Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (39 Votes)

IMG 1663На 23 септември студенти от Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се запознаха с дейностите в Дневен център „Светове“ на фондация „Светът на Мария“ като част от избираемата учебна дисциплина „Религиозното обучение като диалог и приобщаване“. Директорът на фондацията Миряна Маламин-Сирийски и ръководителят на центъра Марияна Митева разказаха за това как млади хора с интелектуални затруднения се обучават в придобиване на ежедневни и трудови умения с цел повишаване на качеството на техния живот и лична независимост, както и за дейностите на фондацията за приобщаване на младежите към живота в обществото.

307345347 473452484798828 3010111321182283438 nСтудентите имаха възможност да посетят трудовите ателиета и да научат за принципите, по които е организирана работата в тях, както и за реда и правилата в Дневния център, осигуряващи на младите хора с умствена изостаналост защитена и подкрепяща среда за развитие.

Посещението в Дневен център „Светове“ е част от усилията за връзка на теоретичната подготовка на студентите с практическото приложение на богословските знания в реалните условия на обществения живот. Да виждаш във всеки човек личност, да полагаш адекватна за потребностите му грижа, да уважаваш достойнството и правото на труд на всекиго, са само част от примерите, които студентите-богослови видяха в Дневен център „Светове“ и ги вдъхновиха в плановете им за бъдеща реализация.

IMG 1666

IMG 1669

IMG 16709


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/8crch 

Разпространяване на статията: