата, които ги слушат и им подража­ват!

Ето защо, скъпи в Господа, които обичам от цялото си сърце, искам да бъда постоянно сред вас, за да ви виж­дам и благославям, тъй като установявам, че привърза­ността, която показвате, подражанието ви на мене и вашето завръщане към Бога са искрени.

Тъй че вие сте в моето сърце (срв. 2 Кор. 7:3). Занап­ред аз ще се моля на моя Бог ден и нощ, за да ви удостои с даровете, които Той ми даде единствено по Своята милост, а не по моите заслуги. Това е наистина голямо­то съкровище, което ми даде нашият Господ и аз Го мо­ля Той и на вас да ви го даде! Това е най-голямото ми желание, а денонощната ми молитва е вие да бъдете с мене там, където и аз ще бъда, след като напусна това тяло. Впрочем Господ винаги ми е откликвал – от детст­вото, та до днес. Затова и зная, че Той по Своята бла­гост ще изпълни това мое прошение.

Цялата статия: Св. Антоний: Духът обитава в чисти сърца

4.9741935483871 1 1 1 1 1 Rating 4.97 (155 Votes)

10 7Продължение от Писмо шесто

ПИСМО СЕДМО

Антоний ви поздравява, скъпи в Господа братя: ра­достта да бъде с вас!

Няма да се изморя да се връщам към спомена за вас, членове на вселенската Църква. Знайте това: любовта, която храня към вас, не е чисто плътска, но е духовна и е според Бога, понеже любовта, която е само плътска, е слаба, не­постоянна и непрекъснато надвивана от променли­ви ветрове.

Тези, които имат страх от Бога и пазят заповеди­те Му, са Негови служители. Едно такова служение още не е съвършенство, а е правда, която ни води малко по малко към Духа на осиновението (Рим. 8:15). Ето защо пророците, апостолите, съборът на светиите, тези, които бяха избрани от Бога и им се повери апостолската пропо­вед, всички бяха запленени от Иисус Христос по благост­та на Бог Отец. Всъщност св. апостол Павел казва: „Павел, раб на Иисус Христос, призван апостол, отреден за Бо­жието благовестие" (Рим. 1:1); „Ето защо аз, Павел, съм окованик Иисус Христов за вас, езичниците" (Еф. 3:1). Тъй че писаният Закон да ви бъде в помощ при святото ви служение до деня, когато ще ви бъде дадено да обуз­даете страстите и да придобиете съвършенство в свя­то упражняване на добродетелта благодарение на дара, който получиха и апостолите.

Цялата статия: Св. Антоний: Духът Божий не влиза в лукава душа

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (121 Votes)

22448302 1670524009658620 9130316157661340809 n„Бог е любов", „християнството учи на любов", „най-важната християнска заповед е обичай ближния си"... Често чуваме всичко това. Но за каква любов става дума? Какво е любовта от гледна точка на Евангелието? Нека се опитаме да изясним.     

Основните източници, на които християните се опират, когато говорят за любовта – това са Евангелието, разказващо за живота и учението на Господ Иисус Христос, и посланията на Неговите ученици – апостолите.

В Евангелието Христос казва, че Бог дава на хората само две ключови заповеди и те се отнасят за любовта: Възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първа и най-голяма заповед; – казва Спасителят, – а втора, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си; на тия две заповеди се крепи целият закон и пророците (Мат. 22:37-40). „Законът и пророците“ – това е цялото учение на Стария Завет, многобройните предписания и заповеди; всичко, което проповядват древните пророци. Всички повеления и закони, дадени от Бога, съдържат в сърцевината си любовта като първооснова – ето, това има предвид Христос. Защото заповедите: не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, чуждо не пожелавай, и всяка друга заповед се съдържа в тия думи: възлюби ближния си като самия себе си – ще обясни впоследствие апостол Павел (Рим. 13:9).

Цялата статия: Какво е истинската любов според Евангелието
Страница 1 от 111

 

И рече старецът...

Когато човек се моли, той се държи към Бога като към приятел – разговаря, доверява се, изразява желания; и чрез това става едно със Самия наш Създател.

Св. Симеон Солунски