Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (71 Votes)
1_85.jpgСилистра – античният Дуросторум, известен в историята още като Доростол, Диристър, Дристра, Дръстър – е град с близо 2000-годишна история. За пръв път името Дуросторум (в превод яка, силна крепост) се споменава от римския историк Дион Касий във връзка с преместването на седалището на XI Клавдиев легион от Панония в Дуросторум през 105 г. сл. Хр. от имп. Траян. Това става след края на войните, които Траян води срещу даките в периода 101-102 г. сл. Хр.  През 169 г. по времето на Марк Аврелий Дуросторум придобива муниципален статут – самостоятелен град (има изказани предположения, че това става при управлението на имп. Каракала, 211-217 г.), който се налага като център на Долна Мизия и важна митническа станция. С разпространението на християнството и последвалото му легализиране от имп. Константин Велики с Миланския едикт (313 г.), утвърденият върху кръвта на мъчениците град се превръща в епископски център.

За първи епископ на раннохристиянския Дуросторум се смята Авксентий-Меркуриян, арианин, ученик на просветителя на готите Улфила (приел християнството в арианската му форма). Той застава начело на катедрата в Дуросторум около 383 г. По-късно бяга заради убежденията си  в Медиолан – Милано, където също оглавява епископската катедра. По това време Милано е център на Западната Римска империя, а борбата между православни и ариани е в зенита си. През 386 г. Авксентий призовава св. Амвросий Медиолански на публичен диспут. Настроенията са проариански и Авксентий е в апогея си, той настоява православните да му предадат базиликата Portiana. Св. Амвросий категорично отказва да предаде църквата и се затваря в нея заедно с верните си съграждани. Църквата е обсадена, но – уплашена вероятно от разрастване на размириците – императрицата, която симпатизира на арианите, се съгласява на мир със св. Амвросий. От този период са запазени няколко творения на Авскентий, между които: Житие на Улфила и едно писмо срещу св. Амвросий. Отговор на това писмо св. Амвросий дава в известната си беседа: „За отдаването на базиликата”. Позицията на Авксентий е обяснима – еп. Улфила е арианин, такъв е и той, ученикът му.

След Авксентий на Дуросторумската катедра през 5-6 в. са Яков, Монофилитус и Дулцисимус. При археологически разкопки е разкрита резиденцията на тези доростолски епископи, непосредствено до раннохристиянската епископска базилика. Резиденцията се намира в централната част на днешния гр. Силистра. Върху руините на градска вила (вила-урбана) от 2-3 в. е изградена монолитна правоъгълна сграда с дължина 17 м и ширина 11,60 м. Чрез преградни зидове в интериора е обособена почти квадратна зала 10,60/10,10 м и две по-малки помещения около 7/6 и 5/6 м от запад. Зад южната стена е изградена полукръгла апсида с диаметър 5,80 м. Открит е хипокауст (подова отоплителна система) в малките помещения на резиденцията. Планът й наподобява епископските резиденции от 5-6 в., а близостта до голямата ранновизантийска базилика позволява да се предположи, че точно това е  резиденция на доростолските епископи от 5-6 в. Тя е и една от най-ранните експонирани епископски резиденции на север от Балкана. На ок. 50 м. от резиденцията се намира епископската базилика.

Тук е роден през 390 г. последният голям римски пълководец Флавий Аеций, човекът, разгромил страшилището на Рим – хунския вожд Атила. Флавий Аеций – „последният римлянин”... „от най-силен мизийски род”, както свидетелства за него летописецът Йордан (Getica, 176). Той става три пъти консул на Рим (длъжност, съответстваща днес на министър-председател). През 451 г. в паметната битка на народите в Каталунските полета (Северна Франция) един българин–римски гражданин ще спре хуно-българската армия на Атила и ще даде глътка въздух на Европа. Според различните автори в тази битка загиват до 180 000 войни от двете армии, без да може да бъде излъчен победител (някои автори говорят за пълна победа на римската армия).

Има опити да бъде приписано доростолско гражданство и на Дионисий Малки (Exiguus, 470-544 г.), римски монах, основоположник на летоброенето от Рождество Христово, който по поръчение на папа Йоан І  през 525 г. съставя пасхалните таблици. Той е известен още със събирането на църковно-правни документи. Това, което се знае за произхода му, е, че е скит от Малка Скития, днешна Северна Добруджа, което прави малко вероятно раждането му в Дуросторум.

По времето на имп. Юстиниан градът, който често страдал от нашествията на сармати, готи, хуни, авари, българи, славяни, е възстановен от разрушенията за пореден път и е преименуван в Доростол.

