Мобилно меню

4.1764705882353 1 1 1 1 1 Rating 4.18 (17 Votes)
пророк ДаниилМнозина от нас са склонни да се извиняват с времето и обкръжението, в което живеем и смятат, че е трудно да отстояваш християнските принципи и норми в една по същество нехристиянска среда, като с това се опитват да се оправдаят, че не изпълняват предписанията на Църквата.
Не трябва да се оправдаваме с обстоятелствата и с времето, в което живеем. Та нима първите християни са  живели в по-благоприятна среда и са имали по-добри условия за изповядване на своята вяра? Не, но са имали по-голяма твърдост на духа, по-силна вяра в Бога.

Братя и сестри!
Измежду старозаветните праведници особено изпъкват пророците. Те са извънредни Божии пратеници, които непосредствено получавали откровение от Бога, за да бъдат ръководители на религиозния, нравствения и политическия живот на богоизбрания народ, а чрез него и на езичниците.

Днес честваме паметта на един от т. нар. големи пророци – св. пророк Даниил. Той произлизал от Иудиното коляно, от знатно семейство, може би, даже от царски род, тъй като халдейският цар Навухудоносор, след като завоювал Йерусалим /607 г. пр. Р. Хр./, заповядал измежду взетите в плен иудеи да изберат най-интелигентните младежи с цел, като изучат халдейския език и получат образование, да се подготвят за държавна служба. Тези младежи били подложени на много изкушения, тъй като халдейските обичаи били противни на иудейските. Но четирима от избраниците: Даниил, Азария, Анания и Мисаил показали завидна твърдост и устойчивост и продължавали да се придържат към Моисеевия закон. Въпреки разкоша и богатството, сред които живеели, те не забравили своя Бог и закон, усърдно се молели и се хранели само с хляб и плодове, като отказвали храната, която им давали от царската трапеза. Бог надарил юношите, които така твърдо пазели Неговите заповеди, с мъдрост и знания, а на Даниил, освен това дарувал способност да разбира видения и сънища. Царят ги викал, съветвал се с тях по различни държавни дела и установил, че със своята мъдрост и разсъдителност те превъзхождат всички учени мъже в царството му.

Братя и сестри, св.пророк Даниил и неговите приятели, въпреки езическото обкръжение се придържали към Божиите заповеди и установления. А мнозина от нас са склонни да се извиняват с времето и обкръжението, в което живеем и смятат, че е трудно да отстояваш християнските принципи и норми в една по същество нехристиянска среда, като с това се опитват да се оправдаят, че не изпълняват предписанията на Църквата.

Не трябва да се оправдаваме с обстоятелствата и с времето, в което живеем. Та нима първите християни са  живели в по-благоприятна среда и са имали по-добри условия за изповядване на своята вяра? Не, но са имали по-голяма твърдост на духа, по-силна вяра в Бога.

Честваните днес св. пророк Даниил и трите отроци Анания, Азария и Мисаил са били избрани, за да служат на халдейския цар, но те предпочели да служат първо на Единия Бог - да бъдат Божии избраници.

Нека и ние да се стремим, подобно на св. пророк Даниил и трите отроци, да изпълняваме богооткровения нравствен закон независимо от средата и обстоятелствата, в които се намираме, защото Господ показва милост към ония, които Го обичат и пазят Неговите заповеди. Амин.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6aky 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Гледай да имаш милост към всички, защото чрез милостта човек намира дръзновение да говори с Бога.

Авва Памб