Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
1. На основание чл. 39 от Устава на Българската православна църква и по решение на първата сесия на Шестия църковно-народен събор (14-17 май 2008 г.), втората му сесия от 6 до 11 октомври 2008г. обсъди консолидирания текст на  комисията по приемане на предложенията на проекта за изменение и допълнение на УБПЦ от 34 до 96 член, както и предложенията на Св. Синод и епархиите,  невключени в консолидирания текст от 97 до 170 член.

2. На основание член 39 от УБПЦ  делегатите на втората сесия на Шестия църковно-народен събор решиха третата сесия да се проведе от 9 до 12 декември 2008 г. в Рилската света обител и окончателно да приеме текста на Устава, без да се преразглеждат и прегласуват приетите вече текстове.
 
3. Задължава Главния секретар на Св. Синод до 20 ноември 2008 г. да представи на епархийските митрополити приетите текстове от 34 до 170 член, сверени със стенограмите.

4. Възлага на комисията по приемане на предложенията проекта за изменение и допълнение на УБПЦ в същия състав:

Председател:
Варненски и Великопреславски митрополит Кирил

Членове:
Видински митрополит Дометиан,
Великотърновски митрополит Григорий,
Русенски митрополит Неофит,
Неврокопски митрополит Натанаил,
Старозагорски митрополит Галактион,
Ловчански митрополит Гавриил,
Пловдивски митрополит Николай,

с помощта на специалисти да обработи постъпилите вече предложения за изменение и допълнение на УБПЦ и да представи до 1 декември 2008 г. консолидиран текст за останалите членове от 171 до 242, с работни копия на текста за епархийските митрополити.

5. Обръща внимание на делегатите, които своеволно и без уважителна причина не взеха участие в работата на Втората сесия на VІ църковно-народен събор или предварително напуснаха заседанията, като им отправя предупреждение допуснатата неизправност да не се повтаря.

6. До влизане в сила на измененията и допълненията в Устава на Българската православна църква се разрешава сключването на придобивни сделки, договори за заем, наем, аренда и други договори с изключение на: разпоредителни сделки с недвижими имоти, договори за ипотеки, апорт в търговски дружества и учредяване право на строеж на недвижими имоти, собственост на БПЦ и нейните поделения. Това решение не се прилага за сключените до момента договори според действащия Устав на БПЦ.

7. Съборът изслуша и прие становище относно законопроекта за Семейния кодекс, Становище за законопроекта за културното наследство и Становище относно въвеждането на предмет Религия-православие в българското училище и реши становищата да бъдат изпратени на председателя на Народното събрание, до МОН и до средствата за масова информация.

8. Горните становища заедно с изявлението и решенията на събора да бъдат публикувани в извънреден брой на “Църковен вестник”.

9. Възлага на коректора при “Църковен вестник” Анета Пенева да извърши езикова и стилова редакция на приетите до този момент текстове за изменение и допълнение Устава на БПЦ и да ги предложи на комисията за Устава за преглед. 

10. Изказва сърдечна благодарност на Негово Преосвещенство Адрианополския епископ Евлогий, игумен на Рилската света обител с братството, за организацията и грижите по провеждането на втората сесия на Шестия църковно-народен събор.    

11. За положения професионален труд и усърдие изразява благодарност и на членовете на бюрото и техническия персонал на Събора.

11 октомври  2008 г.,
Рилска света обител

Председател на Шестия ЦНС,
МАКСИМ
Патриарх Български 


Членове на бюрото:
Стобийски епископ Наум,
Прот. Ангел Ангелов,
Мария Кьосева,
Иван Минев

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9yc 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Това е удивителен духовен закон: започваш да даваш това, от което сам се нуждаеш, и веднага получаваш същото двойно и тройно.

 

    Игумен Нектарий (Морозов)