Мобилно меню

4.7894736842105 1 1 1 1 1 Rating 4.79 (19 Votes)

bogoslovski fakultet imagelargeПредстои да бъде прието правителствено постановление със списък от професионални направления и защитени специалности, в които студентите ще бъдат освободени от такси за обучение. Това включва близо девет хиляди студенти в осемнадесет държавни висши училища. Целта е да се стимулира приемът в тези направления и специалности, тъй като се очаква недостиг на такива специалисти на пазара на труда в бъдеще. Държавата оказва подкрепа на определени направления и специалности и защото няма достатъчно кандидат-студенти за обучение в обявените по държавния план-прием места. Целта е в краткосрочен период да се възобнови интересът на кандидат-студентите към тези специалности и да се подготвят необходимите кадри.

За да се стимулира приемът там, предишният управленски екип на МОН прокара тази политика, която продължава и служебното правителство. Служебният министър на образованието проф. Денков не предлага промяна в списъка на направленията и специалностите без такси. Те остават същите като заложените от предшественика му Красимир Вълчев.

В професионалните направления, освободени от такси за обучение, освен Религия и теология, са включени: Педагогика на обучението по…; Математика; Физически науки; Химически науки; Химични технологии; Енергетика; Материали и материалознание.

За втора година студентите по богословие ще се обучават безплатно, благодарение на държавната подкрепа (тук). В интервю за Двери (тук) деканът на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Ивайло Найденов посочва, че през миналата година „… има чувствително увеличение на броя на студентите; условно можем да кажем, че сме заели всички отпуснати от МОН места“.

Сред защитени специалности са Арменистика и кавказология; Африканистика – на ОКС „бакалавър“, Индология; Иранистика, Класическа филология – на ОКС „бакалавър“; Новогръцка филология; Румънска филология и др.

Проектът на постановление трябва да бъде гласуван от Министерския съвет след едномесечно обществено обсъждане.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/8ayyw 

Разпространяване на статията: