Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

072253 2006717696Всеизвестно е определението за светия апостол Тома като „Тома неверни“. И прозвището „неверни“, вярно или невярно, от векове неотлъчно придружава името му, като безспорно хвърля сянка върху образа на този наистина верен и предан Христов ученик.

Кой е всъщност апостол Тома? Родом е от северната област на Палестина – Галилея, както и останалите апостоли на Иисус Христос. По занятие бил рибар като Андрей и Петър от Витсаида, като Яков и Йоан Зеведееви, и Натанаил, и др. Това се вижда от Евангелието според Йоан, където в последната глава се споменават по име няколко от апостолите, занимавали се с риболов, при това не инцидентно, а професионално, за прехрана: „Симон Петър и Тома, наричан Близнак, и Натанаил от Кана Галилейска, и Зеведеевите синове, и други двама от учениците Му“ (21:2). Както на това място, така също и на други две места евангелист Йоан го определя допълнително с думите „наричан Близнак“ (вж. 11:16; 20:24).

В гръцкия оригинал думата „близнак“ звучи δίδυμος (дидимос). Наистина, в църковната история и в други древни текстове (например в житията на светците) се среща лично име Дидим (Δίδυμος). Но естествено е някой да бъде наричан близнак, защото действително има брат или сестра близнак. В случая обаче думите „наричан Близнак“ не сочат прозвище, прякор, следващ личното име, а са превод на самото име Тома, което е еврейско. Името Тома (на гръцки Θωμᾶς), с което апостолът се именува в Новия Завет, произлиза от арамейското Toma, което означава „близнак“ и е родствено на еврейското tom.

Няма сведение чий близнак е бил, съответно как се е казвал братът (или сестрата) на Тома. Наистина, преписът на апокрифното "Евангелие от Тома" от находките в Наг Хамади, Египет, започва с думите: „Това са тайните думи, които живият Иисус изговори, а Дидим, Юда Тома, записа“. Ранни сирийски писмени традиции на християнски текстове също сочат пълното име на апостола като Юда Тома. Но няма сигурни сведения откъде идва това име и дали не е плод на апокрифни автори. Юда Искариот и Юда Яковов са други апостоли, които се споменават заедно с Тома при изброяването на апостолите. Естествено, може да се предположи, че апостолът с прозвище Тома/Близнак е имал лично име Юда, което е значително разпространено и любимо име сред евреите, защото го е носил и един от синовете на Яков. Но такова предположение няма доказателства в своя подкрепа.

В изброяването на апостолите на Христос Тома заема различни места. Евангелистите-синоптици (наричани така заради сходствата в съдържанието на техните евангелия) Матей, Марк и Лука обикновено дават имената на апостолите по двойки, може би защото винаги започват с най-видните от тях, които са родни братя: Петър и Андрей, Яков и Йоан Зеведееви. След тях поставят Филип и Вартоломей, Матей и Тома. Но има една любопитна подробност: докато евангелистите Марк и Лука в тази последна двойка пишат първо Матей и сетне Тома, евангелист Матей, вероятно от скромност, отстъпва първото мястото в двойката на Тома и пише: Тома и Матей. Така че в първите три евагелия Тома е на седмо (у Матей 10:3) или осмо място (у Марк 3:18 и Лука 6:15). В книгата Деяния апостолски пък, която е писана най-вероятно от Лука, апостол Тома е на шесто място (1:13).

Евангелист Йоан не дава списък на всички Христови дванадесет апостоли, но в началото на 21 глава споменава седем апостоли, като изброява поименно петима от тях по следния ред: „Симон Петър и Тома, наричан Близнак, и Натанаил от Кана Галилейска, и Зеведеевите синове, и други двама от учениците Му“ (21:2). Това второ място на Тома едва ли е случайно. То явно има връзка с характерните особености на този апостол, който в някои отношения наподобява характера и поведението на апостол Петър. Последният прави най-силните признания на божествеността на Учителя Иисус Христос: „Ти си Христос, Синът на Живия Бог“ (Мат. 16:16) или „Ти си Христос, Синът на Бога Живий“ (Йоан 6:69). Но и се отрича три последователни пъти от своя божествен Учител (Мат. 26:69-75).

Подобни прояви виждаме и у Тома. Той наистина заявява: „ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам“ (Йоан 20:25). Но независимо от тези негови думи, спечелили му навеки нелицеприятното прозвище, той след седмица без да помисля дори да се увери опитно извиква убедено: „Господ мой и Бог мой!“ (Йоан 20:28).

Тома е сред малкото ученици, които задават гласно въпросите, вълнували всеки един от тях и предизвикали важни отговори, например: „Тома Му рече: Господи, не знаем къде отиваш; и как можем да знаем пътя? Каза му Иисус: Аз съм пътят и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене“ (Йоан 14:5-6). Или при явната опасност за живота на Спасителя и апостолите му: „След това [Иисус] рече на учениците: да идем пак в Юдея. Учениците Му рекоха: Рави, сега юдеите искаха с камъни да Те убият, и пак ли там отиваш?... Тогава Тома, наричан Близнак, каза на съучениците: да идем и ние да умрем с Него“ (Йоан 11:8-7, 16] .

Така че и у двамата апостоли виждаме чиста и пламенна вяра, но и искрено споделяне на убеждения и настроения без да се съобразяват какво впечатление те могат да произведат у околните. Затова си позволихме да сложим в заглавието определението за апостол Тома: изповедник на апостолската вяра.

Според житиеписните сведения апостолът е запечатал своята вероизповед с много трудове за разпространението на Христовата вяра в различни страни и накрая пожертвал живота си за нея, следвайки препоръката на Учителя: „който иска да спаси душата (т. е. живота) си, ще я погуби; а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери“ (Мат. 16:25).

Такъв човек не може да е неверен!


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/dy8fy 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...
Всяко нещо намира покой в своята среда и стихия: рибата – във водата, огънят – в движението нагоре; всичко се стреми към своята среда. Душо моя, ти си безплътен дух, безсмъртна. Единствено у Него ти ще намериш покой.
Св. Тихон от Воронеж