Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Фондация Двери има за своя основна цел разкриване на Православието като мироглед и начин на живот. Фондацията развива различни дейности в тази насока. За по-добрата координация при провеждане на дейностите те са разделени на няколко вътрешни проекта на фондацията.

 • Проект Интернет портал Двери на православието

Една от основните дейности на фондация Двери е техническата поддръжка на портала. Порталът е доброволен проект.  През 2017 г. в сайта са публикувани 1100 статии.

 • Проект Издателска дейност

Издателската дейност на фондацията включва издания с православна тематика на съвременни християнски автори. През 2017 г. фондация Двери издаде две сериозни богословски книги:

 1. Изкуството да живееш с другия на Лимасолския митрополит Атанасий (март).
 2. Мисията на Църквата. По стъпките на Христос на Албанския архиепископ Анастасий (Янулатос) (ноември).

Първата книга е насочена към по-широка аудитория. Това е сборник с беседи за християнския поглед към проблемите на общуването и мястото на Бога в живота на съвременните хора.

Втората представя богословските основания за мисионерската дейност на Православната църква през призмата на Евангелието.

 • Проект Център за образователни инициативи Двери

Центърът има за цел да организира и провежда дейности, свързани преди всичко с религиозното образование в България. Това включва подготовка на издания, организиране на срещи и семинари с духовници, учители и специалисти в областта на образованието. Дейностите през 2017 г. са следните:

 1. Издаване на сборника „Модели на сътрудничество между Църквата, общинската власт и държавата за провеждане на религиозно образование в България (1997-2017) .

- Представяне на сборника в салона на Софийска митрополия, на което присъства Негово Светейшество патриарх Неофит, духовници от столицата, преподаватели, учители по религия и др. (юли)

- Предствяне на съборника на Седмицата на православната книга във Варна (септември).

 1. Организиране на семинар в Рилския манастир съвместно със Западно- и Средноевропейска епархия по повод 10 години от създаването на Асоциацията на Българските училища в чужбина. Провеждане на обучителен курс върху евангелските притчи за учители от българските училища в чужбина (август).
 1. Издаване на сборника “Иконите разказват. 21 икони от Рилския манастир”. Представяне на изданието на Седмицата на православната книга във Варна с участието на игумена на Рилския манастир Адрианополски епископ Евлогий (септември).
 1. Организиране на Международен семинар в Русе на тема „Преподаването на Религия в средните училища и прицърковните школи: цели, методика и резултати“ (октомври).
 1. Работен семинар с учителите по Религия в София. Представяне на сборника “Иконите разказват” и безплатно предоставяне на учебни пособия и сборника с икони на учителите (ноември).
 1. По мисионерския проект “Образователни картички за българските деца” през отчетната година са издадени картички за празниците: Възкресение Христово, Въведение Богородично, Рождество Христово. Към проекта са се присъединили още 6 епархии на БПЦ и Рилския манастир. Увеличили се е два пъти тиражът на изданията, достигайки 20 000 бр.
 • Проект Живо Предание

Проектът включва поддръжка на сайт, посветен на въпросите на съвременното православно богословие. Живо Предание запознава читателите с най-високите богословски образци (от края на 19 в. до днес). Статиите в него се обновяват три пъти седмично. През 2017 г. в него са публикувани 146 авторски и преводни статии, както и други текстове в справочните рубрики на сайта.

4.8666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.87 (30 Votes)
Издателският проект „Отворени двери” на фондация "Православие България" включва произведения на автори, вече представени в сайта „Двери на православието” и получили популярност сред читателската аудитория на портала. Редакционният екип периодично получава писма от читатели, които се интересуват от възможността да се снабдят с книжни екземпляри от публикации на „Двери” или с нови текстове на публикувани в „Двери” автори. Желанието на екипа е да достигне и до онази част от потенциалната си аудитория, която предпочита традиционния книжен носител. Издателската програма на „Двери” е предназначена да удовлетвори такъв род нужди. Тя предвижда следните проекти:

