Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (27 Votes)

/imG 6242

По решение от 22 април 2024 г. на Св. Синод На Българската православна църква - Българска патриаршия всяка година на 12 май ще бъде отслужван молебен за здравните служители. Това ще бъде включено в църковния календар и ще се извършва всяка година във всички епархии.

Свещеникът: Слава на светата Единосъщна, Животворяща и Неразделна Троица сега и винаги, и вовеки веков!

Хорът: Амин!

Христос воскресе (3 пъти)

(Денят се пада винаги в следпасхалния период, но ако молебенът се отслужва в друго време на годината, се започва с "Благословен е нашият Бог..." и веднага се казва Великата ектения)

Велика ектения

Дяконът: С мир на Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй! (така след всяко прошение)

Дяконът: За мира от небето и за спасението на нашите души на Господ да се помолим!

За мира на целия свят, за благопреуспяване на светите Божии църкви и единението им на Господ да се помолим!
За този свят храм и за онези, които с вяра, благоговение и страх Божи влизат в него, на Господ да се помолим!
За Високопреосвещения наш митрополит (името), за честното свещенство, за дяконството в Христос, за всички църковнослужители и народа на Господ да се помолим!
За нашия български народ, за правителството и за христолюбивото ни войнство на Господ да се помолим!
За да му помага Бог и да покори под нозете му всеки враг и противник, на Господ да се помолим!
За този град (село), за всеки град и село, и за тези, които с вяра живеят в тях, на Господ да се помолим!
За лекарите, медицинските сестри, болногледачите, фармацевтите и за университетските им преподаватели – за тяхното спасение на Господ да се помолим!
За да приеме Той милостиво тази благодарствена служба и молитва от нас, недостойните Свои раби, в Своя жертвеник и добросърдечно да ни помилва, на Господ да се помолим!
За да не се отвърне от благодарствения молебен за нас, непотребните Му раби, който Му принасяме със смирено сърце за получените от Него благодеяния, но да Му бъде той приятен като благоуханно кадило и чиста жертва, на Господ да се помолим!
За да чуе сега молебния ни глас, да изпълнява винаги доброто намерение и желание на верните Си раби и да бъде милостив, като ни прави благодеяния според молитвите на светата Си Църква и на всеки Свой раб, на Господ да се помолим!
За да избави Своите раби, здравните служители и всички нас, от всяка беда, напаст, скръб и нужда, и от всички видими и невидими врагове; да обдарява Своя верен народ със здраве, дълголетие и мир, да го огради с опълчението на Своите ангели, на Господ да се помолим!

Цялата статия: Благодарствен молебен в деня на здравния служител – 12 май

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (69 Votes)

4 9Продължение от Писмо седмо

ПИСМО ОСМО

1. Обични в Господа, пиша ви като на чада, които сте скъпи на вашите родители!

Ако чадата по плът подражават на своите родители и се помиряват с тях, родителите ги обичат от цяло­то си сърце и ги удостояват с много повече почести, отколкото другите си чада, които не им се подчиня­ват. И ако придобият нещо добро, те го съхраняват за децата, които ги слушат и им подражават. Следовател­но, ако родителите по плът постъпват така, то колко повече нашите духовни отци желаят да преподадат сво­ите дарове на чадата, които ги слушат и им подража­ват!

Ето защо, скъпи в Господа, които обичам от цялото си сърце, искам да бъда постоянно сред вас, за да ви виж­дам и благославям, тъй като установявам, че привърза­ността, която показвате, подражанието ви на мене и вашето завръщане към Бога са искрени.

Тъй че вие сте в моето сърце (срв. 2 Кор. 7:3). Занап­ред аз ще се моля на моя Бог ден и нощ, за да ви удостои с даровете, които Той ми даде единствено по Своята милост, а не по моите заслуги. Това е наистина голямо­то съкровище, което ми даде нашият Господ и аз Го мо­ля Той и на вас да ви го даде! Това е най-голямото ми желание, а денонощната ми молитва е вие да бъдете с мене там, където и аз ще бъда, след като напусна това тяло. Впрочем Господ винаги ми е откликвал – от детст­вото, та до днес. Затова и зная, че Той по Своята бла­гост ще изпълни това мое прошение.

