Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (67 Votes)

ap Paul StavronikitaСвети апостол Павел е написал три послания, които си приличат по своя стил и исторически фон и по съдържащите се в тях учения. А тези послания са: първото и второто послание до Тимотея и посланието до Тит. Тези послания апостолът не ги насочва към определени църкви, както насочва обикновено другите си послания, а ги насочва към две личности - Тимотей и Тит.

Въпреки личните елементи, които се съдържат в тези послания, то повечето им теми са насочени към църквите, в които служат Тимотей и Тит. Те се различават и от чисто личното послание, каквото е посланието до Филимон. Затова тези послания са наречени "пастирски" послания, защото се занимават с практически въпроси от една страна, и разкриват сърцето на любещия своя ученик и неговите хора апостол, от друга страна, както и грижата му за църковния ред, която се равнява на грижата му за проповедта и учението в другите послания.

Тит е плод на проповедта на св. апостол Павел между езичниците. Роден е в Антиохия от родители езичници (Гал.3:2) и вероятно е получил своето просвещение от св. апостол Павел, който го нарича "истинско по общата вяра чедо" (Тит1:4). Свети апостол Павел заедно с Варнава взимат Тит в Йерусалим по време на своето второ пътешествие ок. 50 г. и там някои от учениците, повлияли се от юдаизма, поискали Тит да бъде обрязан. Но апостолът отхвърлил този техен иск поради убеждението си, че езичниците не трябва да се обрязват в знак на свободата, която се съдържа в Евангелието (Гал.1:2-5).

Свети апостол Павел изпраща своя ученик Тит в Коринт за да се справи с един опасен конфликт, възникнал в отношенията между него и Коринтската църква, изпращайки по Тит послание със строг акцент. Свети апостол Павел остава в Троада, след което се премества в Македония, където се среща със св. апостол Тит и научава от него утешителни вести (2Кор.7:6). Изглежда, че Тит успява да понижи напрежението на конфликта и да премахне недоразумението, и да възвърне съществуващото доверие между свети апостол Павел и Коринтската църква. Основавайки се на този успех, свети апостол Павел му предал второ послание, което да предаде на коринтияни и го помолил да се грижи за братята в Йерусалим (2Кор.8:6).

Тит придружава свети апостол Павел в неговото пътуване до остров Крит и съучаствува с него в евангелската проповед. После Павел пътува до Гърция и оставя Тит в Крит да работи там (Тит1:5), завещавайки му мисията да въведе в ред богослужението в Крит и да нареди несъвършенните неща, изисквайки от него да постави презвитери във всеки град и да се противопоставя на неправилните учения. Ясно е, че неговата мисия в Крит не е била лесна (Тит1:10), и не е траела за дълго (Тит3:12), защото апостолът му поискал да отиде при него в Никопол.

Текстът на Апостола представлява обобщение на главните точки, които се споменават в посланието, отправено към Тит като цяло. Павел набляга на задължителното спазване на правилното учение и отдалечаване от кривото учение, и заповядва да се съблюдава такъв живот, който подобава на светостта.

"Верни са тия думи", тоест думите на благовестието. Апостолът обобщава съдържанието на тази фраза в стиховете предшевстващи този стих: "А когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога, Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по Своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Духа Светаго, Когото изобилно изля върху нас чрез Иисуса Христа, нашия Спасител, та, оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот" (Тит3:4-7). Следователно тия думи благовестяват спасение чрез Иисус и са "верни". После четем: "това е доброто и полезно за човеците"[1] (Тит 3:8). Тези дела не се споменават в текста, тъй като бяха споменати в контекста на посланието в това, което апостолът заповядва: "Напомняй им да се подчиняват и покоряват на началства и власти, да бъдат готови за всяко добро дело, никого да не хулят, да бъдат не свадливи, а тихи, и да показват всяка кротост към всички човеци" (Тит 3:1-2).

Апостолът казва: "А глупави разисквания и родословия, препирни и разпри върху закона отбягвай" (Тит3:9). Най-вероятно Тит е бил изправен пред една група от лъжеучители, които започнали да тълкуват Стария Завет със символически образи както са се тълкували гръцките легенди. Апостолът ги нарича: "непокорни, празнословци и измамници... учейки на онова, що не трябва заради гнусна печалба" (Тит1:10-11). А тяхното учение представлява "иудейски басни и повели от човеци, които се отвръщат от истината" (Тит1:14).

А "еретикът", от когото му заръчва да страни - е човекът, който избира от ученията това, което намира за добро и го тълкува според собствените си мисли и страсти, и черпи идеите, от който и да било източник, който му се понрави, правейки себе си единственият източник на учението. Опасността се съдържа в това, че той използва благовестието, за да поквари умовете на вярващите. Св. апостол Павел оставя Тит на остров Крит, като му заръчва да "довърши недовършеното и да постави по всички градове презвитери и епископи" (Тит1:5-9). Явно неговата мисия е привършила, тъй като апостолът го призовава и на негово място изпраща Артема и Тихик. Той му казва: "погрижи се да (ги) изпроводиш тъй, че от нищо да нямат нужда" (Тит3:13), тоест постарай се да им набавиш нужните за тяхното пътуване неща. Най-вероятно свети апостол Павел говори за тяхното финансиране и призовава вярващите в Крит да набавят нужните пари за него, тъй като продължава казвайки: "Нека и нашите се приучват да залягат към добри дела за необходимите потреби" (Тит3:14).

Свети апостол Павел отправя своето послание към Тит, но го завършва с една фраза, която включва всички вярващи: "Благодатта да бъде с всички вас". Това е така защото апостолът е очаквал посланието да се прочете пред цялата църква. Дано успеем да запазим благодатта, която Господ Иисус Христос ни е дал чрез Своите свети ученици и апостоли.

Източник: в-к "Ал-Нашра", бр.41, 2018 г.نشرة "النَّشرة"، عدد41، 2018م.

Превод от арабски: Виктор Дора.

[1] Или както е на арабски: "Тези са добрите и полезни дела - бел. прев.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uwr6d 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...
Имайте непресторена любов помежду си, пазете Преданието, и Бог на мира да бъде с вас и да ви утвърди в любов.
 
Св. Павел oт Обнора