Мобилно меню

4.887323943662 1 1 1 1 1 Rating 4.89 (71 Votes)

2018 09 18 1419„Празник в класната стая“ е новото издание на Центъра за образователни инициативи „Двери“. То е създадено за учениците в начален етап (3-4 клас), обучавани в българските училища в чужбина. То е съвместен проект със Западно- и Средноевропейска епархия и излиза с благословението на митр. Антоний. Учебното пособие се финансира от Дирекция „Вероизповедания“ и се разпространява безплатно.

Пособието „Празник в класната стая“ съдържа комплект материали за учениците, които творчески ще осмислят посланието на някои от най-важните християнски празници, отбелязвани в училищна среда. Изходната идея при разработването на уроците е за съществуващата връзка празник-добродетел, която връзка остава скрита при преподаването на християнските празници в училище. В увода към Помагалото за учителя четем:

„Основната идея, залегнала в разработването на уроците, е съществуващата връзка между добродетелите и празниците, които всеки народ създава. Паметта за доброто дело, извършено от добрия човек в полза на цялата общност, е изключително важна за създаването на връзки във всяко общество. Тази памет формира ценностите в общността – затова тя се пази и предава в поколенията.

2018 09 18 14194444Важната връзка между празника и добродетелите по правило не се демонстрира при представянето на българските празници в учебниците, а акцентът се слага върху етнографските особености и фолклора. Тези елементи от българската култура обаче, макар и да имат принос за формирането на националната идентичност на децата, нямат отношение към тяхното всекидневие. Мирогледът, който е породил един или друг фолклорен обичай в миналото, е непознат и чужд на съвременните деца, растящи предимно в градска среда и потопени в света на технологиите. Затова преподаването на традиционните български празници изключително в етнографски дискурс, макар и да обогатява общата култура на учениците, не води до формиране на ценности, а самите празници остават неразбрани и безинтересни за децата. Така се прекъсва традицията на празничната култура у нас, а празнината, която отваря тази липса, много ясно личи в училище. А именно там децата прекарват голяма част от времето си, там те усвояват основни поведенчески модели, които ще следват и в зрялата си възраст“.

„Празник в класната стая“ се състои от папка за учениците със седем образователни картички на Работилница „Двери“ и Слънце на добродетелите. Помагалото за учителя включва разработени осем урока, разпределени равномерно през цялата учебна година (Светлината на добродетелите; Ден на народните будители, Въведение Богородично; Бъдни вечер; Св. патриарх Евтимий; Благовещение; Възкресение Христово; Свети Кирил и Методий), методически указания за учителите, пиеси и викторина за училищно отбелязване на празниците.

eeeeeОбразователните картички предполагат изготвянето на определено изделие в края на часа – поздравителна картичка, украшение, 3D пъзел и др. Картичките съдържат и занимателни задачи, използвани в хода на урока.

Помагалото съдържа предложения за отбелязването на празника не само в класа, но и на училищно ниво – пиеси, изложби, викторини и др.

Всички български църковни общини зад граница също могат да поръчат от новото учебно помагало и да се свържат с българските училища в своите градове за уточняване на броя на поръчките. Доставката на материалите в чужбина ще става чрез българските училища.

Проучват се възможности учебните материали да достигнат и до учениците в България.

За въпроси и поръчки: redaktori@dveribg.net

eeeeeeeeee

eeeee

eeeee

Някои от картичките, сглобени от нашите малки консултатнти:

IMG 2703IMG 2703 


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/u9rx8 

Разпространяване на статията: