Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (151 Votes)

Saint Anthony the Great icon 16th century

Продължение от Глава пета

ГЛАВА ШЕСТА

А във вярата си бил усърден и напълно достоен за удив­ление. Защото той не общувал никога нито със схизматиците, последователи на Мелетий, понеже познавал още отначало тяхната злоба и тяхното вероотстъпничество, нито говорел приятелски с манихеите или с други еретици, освен само колкото да ги поучи, като мис­лел и заявявал, че приятелството и общуването с тях е вреда и гибел за душата. Така също той се отвращавал от ереста на арианите и заповядвал на всички да не се доближават до тях, нито да приемат тяхното лъжеучение. И когато веднъж някои от безумните ариани отишли при него, той, като ги изпитал и разбрал, че са нечестиви люде, пропъдил ги от планината, като казал, че техните думи и мисли са по-лоши от змийска отрова.

*   *   *

И когато по едно време арианите заявиха лъжливо, че той мисли еднакво с тях, тогава той възнегодува и се много ядоса. Тогава той слезе от планината, защото беше извикан от епис­копите и от всички братя. И ка­то влезе в Александрия, пред всички осъди арианите, като каза, че това е последната ерес и предтеча на Антих­риста. И поучаваше народа, че Син Божи не е творе­ние, но че е Слово и Мъдрост и е от съществото на Отца.

И всички се радваха, като слушаха от един такъв човек да се проклина противната на Христа ерес. А хората от града се стичаха вкупом да видят Анто­ний. Елините-езичници, пък и самите тъй наречени тех­ни жреци, идваха в църквата, като казваха: „Искаме да видим Божия човек“. Защото всички му казваха така. И защото и там Господ очисти чрез него мнозина от зли духове и изцери онези, които бяха умоповредени. И мно­зина, дори езичници, искаха само да се докоснат до стареца, понеже вярваха, че от това ще имат полза. И действително в онези няколко дни станаха християни толкова много хора, колкото едва е видял някой да ста­нат в цяла година.

*   *   *

А когато тръгна да се връща и ние го съпроводихме, след като стигнахме до градската порта, една жена из­вика зад нас: „Чакай, човече Божи! Дъщеря ми страшно се измъчва от зли духове. Чакай, моля ти се, за да не пос­традам и аз, като тичам“. Като чу това, и помолен от нас, старецът се съгласи и спря. И когато жената се приближи, момичето се хвърли на земята, а след като Антоний се помоли и спомена името на Христа, момиче­то се събуди оздравяло, понеже нечистият дух беше из­лязъл от него. Тогава майката благославяше Бога и всич­ки благодаряха. И той се радваше, отивайки на планината като в соб­ствения си дом.

Следва


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/dwcaq 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...
Всеки ден вие полагате грижи за тялото си, за да го запазите в добро състояние; по същия начин трябва да храните ежедневно сърцето си с добри дела; тялото ви живее с храна, а духът – с добри дела; не отказвайте на душата си, която ще живее вечно, онова, което давате на тленното си тялото.
Св. Григорий Велики