Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

PavelПроповед върху неделното четиво от Апостолските послания (Послание на апостол Павел до Галатяни 1:11-19)

Сред многото църкви, които апостол Павел основал в Мала Азия, била и Галатийската църква. Галатия се нарича областта, която се простирала в Централна Мала Азия и обхващала градовете Анкира, Песинус и Тавион.

За пръв път апостол Павел посещава тази страна през своето второ благовестническо пътуване (Деян. 16:6). Болест принудила апостола да остане за кратко време в Галатия, където станал известен сред жителите й със своя ентусиазъм и те го приели с почит и уважение (Гал. 4:13-14).

Поводът, който накарал апостола да изпрати своето послание до християните от Галатия, били юдействащи лъжеучители, които след отпътуването на Павел се промъкнали в новооснованите църкви и с учението си предизвиквали смутове и съблазни сред верните. Те вярвали, че за спасението в Христа е необходимо и изпълняването на разните обредни изисквания на Моисеевия закон, и най-вече на обрязването. Изисквали от християните, които имали езически произход, точно да спазват тези указания на Моисеевия закон. За да успеят в стремежите си, те се опитвали чрез клевети и коварства да разколебаят апостолския авторитет на св. ап. Павел, разпространявайки, че той не бил в съгласие с дванайсетте апостоли, тъй като не е виждал Господа, нито е бил Негов ученик и че своето благовестие и мисия сред езичниците той е приел от другите апостоли.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (10 Votes)

 MG 2889Не си мислете, че човек обича Бога, понеже говори за Него и Му се моли. Това не е залогът!

Какво означава да се съберем и да принесем божествената жертва (св. евхаристия - бел. прев.) за душата на някой наш брат, който се е преселил в обятията на Божията милост? Това, което научаваме от Новия Завет по отношение на смъртта, е, че Бог възнаграждава всекиго за неговите дела и че вечната му съдба зависи от неговите дела. Искам да ви обърна внимание, че казаното: "Делата на човека го съпровождат и Бог въздава всекиму според делата му" (срв. Рим. 2:6) не означава, че Бог прави сметка, води архив на небето, в който записва делата на човека, били те добри или зли, а че то е призив към вършене на добри дела.

Благословеното слово, че Бог въздава всекиму според делата му, споменато в Послание до римляни (2:5-6) и в Откровението на Йоан (22:12), означава, че делата на човека го очистват. Затова, ако ти си обикнал Господ и ближния и си направил добрина на своя брат, като си му обърнал внимание и си облекчил тъгата и мъката му, споходил си го във всички негови трудни положения и си се смирил, тогава твоите дела ще те очистят. Не защото Бог ти ги зачита, а те по своето естество те очистват, възнасят те към Него. В тази работа не съществува въздаяние или наказание, защото Бог не е отмъстителен, нито благоволи да види хората наказани в ада.

4.4285714285714 1 1 1 1 1 Rating 4.43 (14 Votes)

600px Apostol Tit Kritsky Apostol PavelЧетвърта неделя след Неделя подир Въздвижение – на светите отци от Седмия вселенски събор; преп. Евтимий Нови; св. Лукиан, презв. Антиохийски

Неделно апостолско послание: „Чедо Тите, верни са тия думи; и аз желая да потвърдяваш това, та, които са повярвали в Бога, да залягат да бъдат прилежни към добри дела: това е добро и полезно за човеците. А от глупави разисквания и родословия, препирни и разпри върху закона отбягвай, защото са безполезни и празни. Страни от еретик, след като го посъветваш веднъж и дваж, знаейки, че такъв човек се е извратил и греши, като сам осъжда себе си. Кога изпратя при тебе Артема или Тихика, побързай да дойдеш при мене в Никопол, защото реших там да презимувам. Зина законника и Аполоса погрижи се да изпроводиш тъй, че от нищо да нямат нужда. Нека и нашите се приучват да залягат към добри дела за необходимите потреби, та да не бъдат безплодни. Поздравяват те всички, които са с мене. Поздрави ония, които ни обичат по вяра. Благодатта да бъде с всички вас. Амин” (Тит. 3:8-15).

