Мобилно меню

4.9583333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.96 (24 Votes)

95 години от полагането на основния камък и 85 години от освещаване сградата на Богословския факултет

На площад „Св. Неделя“ в столицата се намира сградата на бившата Духовна академия „Св. Климент Охридски“, а сега Богословски факултет към Софийския университет. В същата сграда се помещава и Централният църковен историко-археологически музей при Св. Синод и Църковноисторическия и архивен институт при Българската патриаршия. Въпросната сграда има интересна архитектура и външна (фасадна) украса, която преди години е била още по-впечатляваща.

Историята по постройката на въпросната сграда е все още недостатъчно проучена и в различните енциклопедични издания се тиражират неверни сведения. Така например проф. Васил Пандурски, дългогодишен директор на Църковния музей, в една своя монография пише, че сградата е построена през 1906 г. В т. 1 на Енциклопедия на изобразителното изкуство в България, издаден през 1980 г. е посочено, че сградата е издигната през 1908-1914 г. по проект на архит. Ф. Грюнангер. А живописната ѝ украса е направена през 1923-1925 г. Същото се повтаря и в т. 2 на Енциклопедия България, издаден през 1981 г. В продължение на повече от месец направих частично проучване и констатирах следното.

През 1895 г. в столицата и страната бил тържествено честван 25-годишния юбилей от създаването на Българската екзархия. Именно тогава се зародила идеята за въздигане на паметник в столицата, посветен на великото събитие от 1870 г. Инициатори на тази идея били министрите Григор Начович (на външните работи и изповеданията) и Константин Величков (на народното просвещение), които в обстоен доклад запознали и монарха. Те искали от него да разреши да се открие за тази цел всенародна подписка за събиране на доброволни пожертвования. Княз Фердинанд без възражения приел тази идея и сложил следната резолюция върху министерския доклад: „С радост и признателност приемам и одобрявам това патриотическо ваше предложение и ви поканвам да вземете мерки за по-скорошното негово изпълнение“.

Веднага била открита такава подписка и образуван фонд „За издигане паметник в спомен учредяването на Българската екзархия“, управляван от Министерството на външните работи и изповеданията (МВРИ). За петнадесет години в този фонд били събрани 150 000 лв. През 1909 г. била свикана специална комисия от архитекти, живописци, писатели, професори от Университета и др., която трябвало да определи какво трябва да представлява бъдещият паметник. Становището на въпросната комисия било построяването на специален параклис, в който да се преплитат архитектурни, скулптурни и живописни елементи. Тогавашното правителство не възприело тази идея, а Св. Синод възразил, че пред строящия се огромен храм-паметник „Св. Александър Невски“ (в чест на политическото освобождение от османско робство), подобен параклис би бил незабележим и недостоен. Развита била идеята, че най-достоен и величав паметник би било построяването на здание за Висше богословско училище, което да стане „огнище на наука и вяра, огнище, което да пръска светлина, да осветява мрака, да поддържа вярата и морала“.

Св. Синод още през 1908 и 1909 г. правил безуспешни опити пред правителството, по законодателен ред да се открие при Университета Богословски факултет за подготовката на образовани кадри за Църквата. Предлагало се средствата за построяването на здание за факултета да бъдат взети от фонда за паметника на Българската екзархия. Едва през 1911 г. правителството на Иван Е. Гешов (който бил и министър на външните работи и изповеданията) възприело идеята и внесло синодното предложение в Министерския съвет. С Постановление на последния (Протокол № 33 от 28 април 1911 г.) било решено със средствата от фонда „да се съгради здание-паметник в столицата, което да служи за помещение на висше богословско училище“. Освен това правителството отстъпило и държавно място, намиращо се в съседство с двора на Софийската св. митрополия на площада пред катедралния храм „Св. Неделя“. За целта и фондът (който в края на 1911 г. достигнал 200 000 лв.), принадлежащ на МВРИ се прехвърлял към Св. Синод. Във връзка с всичко това министър-председателят Гешов внесъл в Народното събрание „Законопроект за разрешаване на Св. Синод да построи здание-паметник в столицата, което да служи за помещение на Висше богословско училище“. Тоя законопроект бил приет от Народното събрание, утвърден с указ № 16 и обнародван в брой 91 на „Държавен вестник“ от 24 април 1912 г.

Всички обещания на правителството били спазени, единствено Министерството на финансите първоначално отказало да прехвърли сумите от фонда на Св. Синод, като заявило, че то щяло да ръководи работите по бъдещия строеж и да изразходва средствата. Това до голяма степен затруднило както провеждането на различните търгове, така и навременното изплащане на различните сметки на наетите предприемачи. Понякога се налагало Св. Синод, за да не бави вървежа на строежа, да заплаща дадени операции от свои фондове, а след това дълго да чака компенсация от въпросното министерство. Едва на 21 ноември 1913 г. Министерството на финансите предало въпросния фонд на Св. Синод, който възлизал на 228 358 лв. и 53 ст.

