Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (27 Votes)

165030 10152370028195297 1630797996 nМъдреците от Изтока видели зведата на родилия се юдейски Цар. Тогава те дошли в Йерусалим да Му се поклонят. Срещнали се с Ирод, а той ги изпратил до Витлеем и поискал да се върнат, за да му известят къде се намира мястото на новородения Цар, за да Му се поклони. Звездата ги завела до мястото и те видели Младенеца, и Му се поклонили, като Му предложили дарове. После те се завърнали в своята страна, като им било внушено да не се връщат при Ирод (Мат. 2:1-12).

"А след като си отидоха, ето, Ангел Господен се явява насъне Йосифу". С думите ангел Господен евангелистът няма предвид някакъв сътворен ангел, различен от Бог, а така се описва явяването на Самия Господ. Този израз често се среща в книгата Битие (Бит. 16:7, 13; 22:11) и е придружаван от разкази за явявания насън (Бит. 15:12; 28:12). Св. евангелист Матей в първите две глави от своето евангелие използва същия начин на изразяване като в книга Битие.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (21 Votes)

e1f8f4dc751a687b5660a915d3a06944Това неделно евангелско четиво се разделя на две части: първата говори за Христовия произход от Авраам и Давид, а втората - за това, че Иисус Христос е роден от Дева.

Вярващите се питат: за какво е направено родословието на Христовите отци, след като Той е нямал баща по плът? Свети евангелист Матей е писал в Палестина за просвещение на юдеите, които вярвали в словото на Бог, казано на Авраам: "На тебе и потомството ти ще дам тази земя". Когато св. апостол Павел говори за значимостта на вярата, на която Авраам е станал символ, той казва: "Божиите обещания бидоха дадени на Авраама и семето му"; не казва "и на семената му" сякаш словото е насочено към мнозина, но към едно семе: "и на семето ти, което е Христос" (Гал. 3:16). Родословното дърво, което е представено в евангелието според Матей, има за цел да ни доведе до Спасителя.

4.9 1 1 1 1 1 Rating 4.90 (40 Votes)

bogonosecБог е излял над нашата св. Антиохийска църква изобилието на Своята благодат, защото, след като „първом в Антиохия учениците бидоха наречени християни“ (Деян. 11:26), Той я дари с велик епископ, какъвто е св. Игнатий Антиохийски Богоносец, чиято памет почитаме на 20 декември.

Името Игнатий произлиза от латински и означава „възпламенен“, а това бележи живота на нашия светец: възпламенил се от Бога и се изпълнил с огъня на Светия Дух.

Св. Игнатий живял през 1 в. сл. Хр. и Преданието разказва, че св. ап. Петър го ръкополага за първи епископ на Божия град Велика Антиохия, а претърпява мъченичество в Рим в началото на 2 в. Църковните историци смятат, че успението му е през 107 г., по времето на имп. Траян. В житието, написано  от двамата му ученици дякон Филон и Агатоп, които го придружавали в неговото затворничество, се споменава, че когато императорът произнесъл смъртната присъда, св. Игнатий казал: „Благодаря Ти, Господи, че ме удостои с тази чест, като ме дари със залога на съвършенната Твоя любов – да бъда вързан заради Тебе в железни вериги по подобие на Твоя апостол Павел“.

4.75 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (48 Votes)

8b839d6bacff84e8c99d1a1355f817acГоспод Иисус Христос разказал тази притча в дома на един от фарисейските първенци в присъствието на група законоучители. Господ бил поканен там на обяд след молитва в синагогата в съботния ден. Присъстващите били хора от аристократичния слой на обществото, а те били сред най-религиозните хора, с най-задълбочено знание в областта на религиозните науки, но в същото време най-отдалечени от Царството Божие. Затова Господ Иисус Христос чрез притча ги предупреждава, че техните гордост, самохвалство и самодоволство от социалното им положение ще ги доведат до загубата на обещаното от Бога.

„И в часа на вечерята изпрати слугата си“. При древните източни народи е имало обичай да се повтаря поканата, когато часът на вечерята настъпи, не само за да се напомни, но и да се наблегне на почитта, оказвана към гостите. Притчата разказва, че поканените са много, но господарят изпраща само един слуга да им напомни. Господ Иисус Христос е искал да посочи Себе Си като този единствен слуга, за да обясни на Своите слушатели, че е дошъл като приносител на Божия призив.

4.9354838709677 1 1 1 1 1 Rating 4.94 (62 Votes)

ICXC isceliava pregurbenata jenaПрегърбената жена е търсила само спасението на душата

Христос изцерява една търпелива жена, при все че никой не е поискал нейното изцеряване

Жената, за която разказва днешното литургийно евангелско четиво, въпреки че е била прегърбена от осемнадесет години, все пак е ходела в събота в синагогата. Освен това виждаме, че Спасителят Иисус Христос не е безразличен, когато хората страдат. Той изцерява немощта и утешава страданието, изцерява болестта, давайки на хората телесно и духовна здраве, особено ако те имат жива и смирена вяра.

Тази прегърбена, страдаща и смирена жена не е искала нищо от Христос-Господ, защото не е дръзвала да Му изпроси нещо. Тя е носела кръста на своето страдание смирено и мълчаливо. Тялото й е било прегърбено от болестта, но душата й е била изправена в състояние на молитва.

 

И рече старецът...

Видях мрежите, които врагът разстилаше над света, и рекох с въздишка: „Какво може да премине неуловимо през тези мрежи?“. Тогава чух глас, който ми рече: „Смирението“.

Св. Антоний Велики
   

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.