Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
Решения на Шестия църковно-народен събор в Рилската св. обител, 9-12 декември 2008 г.

 • На основание чл. 126, т. 1 от Устава на Българската православна църква VІ-ият църковно-народен събор прие устав на Българската православна църква – Българска патриаршия.

 • Възлага на бюрото на VІ църковно-народен събор след проверка на стилистичната и езиковата редакция на устава да извърши пренареждане на членовете от устава съгласно утвърдената структура.

 • В изпълнение на разпоредбите на устава Светият Синод да се произнесе в двуседмичен срок за каноничността на приетите текстове на устава.
 1. Възлага на Главния секретар на Светия Синод да организира отпечатване на устава на Българската православна църква – Българска патриаршия в извънреден брой на „Църковен вестник” в едномесечен срок от приемането му.
 1. Възлага на Главния секретар на Светия Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия да организира отпечатването на устава на Българската православна църква – Българска патриаршия в книжно тяло и предоставянето му в правно-нормативните системи „Апис”, „Сиела” и „Норма”.
 1. Възлага на Светия Синод в шестмесечен срок да утвърди герб на Българската православна църква – Българска патриаршия.
 1. Прие Изявление към българския православен клир, монашество и народ.
 • Съборът призовава клира и духовните чеда на Българската православна църква да пазят чиста православната ни вяра, да полагат грижи за възпитанието на децата, да поддържат домашното огнище, семейната чест, църковно-народните традиции, да запазят в здраве, сила и чистота младото поколение, да полагат грижи за съхраняването на природата и околната среда като Божие творение, поверено на човека да го ползва и се радва на неговата красота.
 1. Отменя, считано от влизането в сила на устава на Българската православна църква – Българска патриаршия, Синодалната наредба за издръжката на свещенослужителите в диоцеза на Българската православна църква, приета с решение от 15.6.2005 г.,  прокол № 16, в сила от 1.7.2005 г.
 1. Изказва благодарност на Негово Светейшество Българския патриарх Максим за благословението и участието в заседанията на VІ-ия църковно-народен събор.
 • Изказва благодарност на Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Йоаникий за председателстването на заседанията на VІ-ия църковно-народен събор.
 1. Изказва благодарност на Варненски и Великопреславски митрополит Кирил и на членовете на Комисията за  изменение и допълнение на устава. 
 • Изказва сърдечна благодарност на игумена на Рилската света обител Адрианополския епископ Евлогий и братството за добрата организация и положените грижи за провеждане на Третата сесия на VІ-ия църковно-народен събор.
 1. Изказва благодарност на членовете на бюрото Стобийски епископ Наум, прот. Ангел Ангелов, Иван Минев и Мария Кьосева, както и на техническите сътрудници на събора.
 • Изказва благодарност на коректора на „Църковен вестник” Анета Пенева за извършената езикова и стилова редакция на приетите текстове на устава на Българската православна църква от трите сесии.
 1. Прави бележка на Пловдивския митрополит Николай, Константийския епископ Антоний и делегатите от Пловдивска епархия за преждевременното напускане на Събора.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9yy 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Това е удивителен духовен закон: започваш да даваш това, от което сам се нуждаеш, и веднага получаваш същото двойно и тройно.

 

    Игумен Нектарий (Морозов)