Дуросторум е дал най-много достигнали с имената си до нас светци-мъченици през първите четири века, когато се е утвърждавало християнството в земите, заключени между Дунав и Стара Планина. За съжаление с малки изключения тяхната памет е потънала в забрава и за живота и мъченическата им смърт се знае малко или нищо. Дори имената на тези 14 верни следовници на Христос, просияли по нашите, български земи, в болшинството си са известни само на тесен кръг специалисти. Колко от нас са чували за: св. Дасий Доростолски, св. Емилиан Доростолски, св. Квинтилиан Доростолски, св. Дадас Доростолски, св. Пасикрат Доростолски, св. Виталиан Доростолски, св. Валентиниан Доростолски, св. Юлий Доростолски, св. Никандър Доростолски, св. Марциан Доростолски, св. Максим Доростолски,  св. Исихий Доростолски, св. Калиник Доростолски, св. Кирил Доростолски?

Българските историци и учени и до днес са в голям дълг към тези Христови светилници, тъй като досега няма нито едно сериозно българско изследване върху живота и подвига им. И все пак благодарение на западни изследователи като Le Quien, Delehaye, Zeiler, Halkin, Knopf, F. Cumont, обществото на Боландистите и др. житията им са събрани, отчасти обработени и популяризирани. Прави впечатление, че през последните години нашите северни съседи, румънците, също работят много усилено върху този изключително интересен период от историята, в който се е разпространявало и утвърждавало християнството по нашите земи.

Може би най-популярният и сравнително добре познат и на нашите читатели светец от тази епоха е първомъченикът на Дуросторум – св. Дасий (Dasius). Краткото му житие е включено в многотомното издание на Жития на светци на св. Димитрий Ростовски, което вероятно е спомогнало за популяризирането му сред славяните.

Св. Дасий бил по произход тракиец и служел като обикновен войник в римския ХІ Клавдиев легион, същият, който става причина за въздигането и утвърждаването на града Дуросторум. По време на съвместното управление на императорите Диоклетиан и Максимиан (периода 284-305 г.) срещу християните били издадени няколко едикта, станали причина за проливането на много мъченическа кръв.

Един от най-древните и почитани богове в Римската империя бил Сатурн (заимстван вероятно от етруските). В негова чест още през 5 век до Христа на Форума в Рим бил издигнат храм. Първоначално бил считан за бог на земеделието, на посевите (някои съвременни изследователи отхвърлят това твърдение и го определят като хтонично божество – т. е. на подземния свят на мъртвите). Може би последните имат право, тъй като главното божество  сред тракийците гети и даки  е бил Залмоксис, който освен всичко друго е бил и господар на смъртта и основна фигура в божествените (тракийските орфически) мистерии. Не по-късно от 3 в. до Христа започнал да се отъждествява с гръцкия бог Кронос. Времето на бог Кронос се смятало за „златна епоха” за човечеството, когато всичко било в изобилие и нямало бедни и богати. Като спомен за този изгубен рай през месец декември (17-18-19 декември) се организирали пищни тържества, наречени Сатурналии или Кронии. Правели се богати трапези, на които роби и господари си сменяли местата и господарите прислужвали на своите роби, освобождавани били затворници, а хората си подарявали свещи, чиято светлина имала магическото излъчване да подпомагат  намаляващото зимно слънце. Цялата търговия по време на празниците замирала, училищата и съдилщата не работели. Войните също трябвало да бъдат преустановени в периода на празника. Известен период от време (30 дни) преди празника бил избиран и карнавален „цар на крониите”, красив юноша от войската, когото обличали в царски одежди и който имал пълната свобода да извършва каквото си поиска в продължение на няколко седмици, включително и да люби, която си пожелае от жените в града, където бил избиран. След края на този срок царят на крониите бил развенчаван и принасян в жертва на Кронос. Днес имаме сравнително вярна и пълна представа за „бесовствата” през крониите благодарение на житието на св. Дасий.

Темата за Сатурналиите-кронии е достатъчно добре осветлена и доста експлоатирана. Джеймс Фрейзър в своето класическо изследване за магията и религията (Златната клонка) отделя доста място на житието на св. Дасий и описаните в него тържества. Въпреки обаче многобройните научни изследвания по въпроса, на болшинството учени като че ли им убягва един очевиден факт – съдебният процес срещу Христос е много идентичен със случващото се по времето на празника Сатурналии. Обличането на Христос в царска одежда от Пилат, подигравките на римските войници с „царя юдейски”, опитът Христос да бъде освободен според „обичая” на този празник да се освобождава един затворник (виж Иоан 19:1-3; Мат. 27:15-17; Иоан 19:14 и др.).