За проектант на сградата още в самото начало на 1912 г. Св. Синод привлякъл опитния австрийски архитект Фридрих Грюнангер, който още от 1878 г. работил в България – отначало като градски архитект в Разград, а след това проектирал различни сгради в София. Негово дело била и сградата на Софийската духовна семинария, така че той бил добре познат на Св. Синод. Грюнангер бил вече напуснал България и живеел в Залцбург, затова било постигнато договаряне да му се изплащат и командировъчни – за пътуванията му до София и за пребиваването му по ръководството на строежа. През първата половина на 1912 г. той идвал три пъти в София – по направата на скиците и по проверка на здравината на почвата, върху която щели да положат основите на сградата. Сключен бил и договор, като архитектския хонорар възлизал на 3.60% от общата стойност на бъдещата постройка.

След като архитектът предал плановете и тръжните книжа на 17 август 1912 г. Св. Синод провел търг за отдаване строежа на сградата на предприемач. На въпросния търг се явили повече от 20 кандидати, като с 9% под девиза (който бил 390 866 лв. и 30 ст.) дал предприемача Рангел Василев (същият ръководил строителството и на Семинарията). Веднага след сключването на договора между Св. Синод и Р. Василев започнали изкопните работи на определеното място, което било разградено (премахнали дъсчените тараби). Оказало се, че тук лежат различни основи от антични сгради, а през Средновековието имало някаква църква. След Освобождението (1878 г.) в северозападния край на мястото до 1900 г. била камбанарията на катедралната църква „Св. Неделя“. В непосредствена близост до нея бил и двуетажен дървен ходел „Искър“, предпочитано място за отдих на офицери.

В продължение на една календарна година бил направен изкопът и иззидани основите на сградата. Арх. Грюнангер отново посетил столицата, за да прегледа здравината на основите. За свой заместник той поставил арх. Карл Хайнрих, който постоянно контролирал строителните операции. Поради двете балкански войни и настъпилата първа национална катастрофа, решили основният камък да бъде положен символично, без много тържественост. По решение на Св. Синод на 31 октомври 1913 г. под ръководството на Левкийския епископ Варлаам станало полагането на въпросния основен камък и освещаване на вече изградените основи. Веднага след това с усилен темп започнало зидането на стените.

На 31 януари 1914 г. в канцеларията на Св. Синод бил проведен търг за отдаване на предприемач на каменоделските работи и централното отопление. Поради неучастие на някои предприемачи, които предложили по-ниска цена, търгът бил анулиран и проведен отново. През месец юни 1914 г. Министерството на външните работи и изповеданията помолило Св. Синод строящата се сграда да бъде оградена със старата свалена ограда, за да не се загрозява площада пред Катедралния храм. В края на месец октомври 1914 г. работниците правели вече таванската конструкция, която се увенчавала с голям меден купол. Към края на месец декември с. г. арх. Хайнрих представил документацията и тръжните книжа по т. нар. столарски работи, т. е. направата на дограмата и дюшеметата.

През есента на 1915 г. сградата за Висшето богословско училище била почти готова, но само вътрешно измазана. Влизането на България в Първата световна война временно забавило нейното доизкарване. Даже през есента на 1916 г. Министерството на войната поискало от Св. Синод да приспособи зданието за военна болница. Работите по въпросното приспособяване били възложени на арх. Киро Хр. Маричков и надзорника Рангел Василев. Също така Св. Синод възложил на синодното счетоводство да побърза и застрахова готовото здание в някое българско застрахователно дружество. След няколкомесечни строителни дейности приспособяването било завършено и на 3 март 1917 г. го предали на военните власти. В така приспособената болница в продължение на повече от две години били лекувани ранени войници и офицери.

Краят на войната донесъл и поредната национална катастрофа. Тежкото положение не позволило на Св. Синод да довърши окончателно сградата и да открие в нея проектираното висше богословско училище. А дотогава стойността на постройката възлизала на 531 870 лв. и 71 ст. На 30 март 1920 г. в свое заседание Св. Синод взел следното решение: „Да се вземат всички възможни мерки, щото зданието на Висшето богословско училище да бъде изпразнено, поправено и нагодено за нуждите на Висшето богословско училище, като един от етажите се нагоди за жилище на студентите, за да може през октомври училището да се открие“.

