Мобилно меню

1.6875 1 1 1 1 1 Rating 1.69 (32 Votes)

„Горко вам, задето затваряте царството небесно пред човеците” (Мат. 23:13). Това е казано на архиереите, които нито сами учат народа на спасителния път, нито подтикват свещениците да правят това; казано е и на свещениците, които оставят хората в невежество и не се грижат да им обясняват какво е нужно за спасението на техните души. Поради това народът тъне в духовна слепота и една част от хората остават с убеждението, че вървят правилно, а други, макар и да виждат, че не са на прав път, не поемат в правилна посока, защото не знаят как и къде трябва да вървят.

Поради това сред народа се появяват различни безсмисле­ни и глупави съждения, поради това и лесно намира достъп до него всякакво зло учение. Свещеникът обикновено мисли, че в неговата енория всичко е изправно, и започва действия едва тогава, когато вече това зло се разраства и излиза навън. Но тогава нищо не може да се направи. За основен дълг на своята съвест свещеникът трябва да приема усъвършенстването на пълнолетните в познанието на христи­янската вяра, а младото поколение да подготвя още от първите му съзнателни години, като обяснява това, което му е необходимо и което то трябва да знае.

Св. Теофан Затворник

*   *   *

Как могат пастирите да запазят невредимо Тялото Христово, Което води бор­ба не против плътта, а против невидимите сили, ако не притежават добродетел, значително превъзхождаща тази на другите човеци, и не знаят всяко лечение, полезно за душата?

Св. Йоан Златоуст

*   *   *

Защо така упорито се държиш за злото? Защо с всички сили оскърбяваш добродетелта? Защо оскверняваш храма? Защо не трепериш, кощунствайки над Божествените свещенодействия? Защо хората, които обръщат внимание на твоя живот, ги караш да мислят, че понасят вреда в самите свещенодействия? Ако не се боиш от Бога, Който проявява дълготърпение към тебе, уважавай поне хората! Ако не се страхуваш от Съда, то постарай се поне да запазиш добро мнението за себе си! Ако мислиш, че нищо няма да те постигне след напускането на този свят (това говорят твоите постъпки), то побой се от хорското осмиване! Ако и това сметнеш за нищо, уплаши се от низвержението! Хората, като виждат как ти с нечисти ръце се докосваш до свещените Тайнства, всички ще избягат от тебе и ше решат да останат далеч от Тайнствата, отколкото да приемат от нечисти и скверни ръце Пречистите Дарове... Как да те наречем, ако трябва да кажем истината? И какво да ти кажем, за да те избавим от това безумие? Какво да ти напишем, та да те заставим да прекратиш това ненужно и греховно дело? Или престани да вър­шиш беззакония, или се отстрани от Светата Трапеза, та да могат възпитаниците на Църквата без страх да пристъпват към Божествените Тайни, без които не е възможно да се спасим!

Св. Исидор Пелусийски

Как ти, оскверненият, ще освещаваш другите? Как ти, нечистият, ще очист­ваш? Първо ти трябва да се очистиш и тогава да очистваш. Първо трябва да престанеш да светотатстваш и тогава ще бъдеш свещеник. Престани да погубваш не само своята душа, но и много други, за които е умрял Христос!

Св. Исидор Пелусийски

*   *   *

Горко на пастира, ако той със своите съблазни отваря на своите пасоми пътя към беззаконията.

Св. Тихон Задонски

*   *   *

Ако падне в голям грях пастирът или някой друг наставник, надалече ще се чуе за неговото падение и това ще съблазни много хора. Не е възможно, наистина не е възможно, да се скрият паденията на пастира и наставника, колкото те и да се стараят да ги скрият.

Св. Тихон Задонски

*   *   *

Страхувай се от Бога, а не от човека. Ако се страхуваш от човека, ще бъдеш унизен от Бога. А ако се боиш от Бога, ще бъдеш почитан и от хората.

Св. Йоан Златоуст

*   *   *

Ако, изповядвайки, че има Бог, постъпваш както мислещия, че няма Бог, дела­та ти не търпят ли изобличение от думите ти, и твоята нравственост и морал не опровергават ли твърденията ти? Затова с делата си потвърждавай, че има Бог, за да проповядват това и думите ти, и моралът ти. Само тогава слушателите ще повярват на твоите думи. Ако говориш, а не изпълняваш, никой няма да повярва на думите ти.

Св. Исидор Пелусийски

*   *   *

Докато не е победена от мене според старанията ми моята плът, докато не е очистен умът ми, докато аз не съм по-близо от другите до Бога, считам за небезо-пасно да приемам върху себе си грижата за душите и посредничеството между Бога и хората, което всъщност и представлява дълг на йерея.

