Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Св. апостоли Петър и Павел – учители на вселената

Понеделник, 28 Юни 2010 Написана от Двери

St Peter and PaulУрокът, посветен на св. апостоли Петър и Павел, има за цел да разкрие личността, делото и значението на мисионерската работа на св. апостоли. Още в заглавието акцентът е поставен върху подвига им на Христови проповедници в целия тогавашен цивилизован свят. Общото им проповедническо дело обяснява, защо паметта на двамата се празнува в един и същи ден.

Презентацията е достъпна в SlideShare тук, а за да я източите използвайте „clip slide“ бутона в горния десен ъгъл.

Слайд 1 – Заглавие на урока

Урокът е предназначен за ученици от средния и горния етап на българското училище. Презентацията дава основата, но урокът може да бъде разширен и обогатен по отношение на учебно съдържание и задачи. В текста, предназначен за учителите, урокът е развит по-подробно и са представени допълнителни задачи, които учителите могат да използват според образователните потребности и нивото на възпитаниците си. Поради големия обем на учебното съдържание, урокът може да отнеме два учебни часа.

Слайд 2 – Юдеи и езичници

Двамата апостоли са наречени в тропара на празника „учители на вселената“. В своята проповедническа дейност те са обхванали тогавашния цивилизован свят, който е включвал юдеите и езичниците (според религиозната им принадлежност). На учениците се разкрива кои са юдеите (в контекста на приемането на Христовото учение). Те са народът, който е избран да запази вярата в единия Бог и е подготвен за идването на Месия. Народът, който чрез Св. Писание на Стария Завет, е носител на знанието за Спасителя.

Другата страна на тогавашния цивилизован свят са езичниците, изповядващи многобожието. Това е светът на философите и древните учени, на ораторите и писателите. Свят, който е ценял красотата на тялото и удоволствията. Двамата апостоли са били призвани да донесат и на юдеите, и на езичниците благата вест за Боговъплъщението. В своята проповедническа дейност и двамата са срещнали готовност за приемане на Словото Божие, но и двамата са се сблъскали с отпор и отхвърляне.

Слайд 3 Св. апостол Петър – апостолът на юдеите

Пред учениците се разкрива личността на св. апостол Петър – така, както е представен в Новия Завет.

Кой е апостол Петър?

Петър е бил рибар от гр. Капернаум, разположен на брега на Галилейското езеро. Той е брат на св. Андрей Първозвани. Възпитан е в традициите на юдаизма.

Как е призован за апостол?

В евангелския разказ за призоваването на св. ап. Петър за Христов ученик (Мат. 4:18-20) се разкриват някои от чертите на личността на Петър – спонтанност, пламенност, готовност да следва Учителя. Петър напуска всичко – поминъка си, семейството си, сигурността, която има и тръгва след Спасителя, без да знае какво го очаква. Еврейското му име е Симон, а името Петър, което на гръцки означава „камък“, му дава Иисус Христос.

Какъв ученик е?

Св. ап. Петър е ярък образ. Той е пламенен и силно емоционален. Реагира бързо и бурно, и често се налага Учителят да го успокоява и възпира. Иисус Христос не го кори открито за постъпките му. Спасителят го разбира и обича, защото вижда дръзновението и любовта му към Него. Петър е този, който първи изповядва Христос като Месия и именно на него Господ казва: „Ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата Си, и портите адови няма да ѝ надделеят” (Мат. 16:18). Петър е и апостолът, който следва Иисус Христос в двора на първосвещеника, но е и този, който там три пъти се отрича от Него. Той е, който горчиво, със сълзи се разкайва за постъпката си и получава прошка от обичния си Учител.

Ако подготовката и интересите на учениците позволяват би могло образът на апостола да се разгледа по-подробно, чрез обсъждане на три евангелски откъса, които го разкриват:

1. Мат. 16:13:18 – изповядването на Христос като Син Божи и Спасител;
2. Лука 22:54-62 – отричането от Христос;
3. Иоан 21:15-17 – прошката.

Слайд 4 Живот на апостол

След Петдесетница тази пламенност и любов на Петър към Учителя, чрез действието на Светия Дух, го превръща в пламенен и безстрашен проповедник на Сина Божи. На същия този празник той обръща към Христовата вяра 3 000 души (Деян. 2:14-41).

Духовната сила на св. ап. Петър е била толкова голяма, че дори сянката му е изцерявала болните, край които е минавал (Деян. 5:15).

Апостолът не се е уплашил и не е прекъснал проповедническата си работа, въпреки гоненията, затварянето му в тъмница и преследванията. Св. Петър проповядва предимно сред юдеите, познавайки тяхната религия, традиции и начин на живот.  Той не ограничава мисионерската си дейност само в Палестина, но предприема проповеднически пътешествия в Мала Азия, Египет, Коринт, Рим, Испания, Картаген и дори Британия. (Ако учителят има възможност е добре да покаже на географска карта местата, в които е проповядвал св. апостол. После да се сравни с пътуванията на св. ап. Павел, за да се види нагледно, че те са проповядвали в целия тогавашен цивилизован свят).