Довършителните работи обаче се проточили още няколко години. Чак в края на месец март 1921 г. били проведени търгове за отдаване на предприемач на направата на електрическата инсталация и вътрешните бояджийски работи. Едва на 20 юни 1922 г. по поръчение на Св. Синод главният секретар съставил комисия от компетентни специалисти, които да се произнесат по стила на външната облицовка на сградата. В състава на комисията влизали Н. Занков – завеждащ постройката на зданието и преподавателите от Художествената академия Харалампи Тачев (декоратор и живописец), Иван Димитров (живописец) и Никола Ганушев (живописец). Становището на въпросната комисия било разгледано на заседание на Св. Синод на 23 юни 1922 г., на което решили: незабавно измазване на външните стени, като се възложи на Х. Тачев да направи колориран образец от плочите и мазилката на фасадата в старобългарски стил, като избере необходимите тонове за мазилката, за да хармонират с наличните плочи; същият Х. Тачев да представи образци от орнаменти за медальоните над прозорците на северната и западната фасади и проект за фреска на фронтона под купола на северната фасада. Синодните членове предлагали в медальоните да бъдат изобразени главите „на исторически дейци по църковната ни просвета от всички периоди на църковната ни история“.

Харалампи Тачев бързо изготвил художествения проект за украсата, който бил приет почти без възражения от страна на Св. Синод. На фронтона под купола било предвидено изписването на многофигурна композиция, отразяваща акта по прочитането на фермана от 27 февруари 1870 г., с който се създавала Българската екзархия. Под нея в две полуниши трябвало да стоят образите на славянските просветители св. братя Кирил и Методий. Под тях, в два големи медальона щели да стоят ликовете на св. Климент Охридски и св. Евтимий патриарх Търновски. А в медальоните над прозорците на северната фасада трябвало да се изпишат следните ликове: Гаврил Кръстевич, йером. Неофит Рилски, св. Софроний Врачански, Черноризец Храбър, Презвитер Козма, преп. Паисий Хилендарски, архим. Неофит Бозвели и княз Стефан Богориди. На западната стена, в медальоните над прозорците следвали образите на еп. Константин Преславски, екзарх Антим І, екзарх Йосиф І и митр. Авксентий Велешки.

До средата на месец ноември 1922 г. били завършени следните фасадни стенописи: Никола Ганушев изписал многофигурната композиция (общо 17 фигури) на фронтона, за която му били заплатени 110 000 лева;  образите на св. Св. Кирил и Методий изписал живописецът Господин Желязков, на когото заплатили по 6 000 лв. на фреска; Никола Маринов изписал медальонните образи на св. Климент Охридски, св. Евтимий, Презвитер Козма, Черноризец Храбър и св. Софроний Врачански, като за първите две фрески (като по-големи) му заплатили по 4 000 лв., а за останалите по 3 500 лв. Живописецът Иван Белковски изписал само лика на преп. Паисий Хилендарски и получил за него 3 500 лв. Останалите живописни образи били изписани през пролетта на 1923 г. По същото време била направена и богатата каменна пластична украса на капителите, на входния портал, на балдахина и в интериора на сградата. Нейни изпълнители били Рихард Харди и Анжело Филоти.

Така през есента на 1923 г. сградата на Висшето богословско училище (респективно „Паметник на Българската екзархия“) била най-сетне готова да посрещне първите учащи. Записани били тридесет и шестима студенти в новосъздадения Богословски факултет, чийто първи декан бил проф. прот. Стефан Цанков. На 19 ноември 1923 г. в сградата на новия факултет бил извършен тържествен водосвет от свещ. Михаил Химитлийски от катедралния храм „Св. Неделя“, който произнесъл и хубава реч. След него говорил и деканът, който описал трудностите по откриването на факултета и изтъкнал неговото значение за Българската православна църква. От страна на студентите отговорил и благодарил йерод. Йосиф. На милото тържество присъствали преподавателите и студентите от Богословския факултет, както и някои столични свещеници. Така цели двадесет и осем години след „благословията“ на княз Фердинанд, най-сетне паметникът на Българската екзархия бил завършен!

Кошмарни за Българската православна църква ще останат датите 10 януари и 30 март 1944 г., когато разрушителни и запалителни бомби превърнали в руини сграден фонд и ценно имущество в него. При първата бомбардировка била разрушена четириетажната сградата в двора на Софийската митрополия, в която се помещавала епархийската свещоливница и ценна библиотечна сбирка. До основи била срината и съседната църква „Св. Николай Мирликийски“. От ударната вълна сериозно пострадало и съседното здание „Паметник на Българската екзархия“ (Богословския факултет). В него се помещавал и Църковният историко-археологически музей при Св. Синод, но за щастие неговите ценности били евакуирани в Рилския манастир. По-късно сградата била реставрирана, но поради липса на достатъчно средства не поставили купола и фронтона с фреската по създаването на Българската екзархия. По този начин било загубено великолепието на този архитектурен паметник, който сега се нуждае от спешна и цялостна реставрация.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3yhu 

Разпространяване на статията:

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...

Когато човек се моли, той се държи към Бога като към приятел – разговаря, доверява се, изразява желания; и чрез това става едно със Самия наш Създател.

Св. Симеон Солунски