Мобилно меню

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Screenshot 2024 06 12 200211Йоан, глава 18. 1 – 11. Отвеждане на Иисус Христос от войниците. 12 – 27. Христос пред Ана и Кайафа. 28 – 40. Христос пред Пилат.

18:1. Като каза това Иисус, излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, дето имаше градина, в която влезе Сам Той и учениците Му.

Евангелистът описва историята на залавянето на Христос от стражата и съда над Него малко по-кратко в сравнение със синоптичните евангелия, а в други случаи по-подробно, като посочва някои подробности от тези събития, пропуснати от първите трима евангелисти. Така той съобщава, че в края на прощалната Си беседа с учениците Господ излязъл (от горницата, където се състояла беседата) „отвъд потока Кедрон“, който синоптиците не споменават. Кедрон е бил малък поток, течащ през долината между Йерусалим и Елеонския хълм. Името му на иврит означава „черен, мътен“. Евангелистът го нарича зимен поток (χείμαρρος), т.е. в него е имало вода само когато е валяло (през зимата). Мястото, където е отишъл Христос, евангелистът нарича градина, без да дава името на тази градина (при синоптиците е „Гетсимания“).

18:2. А това място знаеше и Иуда, който щеше да Го предаде, защото Иисус често се събираше там с учениците Си.

Евангелистът отбелязва, че тази градина като място, където Христос обикновено се е спирал при посещенията в Йерусалим, е била добре позната на Юда. Това показва, че Господ очевидно не искал да вземе никакви мерки, за да се предпази от възможното нападение против Него от страна на враговете Му, водени от Юда: Той съзнателно и доброволно Се оставя да бъде заловен.

Цялата статия: Иисус Христос пред Пилат

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

fireЙоан, глава 17. 1 – 26. Първосвещеническата молитва на Господ Иисус Христос.

Прощалната беседа на Христос с учениците е завършена. Но преди да поеме към враговете Си, които ще Го отведат на съд и мъчения, Христос отправя тържествена молитва към Отца за Себе Си, за Своите ученици и за бъдещата Си Църква като велик Първосвещеник на човечеството. Тази молитва може да бъде разделена на три части.

В първата част (стихове 1 – 8) Христос се моли за Себе Си: Той моли за Своето прославяне или, да Му бъде дарувано като на Богочовек божествено величие, тъй като Той е крайъгълният камък на Църквата, а Църквата може да постигне своята цел само, когато нейният Глава Христос бъде прославен.

Във втората част (стихове 9 – 19) Христос моли за Своите ученици: Той моли Отца да ги опази от злото, което цари в света, и да ги освети с Божествената истина, защото те ще продължат Христовото дело в света. Светът ще приеме Христовото слово в чистота и в цялата му небесна сила само когато самите апостоли бъдат утвърдени в това слово и осветени с неговата сила.

Цялата статия: Първосвещеническата молитва на Иисус Христос

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

unnamedЙоан, глава 16. 1 – 33. Краят на прощалната беседа на Христос с апостолите: за предстоящото преследване; отиването на Христос при Отца; делото на Светия Дух; щастливия изход от изпитанията, на които ще бъдат подложени апостолите; чуването на молитвите им; разпръсването на Христовите ученици.

В първите 11 стиха, които представляват края на втората утешителна реч, Христос предупреждава апостолите за гоненията, които ги очакват, а след това, обявявайки отново Своето заминаване при Отца, обещава, че при апостолите ще дойде Утешителят, който ще изобличи света, враждуващ против Христос и апостолите. 

16:1. Това ви казах, за да се не съблазните.

Това, т. е. за гоненията, които очакват апостолите (Иоан 15:18 и сл.)

„за да се не съблазните. Да знаем за предстоящите страдания е полезно, защото очакваното не ни поразява толкова, колкото неочакваното.

Цялата статия: Искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Истинската лозаЙоан, глава 15. 1 – 27. Продължение на прощалната реч на Христос с учениците: отношенията между Христос и учениците, отношението на учениците един към друг и към света.

В глава 15 се съдържа второто утешително слово на Христос към учениците, завършващо в глава 16 със стих 11. Господ отначало (стихове 1 – 17) внушава на учениците мисълта за необходимостта да поддържат постоянно живо общение с Христос и помежду си. Само при това условие те могат да изпълнят своето назначение в света. След това (стихове 18 – 27) Господ призовава учениците към търпеливо понасяне на гоненията, които ще повдигне против тях светът, който ненавижда Христос.

15:1. Аз съм истинската лоза, и Моят Отец е лозарят.

Аз съм истинската лоза. Думите на Христос за Себе Си като за лоза са също такава алегория, както и тези, че е врата към кошарата на овцете и Добрия Пастир (Иоан 10:1 – 10 – 10). Подобни алегории, съдържащи идеята за развитието на Царството Божие на земята и изобразяващи това Царство като лозе или лоза, присъстват и в Стария Завет (Ис. 5:1 – 7 – 7; Иер. 2:21; Иез. 15:1 – 6 – 6 и др.). Но много вероятно е Христос, предлагайки на учениците алегорията за лозата, да е имал предвид не само тези старозаветни паралели, но и току-що завършилата Тайна Вечеря, на която Той е пил с учениците Си вино и под вид на вино им е преподал Своята собствена кръв. Забележително е, че в следпричастната молитва, запазила се в „Учението на Дванадесетте апостоли” (Didache XII apostolorum: La Didache. Instructions des Apötres, ed. J.P. Audet. Paris, 1958, c. IX, 2), се съдържа изразът „светата лоза Давидова” (ἡ ἁγιά ἄμπελος Δαυίδ), отнасящ се към Христос.

Цялата статия: Иисус Христос като истинската Лоза

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

4411Глава 14. 1 – 31. Продължение на прощалната беседа на Христос с учениците: за заминаването на Христос при Отца, за вярата и любовта, за молитвата, за Светия Дух и за мира.

В глава 14 се съдържа първата утешителна реч (Йоан 13:31 – 38 и по-точно, въведението към нея). В тази реч Христос укрепва поколебаната смелост на учениците, като им обещава място в обителите на Своя Отец, където те отново ще бъдат заедно с Христос. По този начин Господ разрешава някои от недоразуменията, изразени пред Него от апостолите Тома и Филип (стихове 1 – 11). След това, за да успокои учениците, Той им обещава да измолят от Отца да изпрати на учениците Светия Дух, Утешителя, и същевременно казва, че Сам ще се върне при учениците, като  изяснява недоумението на апостол Юда Яковов. Накрая Той уверява учениците, че Светият Дух ще им обясни всичко, което в момента е неясно и смущава учениците (стихове 12 – 31). 

14:1. Да се не смущава сърцето ви; вярвайте в Бога и в Мене вярвайте.

„Да не се смущава сърцето ви“. Апостолите са били крайно смутени от краткия разговор на Господ с Петър (Иоан 13:36 – 38). „Щом даже Петър се отрече, – мислили си те със страх, – какво ли ги очаква тях!” (св. Йоан Златоуст). Освен това, както се вижда от Евангелието от Лука, Господ казал на всички им няколко неясни за тях думи за някаква борба, която им предстои (Лука 22:35 – 37). Ето защо Господ започва Своята реч с утеха: „Да се не смущава сърцето ви...“.

Цялата статия: Продължение на прощалната беседа на Христос
Страница 1 от 62

 

И рече старецът...

Стреми се с всички сили да проникнеш със сърцето си дълбоко в църковните чтения и пения и да ги издълбаеш върху скрижалите на сърцето си.

Игумен Назарий