Мобилно меню

4.6571428571429 1 1 1 1 1 Rating 4.66 (35 Votes)

8888Неделя на блудния син отмина, но продължава седмицата на блудния син. Тъкмо тези дни са благодатни за блудните синове да се завърнат в дома на своя небесен Отец. Ние не искаме да вярваме, че дори и заблудили се и отклонили се от „обятията на Отца“ (алюзия за известното песнопение „Обятия Отча“, прекрасно изпълнявано от Негово Светейшество Българския патриарх Неофит), тези отци и братя са обикнали този свят повече, отколкото Божията правда и спасението на Божия народ, за което те всички са давали обет.

В Евангелието от Лука, 15 глава, преди притчата за блудния син Господ Иисус Христос е разказал притчата за загубената овца и за изоставените в пустинята 99 овци, за да бъде спасена едната! Всички знаем тази притча и нейното тълкувание. Най-добре я знаят днешните пастири и вярваме, че те ще последват този образец на истинско пастирство. Защото народът ни е прекрасен – и вярващ, и доверчив. Той иска да вярва, че пастирите му няма да се погаврят с каноните и устава на Църквата, а преди всичко те самите ще ги спазват. Че няма само да приказват с кухи заучени фрази за любов към ближния, а наистина ще показват такава любов и ще учат народа на нея.

4.7045454545455 1 1 1 1 1 Rating 4.70 (44 Votes)

Screenshot 2024 03 01 192320Деветима епархийски митрополити нямат право да узурпират законодателната власт на събора – чл. 8 от Устава на БПЦ-БП.

В сайтове е публикувана нова редакция на „Синодална наредба относно избирането на епархийските митрополити“. Няма да повтарям вече изложени доводи и основания. Тук ще отбележа само следното:

Съгласно чл. 8 от Устава на БПЦ-БП „Законодателната власт в Българската православна църква – Българска Патриаршия се упражнява от Църковния събор, който се състои от архиереите и от избрани по реда на този Устав клирици и миряни“. Затова, в съответствие с основополагащата доктрина и Закона за нормативните актове, нормите на Устава на БПЦ-БП представляват ПЪРВИЧНИ ПРАВНИ НОРМИ.

Издадената наредба на основание чл. 58, т. 12 от Устава е ВТОРИЧНА НОРМА, която произтича от Устава и трябва да бъде в съгласие с ГЛАВА СЕДМА, РАЗДЕЛ ВТОРИ И ГЛАВА ОСМА ОТ УСТАВА НА БПЦ-БП, затова трябва да не противоречи на Устава, нито пък да се произнася по вече уредени от Устава въпроси по начин, който е различен от приетия в Устава.

4.7678571428571 1 1 1 1 1 Rating 4.77 (56 Votes)

11bb32acb32665d67377e19e6127f584Не за първи път в най-новата ни църковна история скандални решения, взети от няколко или дори един митрополит, се прокарват като решения на Св. Синод. Ключова роля при преодоляването на тези кризисни ситуации имаха свещенството и миряните – точно тези, които новата наредба, гласувана от няколко синодни архиереи, ще отстрани от участие в изборния процес в БПЦ.

Ще припомним хронологично няколко случая от близкото минало, които получиха голям обществен отзвук. Първият е за архонтите и тяхното място в БПЦ. Схемата за раздаване на псевдоаристократични и псевдоцърковни титли срещу щедри дарения, започнала като тарикатска завера, по-късно беше лансирана и гласувана в Св. Синод като „благочестива традиционна“ практика за поощряване на дарителството в Църквата. Митрополитите няколко пъти сменяха мнението си за тях. Първоначално, на заседание в пълен състав на синода на 24.1.2007 г., Протокол № 3, приеха решение, че в БПЦ-БП няма титла „архонт“. През юни 2012 г. синодът, по идея на новия Пловдивския митрополит (избран през февруари 2007 г.), отмени решението си отпреди пет години и най-неочаквано официално въведе архонтството (тук), като прие „Правила за утвърждаване и присъждане на почетното звание „архонт“ (тук). Повече за това – тук. Опит за апология на архонството – тук.

4.6629213483146 1 1 1 1 1 Rating 4.66 (89 Votes)

1709117928023Може ли публичното унижение да доведе до нещо добро? Дори светските хора, които нямат никакво понятие от Христос и Неговия закон, знаят, че това е невъзможно.

Касирането на изборите за Сливенски митрополит и още повече последвалата наредба, която беше приета бързо и „на тъмно“, накара много хора в Църквата да се почувстват унизени.

На първо място бяха унизени участниците в епархийския избор – онези 42 избиратели, клирици и миряни, които участваха със съзнанието, че определят бъдещето на своята епархия. При това унижени бяха както гласувалите за еп. Йеротей и останалите кандидати с по-малко гласове, така и тези за Знеполски епископ Арсений, който очевидно трябваше да бъде „правилният избор“. Всички те бяха вкупом определени като глупави и несмислени, които не могат да преценяват достойнствата на кандидатите.

Избирателите обаче (независимо от личната си интелигентност) се довериха на интелигентността на своите митрополити, които им бяха предоставили списък с „достоизбираеми епископи“. За незапознатите с тази дума: буквално означава „достойни да бъдат избрани“. Митрополитите имаха възможност и задължение по устава да съставят меродавен списък на кандидатите. И това право никой не им оспори, нито оспорва.

4.9268292682927 1 1 1 1 1 Rating 4.93 (82 Votes)

kuraev

Бившият професор в Московската духовна академия и дякон Андрей Кураев, който се наложи да напусне Русия заради антивоенните си позиции и сега живее в Чехия, коментира в профила си събитията около касирането на избора за Сливенски митрополит и стремежа на някои митрополити да внесат неправомерно промени в Устава на БПЦ. Той окачестви ставащото като „Много лоша новина от България“.

Ето и целия коментар на дякон Кураев: 

„Това е почти московско-масонският вариант: „посветените“ членове на ложата (синода) кооптират (включване на нови членове в състава на изборен орган без избори, бел. прев.) в състава  си себеподобните. Разликата от Москва: тези „избори“ се провеждат сякаш в присъствието на делегати на епархията, за която се избира митрополитът. Но тези делегати са лишени от право на глас. Московският синод дори не си прави труда да отправя подобни покани.

 

 

И рече старецът...

Видях мрежите, които врагът разстилаше над света, и рекох с въздишка: „Какво може да премине неуловимо през тези мрежи?“. Тогава чух глас, който ми рече: „Смирението“.

Св. Антоний Велики