4.6086956521739 1 1 1 1 1 Rating 4.61 (46 Votes)
Проектът на фондация "Православие България" има своето начало в текстове, публикувани в „Двери”. По идея на екипа в края на седмицата публикуваме проповед за предстоящата неделя – авторска или преводна, като по такъв начин се улесняват свещениците при подготовката им за неделната проповед. В България проповедническата традиция е била прекъсната с идването на комунистическия режим и през последните 20 години тя не е възстановена. Голяма част от проповедите, произнасяни днес в българските храмове, са преповтаряне на омилии, съставени в края на миналия век. Те са остарели като тематика, послание към вярващите. Липсва достатъчно литература на български език, от която да се черпят идеи и теми, каквито пособия изобилстват във всички поместни Православни църкви. Проектът предвижда съставянето на преди всичко авторски текстове за проповед, изготвяни от специалисти богослови, историци и филолози според богослужебния църковен календар. Тяхната основна цел е да се даде актуално звучене на проповедите, но не чрез  „модернизирането” им, а чрез преоткриване на вечно актуалното и лично Евангелско послание. Текстовете могат да бъдат ползвани от свещениците като източник на идеи за празнична проповед, както и за катехизация на енориашите чрез отпечатването им на енорийски листове.

За една календарна година предстои да бъдат разработени по четири проповеди месечно – две преводни и две авторски според неделните евангелски четива. Тенденцията е през втората година проектът да се обогати с още авторски текстове, които да проследяват евангелските четива през годината от нови гледни точки, за които Божието слово дава богати възможности.

Общ брой проповеди за първата година: 48

Авторските проповеди ще бъдат разработени въз основа на резултатите от Катехизаторския курс за възрастни към столичния храм „Покров Богородичен” върху евангелските четива през годината.

Проповедите ще бъдат публикувани в „Двери на православието” през текущата на проекта година една седмица преди съответната неделя.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (49 Votes)
Проектът „Забравената святост” на фондация "Православие България" предвижда създаването на самостоятелен сайт с пълен църковен синаксар – кратки жития на светците в реда, в който са отбелязани в църковния календар по месеци, придружени с допълнителни материали – иконографски изображения, богослужебни текстове, справочен материал и др. Проектът предвижда научно-изследователска работа за допълване и обогатяване списъка на светците в българския църковен календар и публикуване на техните жития. Светците от българския църковен календар са практически непознати на християните у нас и в този смисъл църковният календар не може да изпълнява своите изначални функции – да формира църковна памет и да бъде носител на църковната традиция.

Необходимост от проекта:

В българското интернет пространство липсва аналогичен проект. Публикуваните кратки жития на светците в ресурси като Православието.com и на други места са несистематизирани, непълни и представляват препечатка от книгата на епископ Партений „Жития на светиите”, изд. на Св. Синод на БПЦ. „Жития на светиите” е основното книжно пособие, което дава житията на светците по месеци. В същото време, независимо от безспорния му принос за българската църковна библиография, то съдържа пропуски и може да бъде обогатено и редактирано. На български език излязоха и „Жития на светиите” в 12 тома на св. Димитрий Ростовски, някои от които са достъпни в Интернет, но отново несистемно и изолирано от общия църковен синаксар.

4.7333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.73 (30 Votes)
Проектът „Живо Предание (образци на съвременното православно богословие)” предвижда създаването на сайт, съдържащ изключително и строго богословски изследвания – статии, студии, книги. В него ще се публикуват авторски и преводни текстове на съвременни православни богослови (от края на 19 век до днес), както и на автори от други християнски деноминации, посветени на или свързани с православието и Православната църква. Сайтът ще има и раздел, съдържащ био-библиографична информация за водещите съвременни православни богослови. Предвижда се още рубрика „Нови книги”, която ще информира за появяващи се на българския и международен книжен пазар богословски и свързани с богословието издания. Рубрика „Полезни връзки” ще препраща читателите към портали със сходно съдържание, към сайтове на издателства и на книжарници. Не се предвиждат новинарски и коментарни рубрики (с изключение на информацията за нови книги).

