Мобилно меню

3 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (35 Votes)

3Теологията е едно от осемте професионални направления, които получават статут на защитена специалност според новия проектозакон, публикуван на страницата на Министерството на образованието и науката.

Специалният статут освобождава от учебни такси за целия период на обучението студентите бакалаври и магистри, които за първи път се обучават във всяка от двете степени на всички тези 8 специалности. Разходите за тяхното образование ще се поемат от МОН, като за следващата академична година са предвидени 1 308 милиона лева от държавния бюджет. Те ще покрият обучението на 4 400 бъдещи студенти в 17 висши учебни заведения в страната. Освен Теологията други професионални направления с очакван бъдещ недостиг на кадри на пазара на труда са Педагогика на обучението, Математика, Физика, Химични науки, Химични технологии, Енергетика, Материали и материалознание.

Постановлението влиза в сила от академичната 2020-2021 г. и ще важи за студентите в първи курс.

„Защитени специалности“ са тези, за които липсва заявен интерес от страна на студентите, но съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти, обучението е по уникална учебна програма или се осъществява само в едно държавно висше училище.

Припомняме, че през 2017 г. Св. Синод не отговори на молбата на ректорите на университетите, в които има богословски факултети, да подкрепи инициативата им Теологията да бъде обявена за „защитена специалност“. Тогава архиереите не изтъкнаха аргументи за отказа си, а просто "почетоха с мълчание" предложението на университетските преподаватели по богословие - казано на административен език: последните получиха мълчалив отказ.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6wpcu 

Разпространяване на статията: