Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ab2Йоан, 20 глава. 1-10. Мария Магдалена и двамата ученици, Петър и Йоан, при гроба. 11-18. Явяването на Христос на Мария Магдалина. 19-23. Явяване на Христос на учениците вечерта в деня на възкресението. 24-29. Явяване на Христос на апостол Тома в присъствието на останалите ученици. 30-31. Завършек на Евангелието.

Йоан 20:1.  В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба рано, докле беше още тъмно, и вижда, че камъкът е дигнат от гроба.
Йоан, подобно на синоптиците, не описва самото събитие на възкресението, а говори само за това как Христовите ученици научават за него: той трябва да покаже на читателите си, че Христовото възкресение е факт, който е достатъчно засвидетелстван. Но както и в другите си разкази, Йоан не повтаря това, което синоптиците вече са казали, а добавя нови подробности към казаното от тях.

„В първия ден на седмицата”- вж. Тълкуванието към Мат. 28:1 и паралелните места.

„Мария Магдалина”,  една от най-преданите ученички на Христос (Иоан 19:25), идва на гроба, за да помаже тялото на Иисус с аромати (Марк 16:1), докато все още е тъмно. Тя не отива сама, а с други жени, както личи от думите ѝ в мн. число ("не знаем" - стих 2), но според разказа на Йоан тя е изпреварила другите жени и е отишла сама до гроба, където вижда, че камъкът, покриващ гробницата, е отвален.

Цялата статия: Явяването на Христос на апостол Тома

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

4e lqЙоан, глава 19. 1 – 16. Христос пред Пилат. 17 – 29. Разпятието на Иисус Христос. 30 – 42. Смъртта и погребението на Иисус Христос.

19:1. Тогава Пилат хвана Иисус и Го бичува.

19:2. И войниците, като сплетоха венец от тръни, наложиха Му го на главата, и Му облякоха багреница, 

19:3. и думаха: радвай се, Царю Юдейски! и Му удряха плесници.

(Вж. Мат. 27:26 и сл. Марк 15:15 и сл.).

Допълвайки разказите на първите евангелисти за бичуването на Христос, Йоан представя това бичуване не като наказание, предшестващо според обичая разпъването на кръст, а като средство, с което Пилат е смятал да удовлетвори злобата на юдеите срещу Христос.

Цялата статия: „Иисус Назорей, Цар Юдейски“

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Screenshot 2024 06 12 200211Йоан, глава 18. 1 – 11. Отвеждане на Иисус Христос от войниците. 12 – 27. Христос пред Ана и Кайафа. 28 – 40. Христос пред Пилат.

18:1. Като каза това Иисус, излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, дето имаше градина, в която влезе Сам Той и учениците Му.

Евангелистът описва историята на залавянето на Христос от стражата и съда над Него малко по-кратко в сравнение със синоптичните евангелия, а в други случаи по-подробно, като посочва някои подробности от тези събития, пропуснати от първите трима евангелисти. Така той съобщава, че в края на прощалната Си беседа с учениците Господ излязъл (от горницата, където се състояла беседата) „отвъд потока Кедрон“, който синоптиците не споменават. Кедрон е бил малък поток, течащ през долината между Йерусалим и Елеонския хълм. Името му на иврит означава „черен, мътен“. Евангелистът го нарича зимен поток (χείμαρρος), т.е. в него е имало вода само когато е валяло (през зимата). Мястото, където е отишъл Христос, евангелистът нарича градина, без да дава името на тази градина (при синоптиците е „Гетсимания“).

18:2. А това място знаеше и Иуда, който щеше да Го предаде, защото Иисус често се събираше там с учениците Си.

Евангелистът отбелязва, че тази градина като място, където Христос обикновено се е спирал при посещенията в Йерусалим, е била добре позната на Юда. Това показва, че Господ очевидно не искал да вземе никакви мерки, за да се предпази от възможното нападение против Него от страна на враговете Му, водени от Юда: Той съзнателно и доброволно Се оставя да бъде заловен.

Цялата статия: Иисус Христос пред Пилат

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

fireЙоан, глава 17. 1 – 26. Първосвещеническата молитва на Господ Иисус Христос.

Прощалната беседа на Христос с учениците е завършена. Но преди да поеме към враговете Си, които ще Го отведат на съд и мъчения, Христос отправя тържествена молитва към Отца за Себе Си, за Своите ученици и за бъдещата Си Църква като велик Първосвещеник на човечеството. Тази молитва може да бъде разделена на три части.

В първата част (стихове 1 – 8) Христос се моли за Себе Си: Той моли за Своето прославяне или, да Му бъде дарувано като на Богочовек божествено величие, тъй като Той е крайъгълният камък на Църквата, а Църквата може да постигне своята цел само, когато нейният Глава Христос бъде прославен.

Във втората част (стихове 9 – 19) Христос моли за Своите ученици: Той моли Отца да ги опази от злото, което цари в света, и да ги освети с Божествената истина, защото те ще продължат Христовото дело в света. Светът ще приеме Христовото слово в чистота и в цялата му небесна сила само когато самите апостоли бъдат утвърдени в това слово и осветени с неговата сила.

Цялата статия: Първосвещеническата молитва на Иисус Христос

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

unnamedЙоан, глава 16. 1 – 33. Краят на прощалната беседа на Христос с апостолите: за предстоящото преследване; отиването на Христос при Отца; делото на Светия Дух; щастливия изход от изпитанията, на които ще бъдат подложени апостолите; чуването на молитвите им; разпръсването на Христовите ученици.

В първите 11 стиха, които представляват края на втората утешителна реч, Христос предупреждава апостолите за гоненията, които ги очакват, а след това, обявявайки отново Своето заминаване при Отца, обещава, че при апостолите ще дойде Утешителят, който ще изобличи света, враждуващ против Христос и апостолите. 

16:1. Това ви казах, за да се не съблазните.

Това, т. е. за гоненията, които очакват апостолите (Иоан 15:18 и сл.)

„за да се не съблазните. Да знаем за предстоящите страдания е полезно, защото очакваното не ни поразява толкова, колкото неочакваното.

Цялата статия: Искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна
Страница 1 от 62

 

И рече старецът...

Видях мрежите, които врагът разстилаше над света, и рекох с въздишка: „Какво може да премине неуловимо през тези мрежи?“. Тогава чух глас, който ми рече: „Смирението“.

Св. Антоний Велики