Мобилно меню

4.9292929292929 1 1 1 1 1 Rating 4.93 (99 Votes)

Theophany 1Во Йордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух, в виде голубине, извествоваше словесе утверждение: явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе

(Тропар на празника на Богоявление)

Светата ни Църква е приела празникът Кръщение Господне да се нарича още Богоявление. Причината е, че в акта на Кръщението за първи път Бог се явява пред хората в трите Си ипостаси: Бог Син, Когото св. Йоан Предтеча кръщава в р. Йордан, Бог Отец, Който свидетелства за Сина от небето – „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение“ (Мат. 3:17), и Бог Дух Свети, слязъл над Сина във вид на гълъб (Мат. 3:16).

Честването на Богоявление датира от първите векове на Църквата. В Апостолски постановления намираме свидетелства, които косвено посочват това. Всъщност, в първите векове Църквата е чествала празника на Божиите явявания – Теофанѝя или Епифанѝя. Този празник е обединявал в едно Рождеството и Кръщението Господни, както и поклонението на влъхвите. Арменската църква и до днес е съхранила този древен обичай да празнува заедно Рождеството и Кръщението Господни. Един пасаж от св. ев. Лука, като че ли свидетелства в полза на това, че Кръщението Господне е станало в деня, в който Спасителят се е бил родил (Лука 3:23).

В древността езическите народи са отбелязвали с особена тържественост раждането като ден на радост и щастие. Юдеите, напротив, се отнасяли към раждането като начало и източник на скръб и страдание (Пс. 50:7, Иов 14:4). За първите християни, подложени на системни гонения в Римската империя, за рожден ден се смятал денят, в който някой мъченически загивал и наричали тези дни „рождени за небето“ – dies natales. Те буквално изпълнявали написаното от апостола: „Затова, отсега нататък ние не познаваме никого по плът; ако и да сме познали Христа по плът, пак сега вече така Го не познаваме“ (2 Кор. 5:16) и не придавали съществена важност на раждането по плът. Самият ден на Христовото рождество не им е бил известен и не е съществувало авторитетно предание за деня, в който Христос се е родил. Изглежда, че поне до 3 в. Църквата не е поставяла никакъв акцент върху празнуването му. Дори и след това различните църкви са го отбелязвали на различни дни. Първият опит да бъде внесена някаква яснота по въпроса прави Климент Александрийски († 215 г.). Сам той обаче привежда различни свидетелства, според които Господ Иисус Христос се бил родил на 18 април, 6 януари или 10 януари. Св. Иполит Римски († 235 г.) споменава датата 25 март. Африканските църкви са празнували на 25 март, източните на 6 януари, а западните – на 25 декември. Съществувало е предание, че Христос – новият Адам, е бил роден в същия ден, в който е бил сътворен първият Адам – в шестия ден на творението (Бит. 1:26), т. е. в шестия ден на първия месец от първата година. На Изток денят на честването съвпадал с египетския езически „Празник на светлините“. В този ден египтяните извършвали шествия със статуята на божеството Нил до реката, хвърляли във водите на Нил жертвоприношения и извършвали ритуални къпания.

Първото ясно споменаване за някакво честване на Кръщението Господне имаме при Климент Александрийски. В Стромати, в главата посветена на раждането и страданията на Христос, той между другото отбелязва, че последователите на Василид, освен всичко друго, празнуват и деня на Христовото Кръщение, като прекарват предходната нощ в четене. Те утвърждавали, че Кръщението е станало „в петнадесетата година от царуването на Тиберий, в петнадесетия ден от месец Туби (10 януари). Други утвърждавали, че това се е случило в единадесетия ден от същия месец (6 януари)“.

От приведеното свидетелство става ясно, че по времето на Климент празникът все още не е бил утвърден. Празнуван е бил от еретиците на Василид, защото според учението им Христос бил станал Син Божи именно по време на Кръщението и слизането над Него на Светия Дух. Много е вероятно приемането и първите чествания на Кръщението Господне от официалната Църква да са имали за цел в празника да бъде вложен нов смисъл и тълкувание, който да бъде противопоставен на еретическия. Вероятно и поради това празникът се е утвърдил в църковния календар с името Богоявление, а не като Кръщение, с което се е целяло да се покаже, че не Христос става Бог в този ден, а само явява Себе си като такъв.

В края на 3 – началото на 4 в. празникът получава широко разпространение. За честването му в Тракия се споменава през 304 г., в проповед на св. Филип Хераклийски, като свидетелството е, че празникът вече е утвърден в църковната практика на региона. В Галия през 361 г. и в Испания през 380 г. също имаме свидетелства за честването на Богоявление. Само донатистите в Африка го отхвърляли, смятайки го за нововъведение. При това трябва да отбележим, че различните църкви продължават да празнуват различни събития в този ден. Така например, бл. Августин в шесте си слова за празника говори само за поклонението на влъхвите, без да споменава Рождеството и Кръщението Господни. За голяма част от Изтока това е преди всичко празник в чест на Рождеството Христово. За част от Антиохия и Александрия това е празник в чест на Кръщението Господне.