Цялата статия: Св. Антоний: Духът обитава в чисти сърца

4.9724137931034 1 1 1 1 1 Rating 4.97 (145 Votes)

10 7Продължение от Писмо шесто

ПИСМО СЕДМО

Антоний ви поздравява, скъпи в Господа братя: ра­достта да бъде с вас!

Няма да се изморя да се връщам към спомена за вас, членове на вселенската Църква. Знайте това: любовта, която храня към вас, не е чисто плътска, но е духовна и е според Бога, понеже любовта, която е само плътска, е слаба, не­постоянна и непрекъснато надвивана от променли­ви ветрове.

Тези, които имат страх от Бога и пазят заповеди­те Му, са Негови служители. Едно такова служение още не е съвършенство, а е правда, която ни води малко по малко към Духа на осиновението (Рим. 8:15). Ето защо пророците, апостолите, съборът на светиите, тези, които бяха избрани от Бога и им се повери апостолската пропо­вед, всички бяха запленени от Иисус Христос по благост­та на Бог Отец. Всъщност св. апостол Павел казва: „Павел, раб на Иисус Христос, призван апостол, отреден за Бо­жието благовестие" (Рим. 1:1); „Ето защо аз, Павел, съм окованик Иисус Христов за вас, езичниците" (Еф. 3:1). Тъй че писаният Закон да ви бъде в помощ при святото ви служение до деня, когато ще ви бъде дадено да обуз­даете страстите и да придобиете съвършенство в свя­то упражняване на добродетелта благодарение на дара, който получиха и апостолите.

Цялата статия: Св. Антоний: Духът Божий не влиза в лукава душа

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (121 Votes)

22448302 1670524009658620 9130316157661340809 n„Бог е любов", „християнството учи на любов", „най-важната християнска заповед е обичай ближния си"... Често чуваме всичко това. Но за каква любов става дума? Какво е любовта от гледна точка на Евангелието? Нека се опитаме да изясним.     

Основните източници, на които християните се опират, когато говорят за любовта – това са Евангелието, разказващо за живота и учението на Господ Иисус Христос, и посланията на Неговите ученици – апостолите.

В Евангелието Христос казва, че Бог дава на хората само две ключови заповеди и те се отнасят за любовта: Възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първа и най-голяма заповед; – казва Спасителят, – а втора, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си; на тия две заповеди се крепи целият закон и пророците (Мат. 22:37-40). „Законът и пророците“ – това е цялото учение на Стария Завет, многобройните предписания и заповеди; всичко, което проповядват древните пророци. Всички повеления и закони, дадени от Бога, съдържат в сърцевината си любовта като първооснова – ето, това има предвид Христос. Защото заповедите: не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, чуждо не пожелавай, и всяка друга заповед се съдържа в тия думи: възлюби ближния си като самия себе си – ще обясни впоследствие апостол Павел (Рим. 13:9).

Цялата статия: Какво е истинската любов според Евангелието

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (115 Votes)

1485513268.9418antoniiy velikiiy3Продължение от Писмо пето

ПИСМО ШЕСТО

Надареният с разум човек, който се готви за отговор при Христовото пришествие, трябва да знае това, което съответства на духовната му природа. Който познава себе си, познава също и Божия план на спасени­ето, осъществен от Твореца, и всичко онова, което Бог прави за Своите творения.

Скъпи в Господа чеда, умолявам ви в името на Иисус Христос, вие, които сте като мои собствени членове и сънаследници на светиите, постъпвайте така, че Бог да ви дарува дух на мъдрост, за да отличите и разбере­те, че голямата любов, която ви поднасям, не е плътс­ка, а духовна обич в името на Господа. Има ли смисъл да спо­менавам земните ви имена, след като те са преходни? Ето защо при нощната си борба с ангела Яков не си е сменил името през цялата нощ, но едва след настъпването на деня е получил името Израил, което се превежда та­ка: „Дух, който вижда Бога“ (Бит. 32:24-28).

Цялата статия: Св. Антоний: Където няма единство, нито съгласие, там има война
Страница 1 от 142

 

И рече старецът...

Защо удряш въздуха и тичаш напразно? Очевидно, всяко занимание има цел. Тогава кажи ми каква е целта на всичко, което се върши в света? Отговори, предизвиквам те! Суета на суетите: всичко е суета.

Св. Йоан Златоуст