Св. Григорий Богослов

*   *   *

Чадо мое, знай, че в последните дни, както казва апостолът, ще настъпят теж­ки времена. И ето, вследствие обедняването на благочестието в църквите ще се появят ереси и разколи, и тогава, според предсказанията на светите отци, на светителските престоли и в манастирите няма да има хора опитни и изкусни в духов­ния живот. Поради това ересите ще се разпространяват навсякъде и ще прелъстят мнозина. Врагът на човешкия род ще действа с хитрост, за да склони към ерес, ако е възможно, и избраните. Той няма да започне грубо да отхвърля догматите за Света Троица, за Божественото достойнство на Иисус Христос, за Света Богоро­дица, а незабележимо ще започне да изопачава Преданието, дадено от Светия Дух на св. отци – учението на самата Църква. Коварните замисли на врага и неговите прийоми ще забележат малцина, най-изкусните в духовния живот. Еретиците ще вземат власт над Църквата, навсякъде ще поставят свои слуги и благочестието ше бъде пренебрегвано. Но Господ няма да остави Своите раби без защита и в неве­дение. Той е казал: „По плодовете им ще ги познаете”. Ето и ти по плодовете им, по еретическите им действия, се старай да ги отличаваш от истинските пастири. Тези духовни крадци разхищават духовното стадо „и влизат те в овчия двор и преска­чат отдругаде”, както казва Господ, тоест ще влязат не по законен път, с насилие изтребвайки Божествените устави. Господ ги нарича разбойници.

Действително първо те ще предприемат гонение срещу истинските пастири и ще ги изпратят на заточение, защото без това няма да могат да разпръснат овци­те. Затова, сине мой, като видиш поругание над Божествения чин в Църквата, над светоотеческото Предание и установения от Бога порядък, знай, че еретиците вече са се появили, макар че може би за известно време те ще скриват своето нечестие или ще изопачават божествената вяра незабелязано, за да успеят още повече да прелъстяват и примамват неопитните. Гонението ще бъде не само срещу пастири­те, но и срещу Божиите раби, защото бесът, който ръководи ереста, не търпи благочестието. Познавай в тях вълци в овча кожа – по техния горделив нрав, сластолюбие, властолюбие. Това ще бъдат клеветници, предатели, сеещи навсякъ­де вражда и злоба, затова и Господ казал: „по плодовете им ще ги познаете”. Истинските Божии раби са смирени, братолюбиви и послушни на Църквата.

Голямо притеснение от еретиците ще има към монасите, и монашеският живот тогава ще бъде в поругание. Ще оскъднеят обителите, ще намалеят мона­сите, а тези, които останат, ще търпят насилие. Тези ненавистници на монашес­кия живот, които имат само привидно благочестие, ще се стараят да склонят на своя страна монасите, като им обещават покровителство и житейски блага, а непокорните ще заплашват с изгнание. От тези заплахи за малодушните тогава има голямо унижение.

Ако доживееш до тези времена, сине мой, то ти се радвай, защото тогава за вярващите, не придобили други добродетели, ще бъдат приготвени венци единс­твено заради тяхното стоене във вярата, според думите на Господа; „Всеки, който Ме изповяда пред човеците, и Аз ще го изповядам пред Моя Отец Небесен”.

Бой се, сине мой, да не оскърбиш Господа, твоя Бог! Бой се да не загубиш венеца, приготвен от Господа! Бой се да не бъдеш отхвърлен от Христа във външ­ната тъмнина и вечната мъка! Мъжествено стой във вярата и, ако се наложи, с радост търпи изгнание и други скърби, защото с теб ще бъдат Господ и светите мъченици; те с радост ще гледат твоя подвиг. Но горко в ония дни на тези монаси, които са се свързали с имущество и богатство, и които заради любовта си към покоя ще бъдат готови да се подчинят на еретиците. Те ще приспиват съвестта си, говорейки: „Ние ще запазим или ще спасим обителта”.

С ереста ще влезе в манастира и бесът. Тогава обителта ще изгуби своята святост и ще бъде просто стени, отведнъж благодатта напълно ще отстъпи от нея До свършека на света. Тогава ще избират уединени и пустинни места.

Не се бойте от скърбите, а се бойте от наглостите на еретиците, които се стре­мят да разлъчат човека от Христа. Затова и Христос е заповядал да ги смятаме за езичници и митари.

И така, сине мой, укрепвай се чрез благодатта на Иисус Христос! С радост бързай към подвизите на изповедничеството и претърпявай страданията като добър воин на Христа, Който казва: „Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца, и ще ти открия живота”. На Него подобава сила и слава заедно с Отца и Светия Дух во веки веков. Амин.

Преп. Анатолий Оптинскски

* Из книгата Размишления за пастирското служение, С. 2000 (бел. ред.).


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/kxyp 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Блажен оня човек, който е достигнал състояние на бодърстване или се бори да го постигне: в сърцето му се образува духовно небе – със слънце, луна и звезди.

Св. Филотей Синаит