Едва през 4-5 в., под влияние на западните християни, Рождество Христово и Богоявление са разделени и е започнало празнуването им в различни дни – съответно на 25 декември и 6 януари. На Запад Рождество Христово като самостоятелен празник, празнуван на 25 декември, се обособява още в началото на 4 в. В Depositio episcoporum (Списък на римските епископи) е посочено, че още през 336 г. Рождество Христово се е празнувало на 25 декември. В римски календар, съставен не по-късно от 354 г., също е посочено, че 25 декември е „Ден на Христовото Раждане във Витлеем“. Особено много за приемането на тази практика на Изток е спомогнал св. Йоан Златоуст. В своята проповед, произнесена за Богоявление през 387 г., той настоява върху факта, че на 6 януари Църквата празнува именно Кръщението Господне, а не Рождеството, използвайки думата Епифанѝя в различен от общоприетия смисъл, с което е искал да разграничи двата празника. Други от големите отци на Църквата, въпреки че са спомогнали за утвърждаването на единна дата за празнуването на Теофанѝя от всички църкви, са продължавали да настояват, че на 6 януари празнуваме Рождество Христово. Така например, св. Григорий Богослов, в едно от своите Слова казва: „Сега ние празнуваме Богоявление или празника на Рождество“. Св. Василий Велики, в своето „Слово за светото Рождество Христово“, също посочва честването на Рождество: „Ще наричаме този наш празник Богоявление (Теофанѝя). Ще празнуваме спасението на света; ще тържествуваме в деня на раждането на човешкия род, защото днес е развързана клетвата над Адам“. Подобно е мнението и на св. Епифаний Кипърски († 403 г.), който често повтаря, че на 6 януари „Христос се е родил по плът“. Нещо повече, той отхвърля твърденията, че на този ден се е кръстил Христос, както и практиката, основана на древен обичай, да се налива вода на 6 януари и да се съхранява през цялата година за свещена употреба. Според него тази практика е свързана с чудото в Кана Галилейска. Св. Йоан Златоуст обаче в „Беседа за кръщението“ е категоричен: „В този ден, Христос се е кръстил и е осветил природата на водата. Затова и народът в нощта срещу празника носи съдове за вода, пълни ги и ги пази през цялата година, защото именно днес водата се освещава и се извършва очевидно чудо, така че независимо от продължителността на времето, природата на водата не се разваля, но през цялата година, и често даже и след две и след три години, напълнената в този ден вода остава неповредена и свежа и даже след много време остава същата като току що почерпената от извора“.

В Константинопол празнуването на Рождество на 25 декември е станало за първи път в 379 г., по свидетелството на св. Григорий Богослов. В Антиохийската църква – вероятно през 388 г. или преди това, основавайки се на проповедта на св. Йоан Златоуст за Рождеството Христово през същата година. В Йерусалимската църква това е станало по времето на Ювеналий Йерусалимски в периода 425-458 г. В Александрийската църква – вероятно при св. Кирил Александрийски (412-444), според свидетелството, че Павел Емески е бил проводен със специално поръчение при св. Кирил от св. Йоан Златоуст.

През 5 в. имаме вече общоприета и регулирана разделна практика за празнуването на двата празника. Въпреки това обаче Рождественското и Богоявленското богослужения съхраняват много общи елементи като спомен от тяхното съвместно празнуване. Дори и строгият пост, предшестващ празника на Богоявление, според литургистите е остатък от периода на съвместно съществуване. Известно е, че в ранната Църква празникът Рождество Христово е бил предшестван от пост, които е бил различен за различните църкви – от един ден до седмица или две. Впоследствие постът преди Рождество търпи своето литургично развитие и се обособява в съвременния си вид, докато еднодневният пост преди Богоявление вероятно е останал като далечен спомен от онова някогашно съвместно празнуване.

Изключително интересна и важна част от Богоявленското богослужение е Великият водосвет, който се извършва само в навечерието и в деня на Богоявлението. Самият факт, че Великият водосвет се извършва два пъти буди често недоумение и досега не е намерил точната си литургична обосновка. Нещо повече, тази практика сериозно разтърсва Руската православна църква по време на реформата на патр. Никон, но това е обект на друго изследване. Трябва да отбележим, че корените на тази практика трябва също да бъдат търсени в съществувалото до 4-5 в. празнуване съвместно на няколко големи празника в един ден. Цитираното по-горе мнение на св. Епифаний Кипърски трябва също да бъде взето под внимание, още повече, че той обяснява практиката и сакралното значение на Богоявленската вода с чудото на сватбата в Кана Галилейска (Иоан 2:1-11). Като се има предвид, че Източната църква е отбелязвала в деня на Богоявление Рождеството и Кръщението Христови, поклонението на влъхвите и чудото, извършено в Кана Галилейска, с голяма достоверност можем да допуснем, че това последование също е далечна реминисценция на практиката в древната Църква – отбелязване на Кръщението във водите на р. Йордан и на първото чудо, извършено от Христос по време на сватбата в Кана. Съществува и друго обяснение за това двойно велико освещаване на водата. В древната Църква, а в някои поместни православни църкви и до днес, тайнството Кръщение се е извършвало предимно на трите големи празника – Възкресение, Рождество и Богоявление. И понеже някога тайнството Кръщение е било свързано със св. Литургия, то Великият водосвет е бил извършван два пъти от чисто практически съобръжения – броят на желаещите да бъдат кръстени е нараснал неимоверно. Ето защо, в нощта срещу Богоявление се е извършвала св. Литургия с Велик водосвет, по време на която желаещите да станат членове на Църквата са били кръщавани, а на сутринта е имало друга празнична Литургия, с втори Велик водосвет, за тези, които са пропуснали нощното богослужение. По този начин се е обяснява и еднодневният пост наложен преди Богоявление, като част от подготовката на оглашените преди встъпването им в Църквата чрез тайнството св. Кръщение.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/86 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...
Имало един човек, който ядял много и все бил гладен, и друг, който се задоволявал с малко ядене. Този, който ядял много и все бил гладен, получил по-голяма награда от оня, който се задоволявал с малко ядене.
Apophthegmata Patrum