Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (21 Votes)

e1f8f4dc751a687b5660a915d3a06944Това неделно евангелско четиво се разделя на две части: първата говори за Христовия произход от Авраам и Давид, а втората - за това, че Иисус Христос е роден от Дева.

Вярващите се питат: за какво е направено родословието на Христовите отци, след като Той е нямал баща по плът? Свети евангелист Матей е писал в Палестина за просвещение на юдеите, които вярвали в словото на Бог, казано на Авраам: "На тебе и потомството ти ще дам тази земя". Когато св. апостол Павел говори за значимостта на вярата, на която Авраам е станал символ, той казва: "Божиите обещания бидоха дадени на Авраама и семето му"; не казва "и на семената му" сякаш словото е насочено към мнозина, но към едно семе: "и на семето ти, което е Христос" (Гал. 3:16). Родословното дърво, което е представено в евангелието според Матей, има за цел да ни доведе до Спасителя.

Защо св. евангелист Матей започва своето евангелие с думите: "Книга на рождението на Иисуса Христа, Син Давидов" или книга на родословието на Иисуса Христа? При юдеите е било известно, че Христос ще се роди от Давидовото потомство. Затова св. евангелист Матей е пожелал да постави Давид в началото на родословието. То е представено на три етапа, към които е посочено с думите на Писанието: "И тъй, всички родове от Авраама до Давида са четиринайсет рода; и от Давида до Вавилонското преселение - четиринайсет рода; и от Вавилонското преселение до Христа - четиринайсет рода". Числото 14 е символ на съвършенството, пълнотата, и показва, че Христос е съвършен Богочовек, възлюбен Син на Бог, каквото означава и името Давид в еврейския език - "възлюбен".

Св. евангелист Матей следва последованието на царското потомство, стигайки до Авиуд. След това не срещаме старозаветни имена. Това е един дълъг период, който евангелистът запълва с информация, почерпена от древен източник. Тук родословието завършва с Йосиф Обручник. Това е естествено, защото родословието на детето се отнася към бащата, а не към майката, а в случая - към този, който е смятан за негов баща. Св. апостол Павел споменава, че Иисус Христос е "роден по плът от Давидово семе" (Рим. 1:3). И в други случаи е наричан "Син Давидов" в евангелиятата.

Забележително в това родословие е, че се споменават четири жени: Тамар, Раав, Рут и Вирсавия (наречена тук "Уриевата жена"). Три от тях са били блудници. Навярно св. евангелист Матей искал да покаже, че Господ е възприел човешкото естество такова грешно, каквото е било, защото Той е Този, Който ще го очисти. Светостта не идва от юдейския род, а от Христос.

Втората част от днешното евангелие се занимава с девственото раждане. Състоянието на Йосиф и Мария, както го описва светият евангелист, е състояние на годеж, а този термин в техния език означава брачен договор, но девойката си остава при родителите си и по-късно се изпраща при своя жених, и тогава брачният съюз бива привеждан в съвършения му вид. Владичицата Дева "преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Светия Дух", тоест преди преместването си в неговия дом. На пръв поглед Йосиф си помисля, че Мария е заченала по незаконен начин, но той решава по Божие откровение да не я издава, за да не бъде убита с камъни. За него е било възможно да се разведе с нея, като й даде разводно писмо. Докато си мислел за това, Господ му казал: "не бой се да приемеш Мария, жена си", тоест вземи я у дома си и не се развеждай с нея, "защото заченалото се в нея е от Духа Светаго". Изправени сме пред едно съвършено чудо, което няма свое подобие в човешката история. Името "Иисус", а на еврейски "Йешуа", означава Господ спасява, на гръцки то е "Иисус", а при арабите-християни то е "Исуа" или "Йесуа".

Девственото рождение св. евангелист Матей го подкрепя със свидетелство от св. пророк Исайя: "Ето, Девицата ще зачене и ще роди син" (Ис. 7:14). Що се отнася до трудното разбиране на фразата: "И не познаваше я, докле тя роди своя първороден Син", този израз означава, че Йосиф не е влизал във връзка с Мария преди тя да роди Спасителя. Нито се казва нещо за съществуваща връзка помежду им след раждането на Спасителя. Защо е това мълчание? Защото евангелистът е целял с това да поясни, че в появата на Христос не е имало мъжка роля. Какво се е случило с Мария след това не представлявало интерес за евангелиста. Тя не е представлявала обект на неговото слово.

Въпросът за "братята на Иисус" е самостоятелна тема. Нито веднъж евангелието не казва, че те са чеда на Мария. Двата езика - еврейският и арамейският, на които говорили тогавашните юдеи, поставят думата "брат" под един знаменател с братовчед - син на чичото, вуйчото или лелята. В книгата Битие е казано, че Лот е племенник на Авраам[1] (Бит.12: 5). Въпреки това, когато те се разделят, Писанието казва: "И всеки един се раздели с брата си"[2] (Бит.13: 11). Също в първа книга на Летописите или Паралипоменон, се казва: "Синове Махлиеви: братята Елеазар и Кис. Елеазар умря и нямаше синове, а само дъщери; и ожениха се за тях синовете Кисови, техните братя"[3] (1 Пар. 23:21-22). Тук изразът "техните братя" означава техните братовчеди. Кои са братята на Иисус? Това са Яков, Йосиф, Симеон и Юда. После забелязваме в евангелието според свети евангелист Марк, че измежду жените, които присъствали при кръста на Господ, са били "Мария Магдалина и майката на малкия Йаков и на Йосия, Саломия, които и тогава, когато беше Той в Галилея, вървяха подире Му и Му служеха"[4]. Яков и Йосия, които се споменават в евангелието, са деца на една жена, която се казвала Мария, тоест на една от жените-мироносици, и тя е също така майка на другите две деца, тоест на Симеон и Юда. Този текст в евангелието според св. евангелист Марк разрешава спора за братята на Иисус и с него доказваме без да се позоваваме на свидетелството на отците на Църквата, че Пресвета Богородица е Приснодева.

* Източник: сп. Моето паство, бр. 51/2018 г. نشرة "رعيَّتي"، عدد51، 2018م.

Превод от арабски: Виктор Дора

 

[1] В синодалния превод и използвана старинната дума братанец, бел. прев.

[2] Както е в арабския текст на книгата Битие преведен от еврейския оригинал, а не от превода на Седемдесетте-бел. прев.

[3] Както е в арабския текст на Библията-бел. прев.

[4] В арабския текст на евангелието не се споменава името на втората Мария-бел. прев.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/u8rw8 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Блажен оня човек, който е достигнал състояние на бодърстване или се бори да го постигне: в сърцето му се образува духовно небе – със слънце, луна и звезди.

Св. Филотей Синаит
   
© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.