Срок: ПРОЕКТЪТ ЩЕ СТАРТИРА НА 25 МАРТ, БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Необходимост от проекта:

В българо-езичното Интернет пространство съществуват няколко сайта (включително „Двери на православието”), съдържащи текстове от съвременни православни богослови, нито един от които обаче не е посветен изцяло на тях. Проектът „Живо Предание” цели да подчертае факта, че Преданието на Църквата е именно живо, че богословието от ново и най-ново време е не по-малко важно и значимо от своите древни образци, че то е естествено и органично продължение на своите предшественици, че е вдъхновявано от същия Този Дух на Истината, Който в миналото е вдъхновявал и ръководил колосите на църковното ни богословие – Същият, Който вдъхновява и ръководи и съвременното богословско творчество.

4.9090909090909 1 1 1 1 1 Rating 4.91 (44 Votes)
Проектът се разработва в помощ на учителите по вероучение в прицърковните и среднообразователни училища. Той предвижда разработване на учебник, учебно помагало и мултимедиен продукт към тях за учениците и учителите от среднообразователните и прицърковни училища. Инициативата е разработена в три самостоятелни подпроекта: за ученици от начален етап на обучение (1-4 кл.), за среден (5-7 кл.) и за горен етап (8-12 кл.).

Необходимост от проекта:

Днес, когато в българското училище навлизат новите технологии – като методика и техническо оборудване, когато постепенно учебниците се сдобиват със свой дигитализиран аналог, религиозното образование изостава от тези тенденции. Днес българските учителите по религия в общообразователните училища реално работят без учебници и без учебни помагала. Учениците също. Учебници по религия са отпечатани до сега само веднъж – в края на 90-те години и оттогава нито са преиздавани, нито има изготвени други такива. Помагалата също са отпечатани тогава и не са преиздавани и осъвременявани. Изданията отдавна са изчерпани, така че в момента няма нито учебници, нито помагала. Учителите работят при много трудни условия – без учебници и дидактични помагала и материали. Те не са подпомагани нито от Министерството на образованието, т. е. от държавата, нито от местните митрополии, т. е. от Църквата. (Според българското законодателство държавата не финансира учебниците за предметите, които са СИП и ЗИП). Църквата не се ангажира с такива издания, смятайки че Министерството на образованието трябва да финансира издаването на учебниците за държавните училища).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
На 24 май 2005 г. на адрес www.dveribg.net стартира новият български православен интернет портал “Двери на Православието”.

Сайтът е създаден с благословението на Св. Синод на Българската православна църква като информационно пространство по въпросите на  Църквата, Православието и християнския начин на живот.

Порталът съдържа новини, публицистика, богословски текстове, официални изявления на Св. Синод, както и каталог на православните сайтове, форуми, справочна информация, календар на църковните празници и събития, фотоалбуми, галерии с икони, пълния текст на Синодалната Библия с възможност за търсене в нея. “Двери на Православието” се създава от екип, който обединява в себе си хора от различни професии и възрасти.

Материалите в сайта  са насочени към широк кръг читатели

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Центъра за колокация на НетераС партньорството и подкрепата на телекомуникационния оператор Нетера, фондация "Православие България" предлага безплатен хостинг за всички българоезични институционални сайтове, храмове, манастири и благотворителни организации свързани с БПЦ. 
 
На снимката: залата за колокиране на нашия партньор "Нетера".

Тъй като инициативата се осъществява с подкрепата и под надзора на Св. Синод, естественото ни изискване е сайтовете да представляват канонични общности в рамките на БПЦ начело с Hегово Светейшество Български патриарх Максим -  съответно по никакъв начин да не са свързани със секти и разколи.

Ако проявявате интерес, свържете се с техническия екип на Двери [тук] Предлагаме и безплатна техническа консултация, включително и подкрепа в рамките на разумното при реалното внедряване на решения.