Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (69 Votes)

4 9Продължение от Писмо седмо

ПИСМО ОСМО

1. Обични в Господа, пиша ви като на чада, които сте скъпи на вашите родители!

Ако чадата по плът подражават на своите родители и се помиряват с тях, родителите ги обичат от цяло­то си сърце и ги удостояват с много повече почести, отколкото другите си чада, които не им се подчиня­ват. И ако придобият нещо добро, те го съхраняват за децата, които ги слушат и им подражават. Следовател­но, ако родителите по плът постъпват така, то колко повече нашите духовни отци желаят да преподадат сво­ите дарове на чадата, които ги слушат и им подража­ват!

Ето защо, скъпи в Господа, които обичам от цялото си сърце, искам да бъда постоянно сред вас, за да ви виж­дам и благославям, тъй като установявам, че привърза­ността, която показвате, подражанието ви на мене и вашето завръщане към Бога са искрени.

Тъй че вие сте в моето сърце (срв. 2 Кор. 7:3). Занап­ред аз ще се моля на моя Бог ден и нощ, за да ви удостои с даровете, които Той ми даде единствено по Своята милост, а не по моите заслуги. Това е наистина голямо­то съкровище, което ми даде нашият Господ и аз Го мо­ля Той и на вас да ви го даде! Това е най-голямото ми желание, а денонощната ми молитва е вие да бъдете с мене там, където и аз ще бъда, след като напусна това тяло. Впрочем Господ винаги ми е откликвал – от детст­вото, та до днес. Затова и зная, че Той по Своята бла­гост ще изпълни това мое прошение.

Цялата статия: Св. Антоний: Духът обитава в чисти сърца

4.9724137931034 1 1 1 1 1 Rating 4.97 (145 Votes)

10 7Продължение от Писмо шесто

ПИСМО СЕДМО

Антоний ви поздравява, скъпи в Господа братя: ра­достта да бъде с вас!

Няма да се изморя да се връщам към спомена за вас, членове на вселенската Църква. Знайте това: любовта, която храня към вас, не е чисто плътска, но е духовна и е според Бога, понеже любовта, която е само плътска, е слаба, не­постоянна и непрекъснато надвивана от променли­ви ветрове.

Тези, които имат страх от Бога и пазят заповеди­те Му, са Негови служители. Едно такова служение още не е съвършенство, а е правда, която ни води малко по малко към Духа на осиновението (Рим. 8:15). Ето защо пророците, апостолите, съборът на светиите, тези, които бяха избрани от Бога и им се повери апостолската пропо­вед, всички бяха запленени от Иисус Христос по благост­та на Бог Отец. Всъщност св. апостол Павел казва: „Павел, раб на Иисус Христос, призван апостол, отреден за Бо­жието благовестие" (Рим. 1:1); „Ето защо аз, Павел, съм окованик Иисус Христов за вас, езичниците" (Еф. 3:1). Тъй че писаният Закон да ви бъде в помощ при святото ви служение до деня, когато ще ви бъде дадено да обуз­даете страстите и да придобиете съвършенство в свя­то упражняване на добродетелта благодарение на дара, който получиха и апостолите.

Цялата статия: Св. Антоний: Духът Божий не влиза в лукава душа

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (115 Votes)

1485513268.9418antoniiy velikiiy3Продължение от Писмо пето

ПИСМО ШЕСТО

Надареният с разум човек, който се готви за отговор при Христовото пришествие, трябва да знае това, което съответства на духовната му природа. Който познава себе си, познава също и Божия план на спасени­ето, осъществен от Твореца, и всичко онова, което Бог прави за Своите творения.

Скъпи в Господа чеда, умолявам ви в името на Иисус Христос, вие, които сте като мои собствени членове и сънаследници на светиите, постъпвайте така, че Бог да ви дарува дух на мъдрост, за да отличите и разбере­те, че голямата любов, която ви поднасям, не е плътс­ка, а духовна обич в името на Господа. Има ли смисъл да спо­менавам земните ви имена, след като те са преходни? Ето защо при нощната си борба с ангела Яков не си е сменил името през цялата нощ, но едва след настъпването на деня е получил името Израил, което се превежда та­ка: „Дух, който вижда Бога“ (Бит. 32:24-28).

Цялата статия: Св. Антоний: Където няма единство, нито съгласие, там има война

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (215 Votes)

418275961 7546015752084274 6032328873038560040 nПродължение от Писмо четвърто

ПИСМО ПЕТО

Чеда, разпознавайте милостта на нашия Господ Иисус Христос: бидейки богат, Той осиромаша заради нас, за да ни обогати чрез Своята сиромашия (2 Кор. 8:9). Неговото принизяване ни възвърна свободата, Не­говата слабост ни дарува сила, Неговото безумие ни на­учи на мъдрост. Това обаче не е всичко: чрез Своята смърт Той пожела да ни предложи Възкресението. Така ние ще имаме основание да издигнем глас и да кажем: „Затова отсега ние не познаваме никого по плът; ако и да бяхме познали Христа по плът, сега вече не познава­ме. И тъй, който е в Христа, той е нова твар; древно­то премина; ето, всичко стана ново“ (2 Кор. 5:16-17).

Истина ви казвам, скъпи чеда в Господа, ако трябва с подробности да разкривам благовестието за спасението, което Христос ви даде, ще имам много да ви пиша, но още не е дошъл часът. Засега ми е достатъчно да ви поздравя, мои скъпи чеда в Господа, израилеви деца, родени свети според вашата духовна природа. На вас, желаещите да се приближите до вашия Творец, подобава да търсите спа­сение на душите си в Закона на Завета. Вярно е, че пора­ди множеството ни грехове, гибелни роптания и чувст­вени страсти Законът на обещанието отслаби силата си и способностите на душата ни се похабиха. Поради смъртта, към която сме се устремили, за нас стана невъзможно да бъдем бдителни към истинското ни славно звание – духовната ни природа. Ето защо в божествени­те Писания четем: „Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят“ (1 Кор. 15:22).

Цялата статия: Св. Антоний: Насочете душата си към вашия Творец

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (335 Votes)

1485513268.9418antoniiy velikiiy3Продължение от Писмо трето

ПИСМО ЧЕТВЪРТО

Що се отнася до другите духове, тяхното лошо по­ведение е било причина да бъдат наречени лъжци, сата­на; други бесове били наречени зли и нечисти духове, ду­хове на заблудата, князе на този свят и много други ви­дове, които се числят между тях.

Тъй също от хората, които са им противосто­ели въпреки тежкото бреме на това тяло, едни са по­лучили имена на патриарси, други на пророци, царе, све­щеници, съдии, апостоли и още много други имена, от­говарящи на техния свят живот. Тези различни имена са им били приписвани без разлика на това, че са мъже или жени, според разновидните качества на техните де­ла, понеже всички притежавали един и същ произход.

Цялата статия: Св. Антоний: Любовта към ближния е подобна на любовта към Бога
Страница 1 от 14

 

И рече старецът...

Това е удивителен духовен закон: започваш да даваш това, от което сам се нуждаеш, и веднага получаваш същото двойно и тройно.

 

    Игумен Нектарий (Морозов)