Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)

9ad180f1bcf5418a877ac894e3b03e29 2В края на месец ноември, на 27-ия ден, светата ни Църква почита паметта на св. Теодосий Търновски – една достойна и светла личност в сонма на българските светци. Просиял в далечния четиринадесети век, той се числи към монасите исихасти анахорети (от гр. αναχωρήτης – отшелник, напуснал света, черноризец) – особени служители на Бога, които с голямо усърдие, в безмълвие и тишина, са прославяли нашия небесен Баща. Тези ангели в човешко тяло, по примера на Кръстителя Господен – пророка и предтечата Йоан, са се уединявали в далечни, скрити и недостъпни за света местности, скалисти пещери и планински пустини, където са пребивавали в постоянна молитва. Осъзнали, че истинските Божии угодници всячески трябва да се откъснат от света, за да могат да се докоснат до Твореца, те се удостоили да виждат с очите си нетварната светлина, тъй както са я видели навремето апостолите Петър, Яков и Йоан при чудесното Христово Преображение.

Историята на пещерното отшелничество в България води началото си още от десетото столетие с делото на основоположника на българското монашество св. Йоан Рилски. Хронологически той е наследник на пещерното монашество от византийското Ранно средновековие, а то от своя страна – на това от Късната античност (4-5 в.).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (27 Votes)

Sv.klimentСтиховни стихири на вечерната

Кири́ллу после́дуя, просвети́телю Слове́нскому,/ Богому́дре Кли́менте,/ и Мефо́дию святи́телю по стопа́м ше́ствуя,/ я́коже скрижа́ль доброде́тели,/ житие́ их проо́бразно сотвори́л еси́./ Нау́ма же име́я,/ сосу́да Ду́ха, сподви́жника/ в труде́х равноапо́стольных,/ и весь лик честны́х учени́к,/ Бо́лгар утверди́л еси́/ в ве́ре чи́стей Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же со дерзнове́нием моли́ о душа́х на́ших.

Последвал си Кирил, славянския просветител, и си ходил по стъпките на светителя Методий, богомъдри Клименте, взел си техния живот за образец като скрижали на добродетелта; ти имаше Наум, съсъда на Духа, за сподвижник в равноапостолските трудове и цял събор от добри ученици, за да утвърдиш българите в чистата вяра в Христос, нашия Бог, Когото с дръзновение моли за нашите души.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (27 Votes)

sveta ekaterina 2Слава на „Господи, воззвах“:

Слaва, глас 2:

Ра́достно к торжеству́ богому́дрыя му́ченицы Екатери́ны стеце́мся, о мучениколю́бцы! И ту́ю похвала́ми, я́ко цве́ты, увязе́м, ра́дуйся, вопию́ще ей, я́же лжи́вых ри́торов свирепоу́стие обличи́вши, я́ко ненаказа́ния испо́лненных, и ты́я к ве́ре Боже́ственней руково́дствовавши. Ра́дуйся, я́же те́ло многоплете́нным му́кам вда́вши любве́ ра́ди Творца́ твоего́, и не низложи́вшися, я́ко отрокови́ца неги́блема. Ра́дуйся, я́же го́рняя пребыва́лища, возме́здие боле́зней насле́довавши, и сла́вы ве́чныя наслажда́ешися. Ея́же жела́юще, песнопе́вцы твои́, наде́жды да не отпаде́м.

Χαρμονικῶς τῇ πανηγύρει, τῆς θεοσόφου Μάρτυρος Αἰκατερίνης, συνδράμωμεν ὦ φιλομάρτυρες, καὶ ταύτην τοῖς ἐπαίνοις, ὡς ἄνθεσι καταστέψωμεν· Χαίροις βοῶντες αὐτῇ, ἡ τῶν φληνάφων Ῥητόρων, τὴν θρασυστομίαν ἐλέγξασα, ὡς ἀπαιδευσίας ἀνάπλεων, καὶ τούτους πρὸς πίστιν θείαν χειραγωγήσασα· Χαίροις ἡ τὸ σῶμα πολυπλόκοις βασάνοις ἐκδοῦσα, δι' ἀγάπην τοῦ Ποιητοῦ σου, καὶ μὴ καταβληθεῖσα, ὡς ἄκμων ἀνάλωτος· Χαίροις ἡ ταῖς ἄνω μοναῖς, ἀντάξια τῶν πόνων εἰσοικισθεῖσα, καὶ δόξης αἰωνίου κατατρυφήσασα, ἧς ἐφιέμενοι οἱ ὑμνῳδοί σου, τῆς ἐλπίδος μὴ ἐκπέσοιμεν.

Почитатели на мъчениците, нека радостно се съберем на празника на мъдрата в Бога мъченица Екатерина и да я увенчаем с похвали като с цветя, като й пеем: радвай се, защото изобличи свирепите слова на лъжливите оратори, които бяха пълни с безумия, и ги доведе до вярата в Бога! Радвай се, защото предаде тялото си на всякакви мъчения заради любовта си към твоя Творец и като твърд кремък не се пречупи! Радвай се, защото наследи небесните жилища, достойна награда за твоите мъки, и се наслаждаваш във вечната слава, та и ние, които те възпяваме, да не се лишим от нея според надеждата си.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (54 Votes)

2021 11 20 17 26 23Вървеше рехава погребална процесия. Хората, облечени в черни дрехи, с тъжни лица, отиваха към храма, за да изпратят своя близка в последния ѝ път – до гроба.

Отворих широко вратите в очакване да внесат покойната. Тя беше възрастна, бледа, приживе набожна жена, каквито се срещаха все по-рядко. Някак тежък беше тоя момент. В Божия храм, в който иначе се пееше тържественото Славословие и гръмко звучеше от устата на всички радостният поздрав „Христос воскресе!“, сега се внасяше мъртвец. Студеното безжизнено тяло щеше да се настани под високия купол, откъдето гледаше Христос, Вседържителяτ, и благославяше с вдигната десница. Около Него се четеше надпис, че Той е, Който дава живот и на мъртвите!

Защо днес никой не четеше тоя надпис, защо всички бяха тъжни? Истина е! Точно сега е трудно да се надяваш на спасение, защото виждаш пред очите си смъртта, защото се докосваш до бездиханното тяло!

4.9140271493213 1 1 1 1 1 Rating 4.91 (221 Votes)

633Много е модерно в православните среди да заклеймиш някого като модернист. А щом е модернист, той със сигурност е и икуменист, и папист, и… въобще лош православен. За разлика от обвинителите, които са суперправославни и така нататък.

Богослужението в Православната църква е консервативно по определение. Защото е създадено преди мно-ого векове, редица текстове се свързват с имената на свети отци от четвъртото столетие и насам, но предимно от Средновековието. Изследователите на православното богослужение установяват, че през вековете много неща са добавяни и май нищо не е изпускано. Така богослужението ни става твърде дълго и като се прибави празничното бавно изпълнение на песнопенията, хората се чудят как да издържат.

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...

Само чрез сражение душата постига напредък.

Авва Йоан Ниски