Мобилно меню

4.741935483871 1 1 1 1 1 Rating 4.74 (31 Votes)
Издателският проект „Отворени двери” на фондация "Православие България" включва произведения на автори, вече представени в сайта „Двери на православието” и получили популярност сред читателската аудитория на портала. Редакционният екип периодично получава писма от читатели, които се интересуват от възможността да се снабдят с книжни екземпляри от публикации на „Двери” или с нови текстове на публикувани в „Двери” автори. Желанието на екипа е да достигне и до онази част от потенциалната си аудитория, която предпочита традиционния книжен носител. Издателската програма на „Двери” е предназначена да удовлетвори такъв род нужди. Тя предвижда следните проекти:

 

I.  Ежегоден „Алманах – Двери – съдържащ най-значимите материали, публикувани в „Двери” през съответната година, избрани сред всички рубрики, теми и автори. Алманахът би трябвало да представлява своеобразна покана към читателите си за запознаване с портала. Неговото съдържание би трябвало да е представително за тематичната ориентация, за редакционната позиция, както и за публичното лице на „Двери”.

Подборът на текстовете ще бъде подчинен на следните критерии:

1. Теоретична, литературна и проповедническа стойност;

2. значимост на фона на социокултурната ситуация в България, публицистични достойнства;

3. достъпност за различни църковни и извънцърковни гледни точки, за секуларни и нехристиянски светогледи;

4. абсолютен читателски рейтинг.

Относителната тежест на всеки от изброените показатели би трябвало да се преценява на фона на цялостния облик на сборника.

Появата на алманаха, както и на останалите издателски проекти, ще бъде оповестена с всички собствени средства на портала, както и със съобщения в други медии, с които „Двери” си сътрудничи.

II. Карикатурите на Благо (избрано). На разположение на „Двери” са няколкостотин карикатури на Благо Мегалов. Повечето от тях съчетават сполучливо духовна наблюдателност с професионална художническа техника. По популярност сред посетителите на „Двери”, карикатурите не отстъпват на най-престижните статии. Неслучайно те станаха известни и сред руските интернет потребители. Темите са твърде разнообразни, но винаги актуални, пряко адресирани и притежават рядкото качество да сочат всекидневния смисъл на вечни християнски истини. Така те почти винаги успяват да разтревожат благотворно християнската съвест. Изброеното позволява при подбора им за сборника да се използват споменатите в I критерии. Работното заглавие на уникалния по жанра си сборник с „църковни карикатури” е „Борци за православие”.

III. Публикуваните в Двери Проповеди и беседи на митр. Атанасий Лимасолскибезспорно заслужават да бъдат публикувани в отделно книжно тяло. Освен че привличат вниманието на клирици и преподаватели с богословското си богатство, те са очаквани с неизменен интерес от практически ориентирани вярващи, както и от широка светска аудитория. Чрез „Двери” авторът стана популярен и в Русия, където много църковно-ориентирани сайтове преведоха на руски избрани негови беседи. Публикуваното досега от митр. Атанасий Лимасолски притежава ценното за приоритетите на „Двери” качество да излага православни становища за живота в света чрез устата на авторитетен архиерей, притежаващ аскетичен опит, при това по неповторимо директен и персонално адресиран начин. Читателят би могъл да пренебрегне въпросите, които често задава митр. Атанасий Лимасолски или да отхвърли отговорите, които се предлагат в беседите му, но трудно би останал безразличен към обсъжданото, независимо от светогледната си ориентация. Евентуалният подбор на текстовете би бил затруднен само от обстоятелството, че почти всичко публикувано отговаря на всички споменати критерии. Екипът разполага с авторските права върху преведените беседи и разрешението на автора да бъдат издадени в книжно тяло. За включване в сборника са предвидени и преведени още седем беседи, които до този момент не са публикувани в „Двери”. Работното заглавие на изданието е „Да се влюбиш в Бога”.

IV. Книгата на Венцислав Каравълчев е посветена на Календарния въпрос в Православната Църква. Тя е оформена въз основа на поредица от публикувани в Двери статии, които намериха широк читателски отклик и провокират активни дискусии в църковните среди, включително и сред аудитория, която не ползва активно интернет. Книгата с работно заглавие „За църковния календар без емоции” проследява историята на установяването на църковния календар, на промените в него, логиката на споровете около него, като по този начин проследява факторите, формирали съвременното състояние на въпроса. Изследването е написано въз основа на конкретни исторически свидетелства и източници. То отчита техните по-късни интерпретации и проследява най-важните богословски (главно догматични и литургични) доводи на най-разпространените позиции. Въпреки сложността на материята авторът си служи с жив и съвременен език, достъпен за неспециалисти.

Едва ли е нужно да се припомня значението на въпроса за календара в Православната църква. Към него могат да се добавят и фактори с местно значение. Наличието на сегашните схизми в България се мотивира (поне формално) с различия по този въпрос. Дори в самата БПЦ съществуват радикалистки настроения, склонни да обосновават своя ригоризъм и дистанцираност от съборния църковен живот чрез своеобразно сакрализиране на темата за календара.

V. Радиобеседи на архим. Андрей Конанос. Авторът е гръцки богослов, чиито книги са издадени на гръцки и английски език. Беседите му притежават силен мисионерски заряд, насочени са към младежката аудитория и затова използваният език е жив и достъпен. Екипът разполага с авторските права върху преведените и публикувани в сайта беседи, като тектовете може да бъдат тематично обогатени.

Как да подкрепим финансово кампанията:

1.  Преведете сумата, с която желаете да подпомогнете проекта:

ΙΒΑΝ: BG80 SOMB 9130 1052727501
BIC: SOMB BGSF
Получател: Фондация „Православие България”
Основание: ИМЕТО НА КНИГАТА

2. Напишете писмо до редакционния екип на адрес redaktori@dveribg.net за да можем да отразим възможно най-бързо дарението в статута на кампанията, който се вижда в дясната колона на сайта.

Редакционният екип на „Двери” всеки месец ще отчитат финансовите постъпления в подкрепа на проектите. При набиране на необходимата сума за даден проект, събирането на средства за него ще бъде прекратено.

3. За всякакви допълнителни въпроси и идеи можете да се свържете с отговорния редактор на сайта Полина Спирова на телефон: +359 887 964 671.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/a6cx4 

Разпространяване на статията: