Мобилно меню

4.8701298701299 1 1 1 1 1 Rating 4.87 (154 Votes)

657920 n

Вартоломей, по Божия милост патриарх на Константинопол, новия Рим, и Вселенски патриарх

„Вие обаче пристъпихте към планина Сион… и църквата на първородните“ (Евр. 12:22-23), казва на всички вярващи блаженият апостол на народите Павел, като правилно оприличава Църквата с планина заради качествата й на утвърденост, постоянство, твърдост и непоклатимост. Макар Църквата Божия да е и да се нарича едно стадо и едно Христово тяло, като има навсякъде една и съща изповед на православната вяра, общение в Светия Дух чрез тайнствата и непоклатимост на апостолското приемство и каноничния порядък, тя още от апостолските времена се състои от църкви по места и страни, вътрешно самоуправлявани от собствени пастири и учители, и служители на Христовото благовестие, т. е. от епископи по всички тези земи, на основание не само на историческата в света значимост на градовете и страните, но и поради специфичните за всяка от тях пастирски нужди.

След като, прочее, благочестивейшата и богохранима страна Украйна по промисъл свише е укрепнала и се е въздигнала, и се ползва с пълна политическа независимост, а гражданските и църковните й ръководители в продължение на цяло тридесетилетие горещо просят нейното църковно самоуправление, като се позовават и на стари искания на нейния народ, отправяни към светейшия апостолски Константинополски престол, който по дълговременна канонична традиция е задължен да промисля за намиращите се в нужда свети православни църкви, най-вече за онези, които открай време са свързани с него посредством канонични връзки, каквато именно е историческата Киевска митрополия, наша смиреност заедно с нашите свещенейши митрополити и ипертими, възлюбени в Светия Дух наши братя и съслужители, с дължимата загриженост на Великата Христова църква за православния свят относно лечението на дълговременно тлеещи схизми и разделения в поместните църкви, единодушно определяме и провъзгласяваме: Православната църква, включената в границите на политически установената и окончателно призната за независима държава Украйна, заедно със свещените митрополии, архиепископии, епископии, манастири и енории и всички църковни учреждения в тях, която се намира под Устроителя на едната, света, вселенска и апостолска Църква, Богочовека Господ и наш Спасител Иисус Христос – да бъде занапред канонически автокефална, независима и самоуправляваща се, като има и признава за пръв в църковните си дела съответния си канонически предстоятел, който носи титлата „Блаженейши митрополит на Киев и на цяла Украйна“, като не се допуска никакво прибавяне или отнемане от неговата титла без позволението на Константинополската църква; той да бъде председател на Свещения Синод, съставян всяка година от архиереи, канени посменно според старшинството им, от числото на архиерействащите в географските граници на Украйна. Защото така ще се управляват църковните дела в тази страна, според както божествените и свещени правила прогласяват – свободно и в Светия Дух, и без препятствия, далече от всяка друга външна намеса.

И освен това учредената чрез този подписан патриаршески и синоден томос автокефална църква в границите на държавната територия на Украйна ние признаваме и я провъзгласяваме за наша духовна дъщеря и я препоръчваме на всички православни църкви по вселената да я признават за сестра и да я поменават с името „Светейша църква на Украйна“, която има своето седалище в историческия град Киев, като тя няма да има право да поставя епископи или да установява задгранични светилища, а вече съществуващите там занапред да се подчиняват, съгласно реда, на Вселенския престол, който има канонична компетенция над диаспората, докато (тази църква) ограничава действителната си юрисдикция до териториите на украинската държава. А също ѝ предоставяме и привилегиите, и всички суверенни права, които съпътстват автокефалната църковна власт, така че занапред митрополитът на Киев и цяла Украйна, когато свещенодейства, да поменава „всяко епископство на православните“, сонмът пък на светейшите архиереи около него да поменава неговото име като първенствуващ и предстоятел на Светейшата църква в Украйна. И въпросите на вътрешното църковно управление да се разглеждат, отсъждат и определят изцяло от него и Светия Синод според учението на Евангелието, на Свещеното Предание и почитаемите канонични разпореждания на светата ни Православна църква, както и според препоръките на 6-то правило на Първия вселенски събор в Никея, което определя: „ако при общото решение на всички, когато то е основателно и съобразено с църковния канон, двама или трима поради своето упорство противоречат, да надделее гласът на мнозинството“, като при това се запазва и правото на всички архиереи и останалите клирици за апелация пред Вселенския патриарх, който обладава каноничната отговорност да взима неотменими решения по казуси на епископи и други клирици от поместните църкви според 9-о и 17-о свещено правило на Четвъртия вселенски събор в Халкидон.

Към горното прибавяме, че автокефалната църква в Украйна припознава като свой глава светейшия апостолски и патриаршески Вселенски престол, както (постъпват) и останалите патриарси и предстоятели, и има за най-първа задача наред с другите канонични задължения и отговорности да пази неопетнена православната ни вяра и непоклатимо каноничното единство и общението с Вселенската патриаршия и с останалите поместни православни църкви. Освен това митрополитът на Киев и цяла Украйна, както и архиереите на Светейшата църква на Украйна се избират отсега нататък според предвиденото от божествените и свещени канони и съгласно съответните разпоредби на нейния устав, като те задължително да се намират в съгласие във всяко отношение с разпоредбите на настоящия патриаршески и синоден томос. Всички нейни архиереи са длъжни боголюбиво да се грижат за Божия народ, като със страх Божи развиват мира и съгласието в страната и в Църквата си.

Но за да остане във всяко отношение неумалена връзката на духовното единство и на свързаността между светите Божии църкви, защото и сме научени „да пазим единството на духа чрез връзката на мира“ (Еф. 4:3), съответният в дадено време блаженейши митрополит на Киев и на цяла Украйна е длъжен според предаденото от древност от светите ни отци да поменава Вселенския патриарх, блаженейшите патриарси и останалите предстоятели на поместни православни автокефални църкви по реда на диптисите, според каноничния ред, като самият той в свещените диптиси и в църковните събрания заема мястото подир предстоятеля на Църквата в Чехия и Словакия.

Също така Православната църква в Украйна чрез своя първенствуващ или чрез каноничния местоблюстител на Киевския престол се задължава да участва при важни канонични, догматични и други въпроси в организираните в бъдеще междуправославни съвещания съгласно установения от начало свещен обичай на отците. Първенствуващият е длъжен, след като бъде въдворен, непременно да изпрати нужните мирни писма за встъпването си в длъжност до Вселенския патриарх и до останалите предстоятели, както също и той има право да бъде приет от тях, като начева мирната си обиколка от първопрестолната църква на Константинопол според обичая, получавайки и светото миро от нея като изява на духовно единство с нея. Що се отнася до по-сериозни случаи от църковен, догматичен и каноничен характер, Блаженейшият митрополит на Киев и цяла Украйна от името на Светия Синод на своята Църква трябва да се обърне към нашия светейши патриаршески и вселенски престол и да изиска неговото авторитетно мнение и сигурна подкрепа, като се запазват непроменени правата на Вселенския престол върху екзархията и свещените ставропигии в Украйна.

След всичко това, прочее, и при тези условия нашата света Христова велика църква благославя и провъзгласява Православната църква в Украйна за автокефална и призовава богатите божествени дарове от неизчерпаемата съкровищница на Светия Дух върху досточтимата йерархия по украинската земя, нейния добродетелен клир и благочестив народ, като се моли, щото Първият и Велик Архиерей – Иисус Христос по застъпничеството на пречистата и преблагословена наша владичица Богородица и Приснодева Мария, на светия славен и равноапостолен княз Владимир и на светата славна царица Олга, на преподобните и богоносни наши отци, подвижници и монаси от Киевската лавра и от останалите манастири да укрепява вечно автокефална Църква на Украйна, причислена така към тялото на едната света, вселенска и апостолска Църква, и да ѝ предоставя постоянство, единство, мир и разрастване за слава на Него, на Отец и на Светия Дух.

След като тези неща бяха така решени и отсъдени, и с радост ви бяха провъзгласени от почитаемия център на Православието, те бяха синодално утвърдени, а за дълготрайно съхранение се издава този патриаршески и синоден томос, записан и подписан в кондиката на нашата Велика Христова Константинополска църква, и беше връчен в еднакво и неизменно копие на Негово Блаженство предстоятеля на Светейшата църква на Украйна господин Епифаний и на Негово Превъзходителство президента на страната господин Петро Порошенко за постоянен знак и постоянно представяне.

В лето 2019-о, месец януари, ден 6-ти,
12-ти индикт

† Вартоломей, Константинополски патриарх, се произнася
† Вриулски Пантелеймон
† Италийски и Мелитски Генадий
† Германски Августин
† Трануполски Герман
† Ню-Джърсейски Евангел
† Родоски Кирил
† Ретимноски и Авлопотамски Евгений
† Корейски Амвросий
† Сингапурски Константин
† Австрийски Арсений
† Симски Хрисостом
† Чикагски Натанаил

Превод от гръцки: Светослав Риболов


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/u8c6y 

Разпространяване на статията: