Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (13 Votes)
Христос причастява апостолите, стенопис от ОхридПроповед върху неделното евангелско четиво - Лука 13:10-17

 В днешния евангелски откъс Иисус Христос поучава в синагогата. Сред тези, които Го слушат, е и една прегърбена жена - картина, която предизвиква силно съчувствие. Една жена приведена на две, тъй като не я държи кръстът й.

Тялото й прегърбено, братя, но убежденията й правилни! В безизходицата не губи надежда да се излекува и прибягва към Господ.

Христос не я подвежда. Протяга с любов ръка над главата, благославя я и й казва: “Жено, излекуваш се от болестта си!” И веднага жената се изправила.

 И от цялото това чудо съвсем явни са радостта от излекуването и големината на Божието човеколюбието. Началникът на синагогата не разбрал нищо. Изглежда завидял или се уплашил от властта, която имал Христос над повредата на природата и болестта и веднага Го обвинил, че работи в събота! Бил се прилепил към формалното. Съвършено му убягнали същността и действителният смисъл на съботния ден, който съгласно Моисеевия закон трябвало да е посветен на Бога: ”Събота на Господа, твоя Бог” (Изх. 20:10).

 
За нас, християните, Господният ден е неделята. Това е ден, когато най-вече се събираме в храма и съставяме евхаристийната общност. Предлагаме честните дарове на нашия Бог и Му благодарим за всичките благодеяния, които ни е предложил. Главно и най-вече - за Неговия Син, Който ни спаси от смъртта, и за Светия Му Дух, Който ни освещава и ни присъединява към тялото Христово. Благодарим на Бога за излекуването на  нашата природа и за изправянето, което Той ни предлага даром поради неописуемата Си любов. Тази истина възпяваме, това чудо виждаме на иконите, с този дар се причастяваме.

Затова, братя, непрестанно настоявам пред вас да пристъпвате към тайнството на светото Причастие и да се подготвяте с покаяние, прошка, помирение, любов.

 
Когато ни канят на обяд и особено като наблюдаваме и участваме  в подготовката му, тръгваме ли си преди да опитаме това, което ни предлагат? А това, което ни се предлага в светата евхаристия, е Самият Христос. “За прошка на греховете и за вечен живот!”

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/k8qx 

Разпространяване на статията:

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...
Душо моя, търси Единствения... Душо моя, ти нямаш никакъв дял със земята, защото ти си от небето. Ти си образът Божи: търси своя Първообраз. Защото подобното се стреми към подобно.
Св. Тихон от Воронеж