Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (75 Votes)

384733240 10224335395881367 5735849733347240135 nМеждународен богословски семинар беше открит в Бачковския манастир на тема „Мистически и логически аспекти на византийското богословие“.

Научната проява, която се проведе от 28 септември до 2 октомври т. г., събра богослови от България, Армения, Германия, Грузия, Северна Македония, Русия, Сърбия, Украйна. Участниците са преподаватели, докторанти и постдокторанти от богословските факултети у нас и в чужбина.

Ръководителят и организатор на богословския семинар проф. Иван Христов от БФ на СУ съобщи, че семинарът е в рамките на проект на Оксфордския университет, а инициатор е Патристичната група на Международната асоциация по православно богословие.

2.0088105726872 1 1 1 1 1 Rating 2.01 (227 Votes)

БФНа 20 април Факултетният съвет на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ единодушно прие докладите на научните журита за конкурсите за професор (на доц. д-р Павел Павлов в направление „Религия и Теология“, История на Българската православна църква) и доцент (на гл. ас. д-р Венцислав Каравълчев в направление „Религия и Теология“, Църковна археология).

Доц. д-р Павел Павлов участва в конкурса за професор с монографията „Учителят Ганчо Велев Ганчев (1921-1998) или за занаята на богослова историк през ХХ век“, три студии и статии. Студиите са в областта на средновековната, възрожденската и новата история на БПЦ: „Светецът и манастирът като средище в християнското предание (църковно-исторически контекст на завръщането на св. Йоан Рилски в Рилската св. Обител)“, „Йерархия и екзархия (Екзарх Антим и Българската църква)“ и „Неврокопският митрополит Борис в паметта на Църквата“.

4.7764705882353 1 1 1 1 1 Rating 4.78 (85 Votes)

1 1Деканът на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Ивайло Найденов се обърна с мъдро и сърдечно слово към абсолвентите от випуск 2022 г., които получиха вчера своите дипломи на тържествена церемония в аулата на СУ. Ето и неговите думи:

Драги абсолвенти,

Неумолимият ход на времето ни срещна, но не случайно. Дойдохте в Богословския факултет, водени от интерес към непознатото, от любопитството на човека, на когото е завещан въпросът: „Адаме, къде си?“, от любовта към Любещия. Не знам дали успяхме да Ви помогнем в това човешко лутане, дали укрепихме вярата Ви и преумножихме любовта във Вас, но през цялото време се стремяхме да инкрустираме върху сърцата Ви думите на Спасителя, казани чрез устата на св. евангелист Матей: „И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света“ (28:19-20). Това е мисия и няма нищо по-отговорно от това, да се посветиш на нея, още повече когато тя е поставена от нашия Господ Иисус Христос. 

4.6 1 1 1 1 1 Rating 4.60 (20 Votes)

SU BFНа своята последна сесия Националният фонд за научни изследвания класира на първо място проект на постдокторанти, докторанти и млади учени от Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Този успех трябва да бъде отбелязан, понеже проекти в тази област трудно успяват във фонда. Отделни учени от Богословския факултет получават неговата подкрепа заради своите интердисциплинарни интереси и покрай други специалности. Веднъж факултетът дори стана базова организация на един такъв интердисциплинарен проект, който обаче не беше разработен в него и богословието имаше ограничено място. Сега за първи път имаме успех именно на богословската специалност.

Темата на проекта е „Конфесионалната идентичност на иконообраза в условията на религиозна секуларизация“. Терминът религиозна секуларизация е нов, но получаващ все по-голяма популярност в православното богословие. Той изразява една тревожна тенденция към секуларна абстрактност в религиозното съзнание. Срещу тази тенденция проектът ще разкрие значението на християнското образно мислене като основа за духовно обединение. Не само визуалните свещени изображения, но и всички литургични действия и свещенодействия на присъстващите в храма са иконообраз. Абстрактното възприемане на идеята за духовно усъвършенстване обаче ни кара да клоним към преимуществено рационалното и моралистично тълкуване на религиозния живот, като неглижираме съзерцателното образно мислене, именно виждането не просто на изображението на определен божествен персонаж, а на един цялостен образ на Божията любов, проявена в множество форми. С други думи: съзнателно или не, ние възприемаме божествената истина като наша личностна изява и живеем в условностите на тази религиозна секуларизация.

4.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.33 (18 Votes)

224На 29 септември 2021 г. в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя защитата на докторската дисертация на иконом Стефан Стайков на тема „Епископите на Рим – служение на предела между две епохи III-IV век“. Председател на научното жури беше проф. д-р Александър Омарчевски, а на защитата присъства и Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит.

Изследването обогатява историческия разказ за историята на ранната Църква у нас, тъй като в българската историография не се слага акцент върху самостоятелната история на Римската църква, а приоритетно място има животът на църковното общество в източната част на империята, се казва в рецензията на доц. д-р прот. Людмил Малев от ПБФ на ВТУ. Това създава едностранчивост в представата за развитието на Църквата в преходния период между гоненията и постепенното утвърждаване на християнството в Римската империя.

 

 

И рече старецът...
Лакомото желание за храна се прекратява с насищането, а удоволствието от питието свършва, когато жаждата е утолена. Така е и с останалите неща... Но притежаването на добродетелта, щом тя веднъж е твърдо постигната, не може да бъде измерено с времето, нито ограничено от наситата.
Св. Григорий Нисийски