Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (29 Votes)

5cc199b0230000330093f2bfПроповед, произнесена на 12 март 1906 г. в Покровската църква на Московската духовна академия от свещ. Павел Флоренски, тогава студент втори курс. Това е първи публичен протест в Русия срещу екзекуциите и смъртното наказание. Произнесена е по повод екзекутирания в същия ден лейтенант Пьотр Шмид, който е бил много популярен сред младежта. Заради тази проповед о. Флоренски е арестуван. По-късно самият той е разстрелян от болшевиките в Соловецкия лагер през 1937 г.

… Безбожното дело, убийството на Божия син като бунтовник, който развращава народа, е извършено. И този урок, изглежда, трябва да изпълва душата на всеки цар, на всеки владетел, на всеки свещеник, на всеки патриот с ужас от насилствената смърт. Чрез Своята смърт Христос уби всяка смърт. Чрез Своето осъждане Христос осъди всеки, който иска да има власт над живота на другите. Би трябвало само при мисълта за възможността за убийство и насилие измъченият лик на Спасителя да застава като вечен укор пред съвестта ни.

А сега нека се пренесем в 19 век в най-християнския център, в смятащата се за най-християнската държава. Тук милиони уста ежедневно произнасят светото Име… Милиони очи четат на страниците на Евангелието историята на човешкия позор, вечно напомняне на съвестта за нашата вина пред Бога. В хиляди храмове за нас се принася изкупителната жертва, която е „съд на тоя свят“ (Йоан 12:31), в която има както оправдание, така и осъждане.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (106 Votes)

2876Иисус идва в нашия свят именно като светлина! Не случайно при много народи денят Сретение Господне е прието да се посреща със свещи в ръце на богослужението. Както на Пасхалната утринна стоим със запалени свещи, така в много страни на богослужението за Сретение също палят свещи навсякъде. Във всяка ръка, във всеки храм гори свещ, понеже Христос дойде в света като светлина, за да освети сърцето на всекиго. Всъщност сигурно в това се състои разликата между човека, който живее в измеренията на Бога и който не живее… Едно е, когато картини или някакви изображения се намират в тъмна стая. Ние можем само по допир да се досетим кое къде е поставено. Можем да разберем, че има книга, защото там лежи хартия, че на стената виси картина, но не можем да видим какво е нарисувано на нея, нито какво е написано в книгата и т. н.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (25 Votes)

11561 14422 1080 2000Свети Йоан Предтеча принадлежи към групата на великите пророци и изповедници на нашата вяра. Самият Господ Иисус Христос го определя като най-великия човек, появил се на света: „Истина ви казвам: между родените от жени не се е явил по-голям от Йоан Кръстителя” (Мат. 11:11). Нашата света Църква го поставя в почитта си веднага след света Богородица. Всъщност в иконографията той е представен заедно с нашата света Дева Мария, като те заедно се молят за спасението на света. Това е добре познатото изображение „деисис“ (моление). Този велик човек е предтечата на появата на Христос в света, той отвори пътя за идването на нашия Изкупител. Той е великият пратеник на най-радостната и обнадеждаваща новина на всички времена: изкуплението на човешкия род чрез Христос. Той е носителят и най-ясният проповедник на покаянието, неоспорим изобличител на беззаконието и греха.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (54 Votes)

df4683273ffb7cccc2d8d48f4764e33eВ днешното евангелие се разказва как Господ Иисус Христос идва при река Йордан, за да бъде кръстен от Йоан. В евангелския текст Йоан Предтеча ни говори, че той кръщава с водата на покаянието, но след него идва Онзи, Който ще кръщава с Дух Свети и с огън. Именно на това тържество на кръщаването с Дух Свети и с огън е посветен днешният празник. Празник радостен, празник, който предизвиква трепет; празник страшен в смисъл, че Божието присъствие пари със своето всеизгарящо действие. Страшно, но прекрасно; страшно, но радостно; страшно, но удивително; страшно, но белоснежно.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

bb55ae7d12af4810301251b0bb2976a4Истинското християнство е духовно училище, следване на Христос. Като всяко учене и то изисква план, методика и цел. Евангелските блаженства, Лествицата и други творби са своеобразни стъпала, учебни класове за целия живот на християнина. Но въпреки че има елементи на катехизаторство, които изискват кабинетно обучение, християнското ученичество сериозно се отличава от това, което наблюдаваме в светското училище. Ако днешното светско училище почти се е отказало да възпитава, то обучението при нозете на Спасителя неизменно има за най-висша цел превъзпитаването, ще рече изцерението и спасението на човека. И ако светското училище е само част от живота, то училището на Христос обема всички области на живота. Истинският християнин е ученик не само в храма и не само в неделя. За него няма ваканция, но пък и цялото следване на Христос е благо и леко (Мат. 11:30).

 

И рече старецът...
Имало един човек, който ядял много и все бил гладен, и друг, който се задоволявал с малко ядене. Този, който ядял много и все бил гладен, получил по-голяма награда от оня, който се задоволявал с малко ядене.
Apophthegmata Patrum