В онази далечна 292 г. се случило така, че жребият отредил св. Дасий да бъде поредният „цар на крониите”. Той бил таен християнин и не искал да отдаде своя живот в жертва на едно езическо божество. Ето защо той решил да разкрие своята вяра и, ако трябвало да умре, то единственият, за когото си заслужавало това да стане, бил Христос. Вместо веселие, пиршества и разюзданост, той предпочел да изобличи идолослужителите. Вдъхновен от Светия Дух, св. Дасий започнал смело да проповядва Троицата и да убеждава всички да повярват в Отец и Син, и Св. Дух. За тази си дейност той бил изправен на съд и съден от Басус (Bassus) – легата на легиона. Пред съда Христовият мъченик отново смело изобличил езическите вярвания и с горещи слова изповядал вярата си в Светата Троица: „Аз изповядвам, че съм християнин, както много пъти изповядвах, и не се покорявам на никого, освен на единия безгрешен и вечен Бог – Отец, Син и Свети Дух в трите имена и начала, но в една същност”. 

Св. Дасий бил подложен на жестоки мъчения, които твърдо понесъл. Безсилни да сломят волята и духа на светеца, на 20 ноември 292 г. палачите му го обезглавили. Присъдата била изпълнена от някой си Йоан от Доросторум.

Житие било написано много скоро след мъченическата му смърт. Вероятно още през 4-5 в., тъй като и най-старият ръкопис на това житие, който е достигнал до нас (гръцки ръкопис, публикуван от проф. Франц Кумонт в Analecta Bollandiana, vol. XVI, 1897) и който се съхранява в Парижката национална библиотека, е датиран в този период. Култът към мъченика придобил широка известност, за това свидетелства включването му в историята на мъчениците на бл. Йероним (V в.), в Синаксара на Константинополската патриаршия (9 в.), в Минология на имп. Василий ІІ (11 в.) и др.

Най-ранното изображение на светеца, достигнало до нас, е от Минология на Василий ІІ. Мъченикът е изобразен като мъж на средна възраст с брада и посребрена коса, в синя туника, застанал прав пред своя палач, който държи меч в ръката си. Сцената се развива на равнинно място в подножието на четири хълма, което ни дава основание да смятаме, че екзекуцията се е състояла извън града. Светецът се споменава и в един надпис от Аксиополис (дн. Черна вода, Румъния) от 6 в. заедно с мъчениците Кирин, Киндеос и Тасиус.

Известен е и в други градове на империята – Хераклея, Путеоли и др. Това отразява широката популярност на светеца през 5-7 в., в чест на когото в различни градове са издигани храмове или параклиси.

Друго солидно свидетелство за мъченичеството на св. Дасий е един саркофаг, съхраняван в епархийския музей (Museo Diocesiano) в италианския град Анкона. На саркофага има гръцки надпис: „На това място лежи св. Дасий, пренесен от Доростол”. Интересното е, че тук имаме гръцкото название на града, което, както вече се писа по-горе, се променя от Дуросторум на Доростол при възстановяването на града от имп. Юстиниан (6 в.).

Няма съмнение, че в този саркофаг са лежали светите мощи на Христовия мъченик Дасий, пренесени от Доростол при бягството на обитателите на града вероятно при аваро-славянските нашествия в края на 6 в. Можем да предположим, че в този период мощите на светеца са извадени от мартириума и положени в този саркофаг, който е бил поставен в някой от храмовете в Дуросторум. Към края на века е бил пренесен може би първо в Константинопол, а след превземането на града от кръстоносциге през 1204 г. е отнесен подобно на много други светини в Анкона.

При посещението си в България през 2001 г. папа Йоан Павел ІІ дари на Силистра част от мощите (дясната раменна кост) на св. Дасий, положени в мраморна мощехранилница (приблизително копие на саркофага от Анкона), която днес се съхранява в катедралния митрополитски храм „Св. ап. Петър и Павел” в Силистра. Самият храм „Св. Петър и Павел” е паметник на културата, построен след Кримската война от водещата в България през Възраждането Дряновска архитектурна школа.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/489 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

scale 1200От изказванията на преподобния Порфирий Кавсокаливийски (Атонски):

„Когато Христос дойде в сърцето, животът се променя. Когато намериш Христос, това ти е достатъчно, не искаш нищо друго, замълчаваш. Ставаш различен човек.

Ти живееш навсякъде, където е Христос. Живееш в звездите, в безкрая, в небето с ангелите, със светците, на земята с хората, с растенията, с животните, с всички, с всичко.

Там, където има любов към Христос, самотата изчезва. Ти си спокоен, радостен, пълноценен. Без меланхолия, без болести, без притеснения, без тревожност, без мрак, без ад“.

    Преп. Порфирий Кавсокаливийски