Св. апостол Тит бил християнин, който произхождал от езичниците. Той се отличавал като един от най-преданите сътрудници на св. ап. Павел. Съгласно църковното предание той живял и умрял като изповедник в Гортина на о-в Крит на 94-годишна възраст.

4.7666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.77 (30 Votes)

41497Проповед за Четвърта неделя след неделя подир Въздвижение - на светите отци от Седмия вселенски събор, 15 октомври

Днес възпоменаваме светите отци на Седмия вселенски събор (Никея, 787 г.), който формулира почитта към иконите. Иконите ни показват хора, които са се обновили чрез Христос. Забелязваме, че иконата изобразява светеца, сякаш той не е от плът и кръв. Светецът е превъзмогнал своето телесно и земно съществуване, за да седне сред чиновете на светлината в небесните селения и оттам той ни се разкрива като нов човек. Цялата грижа на отците се заключава в това ние да станем нови творения, които вече не са от плът и кръв, които са независими от миналото – все едно, че днес сме създадени.

Св. апостол Павел казва: "много бащи нямате, понеже аз ви родих в Иисуса Христа чрез Евангелието" (1 Кор. 4:15). Всеки един от нас произхожда от един мъж и една жена. Това е началото ни, но ние не се спираме до границите на това. Макар че нашите майки са ни родили като роби, ние сме тръгнали по пътя на Христовата свобода. Всеки човек се стреми към това да бъде християнин. Християнинът – това е проект! Той е кръстен, за да се стреми през целия си живот да стане християнин. Но той няма да бъде завършен дори и до вечния живот, защото ние на небесата се усъвършенстваме взаимно, ставаме славна Христова църква. Христос полага върху ни одеждата на светлината и ние се превръщаме в светилници чрез тази положена върху нас одежда.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)

34030.pIII неделя след Неделя подир Въздвижение - преп. Пелагия; св. прпмчк Игнатий Старозагорски

Литургийно свето евангелие: В онова време Иисус отиваше в града, наречен Наин; и с Него вървяха мнозина от учениците Му и много народ. А когато се приближи до градските врата, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, а тя беше вдовица; и много народ вървеше с нея от града. Като я видя Господ, смили се над нея и рече й: не плачи. И като се приближи, допря се до носилото; носачите се спряха, и Той рече: момко, тебе думам, стани! Мъртвецът, като се подигна, седна и почна да говори; и Иисус го предаде на майка му. И страх обвзе всички, и славеха Бога и казваха: велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ. (Лука 7:11-16)

Не плачи, а вярвай във възкресението

Приближавайки се до малкия град Наин, Христос заедно със спътниците Си се озовал пред неочаквана и разтърстваща гледка. Срещнал погребално шествие, което придружавало нещастна вдовица и нейното единствено, скъпо дете. Първото шествие следвало Господаря на живота и на смъртта, а второто – нещастната вдовица.

Покойникът бил млад човек, който преждевременно починал и така потвърдил псаломските думи: „Дните на човека са като трева, като полски цвят – тъй цъфти той: понесе се над него вятърът и няма го, и мястото му вече го не познава” (Пс. 102:15-16).

Хората от погребалното шествие страдали за младия човек и съчувствали на опечалената майка, която, бидейки вдовица, била лишена от опората на мъжа си, а сега вече оплаквала и единствения си син. Колко тежки и различни са страданията на измъчените човеци в този свят! Долина от сълзи, болка и стенания!

 

И рече старецът...

Защо удряш въздуха и тичаш напразно? Очевидно, всяко занимание има цел. Тогава кажи ми каква е целта на всичко, което се върши в света? Отговори, предизвиквам те! Суета на суетите: всичко е суета.

Св. Йоан Златоуст
   

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.