Мобилно меню

2.0173913043478 1 1 1 1 1 Rating 2.02 (230 Votes)

БФНа 20 април Факултетният съвет на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ единодушно прие докладите на научните журита за конкурсите за професор (на доц. д-р Павел Павлов в направление „Религия и Теология“, История на Българската православна църква) и доцент (на гл. ас. д-р Венцислав Каравълчев в направление „Религия и Теология“, Църковна археология).

Доц. д-р Павел Павлов участва в конкурса за професор с монографията „Учителят Ганчо Велев Ганчев (1921-1998) или за занаята на богослова историк през ХХ век“, три студии и статии. Студиите са в областта на средновековната, възрожденската и новата история на БПЦ: „Светецът и манастирът като средище в християнското предание (църковно-исторически контекст на завръщането на св. Йоан Рилски в Рилската св. Обител)“, „Йерархия и екзархия (Екзарх Антим и Българската църква)“ и „Неврокопският митрополит Борис в паметта на Църквата“.

В научното жури на конкурса за професор участваха като рецензенти проф. д-р Александър Омарчевски, проф. дфн Нина Димитрова, доц. д-р презв. Людмил Малев. Свои становища предложиха проф. дбн Дилян Николчев, проф. дин Вера Бонева, проф. д-р Димо Пенков и доц. д-р Ивайло Найденов.

В рецензията си за предложената монография проф. Нина Димитрова пише: Историята на Ганчо Велев е и история на неговото поколение, история на съдбата на родната богословска наука в контекста на обществено-политическия живот и неговите превратности. Учителят и духът на времето – между тях разпределя вниманието си Павел Павлов, определяйки своя учител като продукт на едно време и един кръг, в който се чете и говори много, но се пише малко – една словесно-сакрална епоха, обратно на сегашната профанно-графична цивилизация.

Гл. ас. д-р Венцислав Каравълчев участва в конкурса за доцент на БФ на СУ с монографията „Християнството в Анхиало (Поморие)“ и статии. Членове на научното жури бяха проф. дфн Валентин Канавров, доц. д-р Павел Павлов (рецензенти), както и проф. дбн Клара Тонева, проф. д-р Александър Омарчевски, доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Светослав Риболов, доц. д-р Стоян Чиликов.

В своята рецензия проф. Канавров пише: Монографията „Християнството в Анхиало (Поморие)“ е систематична разработка с приносна теоретична стойност и педагогическо значение. Едновременно с това трябва да се отбележи нейното краеведско, културно и социално значение, които в един по-широк контекст не само не бива да бъдат пренебрегвани, а и по достойнство подчертани.

Предстои със заповед на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков двамата преподаватели в БФ да бъдат назначени на новите си длъжности.

Пожелаваме им достойно служение на попрището на богословската наука!


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/dxa44 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...
Душата, която истински обича Бога и Христа, дори да извърши десет хиляди праведни дела, смята, че не е извършила нищо, поради неутолимия си стремеж към Бога.
Св. Макарий Велики