Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (21 Votes)
В предверието на Христовите страсти

1.14.jpg
Поведоха Иисуса от Каиафа в преторията. Беше заран; и те не влязоха в преторията, за да се не осквернят, та да могат да ядат пасхата. Тогава излезе Пилат при тях и рече: в какво обвинявате Тоя Човек?

Отговориха му и рекоха: ако Той не беше злодеец, не щяхме да ти Го предадем.
Пилат им рече: вземете Го вие и Го съдете по вашия закон. Иудеите му рекоха: нам не е позволено да убием никого; за да се сбъдне думата Иисусова, която беше казал, когато даваше да се разбере, от каква смърт щеше да умре.

Тогава Пилат пак влезе в преторията и повика Иисуса и Му рече: Ти ли си Иудейският Цар? Иисус му отговори: от себе си ли говориш това, или други ти казаха за Мене? Пилат отговори: та аз иудеин ли съм? Твоят народ и първосвещениците Те предадоха на мене; какво си сторил? Иисус отговори: Моето царство не е от тоя свят: ако беше царството Ми от тоя свят, Моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на иудеите; но сега царството Ми не е оттук. (Йоан 18:28-32)1.1.jpg

В близост до Овча купер има кръгъл свод, с двор и стълба, която извежда нагоре. Там, на върха, е построен дом.
В него са осъдили нашият Бог и Спасител.1.2.jpg

 

Наблизо е дворът на Пилат. Претория на римските прокурори...1.3.jpg

До наши дни са се съхранили останките от фундамента на тази крепост.


1.4.jpg

В претория се е провел съда над Христос. Именно тук, според Евангелието, е бил доведен Христос.1.5.jpg

А когато се съмна, всички първосвещеници и стареи народни направиха съвещание против Иисуса, за да Го убият; и като Го вързаха, отведоха Го и предадоха на управителя Понтия Пилата. (Мат. 27:1-2)


1.6.jpg

Тук Той е лежал в тъмницата, заедно с Варава и другите разбойници, преди да се изправи пред съда на Пилат Понтийски.1.7.jpg


1.8.jpg1.9.jpg

Тук е параклисът на Тъмницата Господня, принадлежащ на Гръцката православна църква.1.10.jpg


1.11.jpg1.12.jpg1.13.jpg


1.15.jpg1.16.jpg


... Тогава у тях имаше един прочут затворник, на име Вара'ва. И тъй, когато бяха събрани, Пилат им рече: кого искате да ви пусна: Вара'ва ли, или Иисуса, наричан Христос?, защото знаеше, че Го бяха предали от завист. Между това, когато той седеше на съдийския престол, жена му прати да му кажат: не прави нищо на Тоя Праведник, защото днес насъне много пострадах за Него. Но първосвещениците и стареите надумаха народа, да изпроси Вара'ва, а Иисуса да погуби. Тогава управителят ги попита: кого от двамата искате да ви пусна? Те отговориха: Вара'ва. Пилат им каза: а какво да сторя с Иисуса, наричан Христос? Казват му всички: да бъде разпнат! Управителят рече: та какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха и казаха: да бъде разпнат! Пилат, като видя, че нищо не помага, а се усилва смутнята, взе вода, та уми ръце пред народа и рече: невинен съм за кръвта на Тоя Праведник; вие му мислете. И целият народ отговори и рече: кръвта Му нека бъде върху нас и върху чедата ни. Тогава им пусна Вара'ва, а Иисуса бичува и Го предаде на разпятие. (Мат. 27:16-26)

Територията на крепостта Антония, където са се случили тези събития, сега е под земята.

1.18.jpg

От това време Пилат търсеше случай да Го пусне. Иудеите обаче викаха и казваха: ако пуснеш Тогова, не си приятел на кесаря. Всякой, който прави себе си цар, е противник на кесаря. Пилат, като чу тая дума, изведе вън Иисуса и седна на съдището, на мястото, наречено Литостротон *, а по еврейски Гавата. (Йоан 19:12-13)

Литостротон буквално означава "каменна настилка". На това място са осъдили Христос на Кръстна смърт.

Тогава Пилат, като искаше да угоди на тълпата, пусна им Вара'ва, а Иисуса бичува и предаде на разпятие. Войниците пък Го отведоха вътре в двора, сиреч, в преторията, и събраха цялата чета войници, и Му облякоха багреница и, като сплетоха венец от тръни, наложиха Му го; и почнаха да Го поздравяват: радвай се, Царю Иудейски! Па Го биеха по главата с тръст и Го заплюваха и, коленичейки, кланяха Му се. След като Му се наприсмяха, съблякоха Му багреницата, облякоха Му Неговите дрехи, и Го поведоха да Го разпнат. (Марк 15:15-20)


1.19.jpg

Литостротонът е каменна настилка, с улеи за дъждовна вода, с нарези, които са пречели на конете да се подхлъзват и със знаци, издълбани от римските легионери за игра с кокълчета.

1.20.jpg

След като Му се наприсмяха, съблякоха Му багреницата, облякоха Му Неговите дрехи, и Го поведоха да Го разпнат. (Марк 15:20)

И когато Го поведоха, уловиха някого си Симона Киринеец, който идеше от нива, и сложиха върху му кръста, за да го носи след Иисуса. (Лука 23:26)

На мястото от Кръстния път на Спасителя, където Симон Киринейски поема Кръста, през 19 век е изграден параклис. В стената има камък, където преданието казва, че се е отпечатала ръката на Христос, изнемощял и паднал под тежестта на Кръста.

1.21.jpg


И след Него вървеше голямо множество народ и жени, които плачеха и ридаеха за Него. А Иисус, като се обърна към тях, рече: дъщери иерусалимски, не плачете за Мене, а плачете за себе си и за чедата си; (Лука 23:27) 

По предание се счита, че Христос се е обърнал с тези думи към следващите го жени вече извън стените на Стария град. Мястото е обозначено с камък на стената на гръцкия манастир "Св. Харалампий".

1.22.jpg

Тук, недалеко от Лобното място, Голгота, се е намирала Съдната врата, през която извеждали осъдените извън града за изпълнение на присъдата. През тези врати е бил изведен Господ Иисус Христос. Сега там е разположено Руското Александровско подворие. Мястото е покрито със стъклен кивот, а върху него е издигнато Разпятие.

1.24.jpg

Наблизо са се съхранили остатъци от древната стена на града. Според някои тълкувания именно този процеп в стената са прословутите "иглени уши", достатъчен за да се върне някой в града, ако вратите вече са били заключени.

По-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие. (Марк 10:25)

1.26.jpg

Източник: Православие и мир. Страстная седмица
Снимки: maverick.gallery.ru


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/34k 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Не се учудвай, че падаш всеки ден; не се отказвай, но смело се изправяй. И бъди уверен, че ангелът, който те пази, ще възнагради търпението ти.

Св. Йоан Лествичник