Нито гоненията, нито опасностите от пътуванията и тежкия живот на проповедник, не са спирали св. апостол от пламенния му устрем да носи благата вест за Спасителя.

Какъв проповедник е бил св. Петър и за какво е говорил днес можем да разберем от неговите две съборни послания, включени в Новия Завет. (Ако има възможност и време учителят може да избере текстове от посланията, които да бъдат разгледани с учениците, за да добият представа за съдържанието на проповедите, езика на апостола, начина на изразяване).

Св. Петър е завършил живота си с мъченическа смърт в Рим. Заради верността си към Христос и безстрашната проповед на учението Му, той е бил осъден на смърт чрез разпъване на кръст.

Слайд 5 Св. ап. Павел – апостолът на езичниците

Кой е Павел?

Св. ап. Павел е бил евреин от Вениаминовото коляно. Роден е в киликийския град Тарс (Деян. ап. 21:39). Павел е имал блестящо образование не само в еврейската книжнина, но е бил запознат и с постиженията на езическите учени и философи. Той е бил римски гражданин (това е прослойка в обществото на Римската империя, а не гражданство на град Рим), но е бил възпитан в еврейския закон и религия. Образованието му е било поверено на законоучителя Гамалиил, уважаван от целия народ (Деян. 5:34). Павел е бил пламенен ревнител за Бога (Деян. 22:3) и като такъв е присъствал на убийството на св. архидякон Стефан (Деян. 7:58; 8:1; 22:29). Той с плам е участвал в гоненията срещу християните, смятайки, че по този начин служи на Бога.

Как е призован за апостол?

По драматичен начин той е призован от Господа да стане Негов апостол – (Деян. 9:1-28; 22:3-15; 26:9-18).

След обръщането си към християнството, св. апостол Павел е станал най-преданият и всеотдаен проповедник на Сина Божи.

Завършва мъченически живота си в Рим, където е бил посечен с меч.

Слайд 6 „За всички станах всичко“

Какъв апостол е Павел?

Макар и юдеин, ап. Павел е познавал културата, манталитета и науката на езичниците и е насочил проповдта си към тях. Той извършва четири мисионерски пътешествия, разкривайки пред езическия свят светлината на Христовото учение. През това време написва четиринадесет послания до различни църкви, давайки им наставления за живот в Христа.

Най-добре учениците могат да добият представа за образа на св. апостол като сами направят изводи за това на основата на: 1) текст от посланията на св. ап. Павел – 1 Кор. 9:19-23 и 2) разказ за четирите проповедническите пътешествия на св. ап. Павел.

1. Текстът от 1 Кор. 9:19-23 разкрива философията на апостола  като проповедник. Преди да бъде разгледан текстът, учителят би следвало да разясни непознатите думи (например, „подзаконните“, „нямащите закон“ и т. н); после се разглежда самият текст по следната примерна схема: 1) какво означават думите на апостола „за всички станах всичко“; 2) защо апостолът постъпва по този начин?; 3) има ли положителен ефект такъв подход?

Така учениците ще навлязат в съдържанието на текста и ще могат да разберат жертвоготовността и любовта на апостола към тези, на които проповядва.

Той не им налага новото учение, не ги принуждава или заплашва, а навлиза в живота им, опитва се да ги разбере и без насилие, с любов, търси начин „да спаси някои“. Това е философията на обичащия мисионер, който не осъжда и не укорява, а с търпение води към спасение.

2. Проповеднически пътешествия

* Първо мисионерско пътешествие на св. ап. Павел: започва с кораб от Антиохия, минава през о-в Кипър и югоизточната част на Мала Азия и завършва отново в Антиохия (Деян. 13-14);
* Второ мисионерско пътешествие на св. ап. Павел: започва от Антиохия – през Мала Азия до Македония и южна Гърция;
* Трето мисионерско пътешествие на св. ап. Павел: започва в Антиохия, през Мала Азия и Гърция, и завършва в Йерусалим;
* Четвърто мисионерско пътешествие на св. ап. Павел: от Йерусалим, през Крит и Малта, до Италия и Рим. По време на това пътуване апостолът претърпява корабокрушение.

Пътуванията на св. ап. Павел са били придружени от проповеди, непрестанни чудеса, постоянни трудове и страдания, неизтощимо търпение, но той е бил подкрепян от Бога, Който го е призовал за това служение. Гонен, преследван, страдащ от болести и несгоди, св. апостол не спира да разнася вестта за Спасителя. Сам за себе си той казва: „Повече от всички се потрудих“ (1 Кор. 15:10; 2 Кор. 11:23).

Ако учениците проследяват пътуванията на св. ап. Павел на карта, ще могат да добият представа за мащабите на делото му. След това да насложат неговите пътувания на картата, заедно с тези на св. ап. Петър.

Слайд 7 Учители на Вселената

Тропарът на празника разкрива накратко неговия смисъл. Той нарича двамата апостоли „учители на вселената“, като по този начин дава изключително висока оценка на тяхното дело. Те са наречени така защото:

- проповядват Словото Божие на целия цивилизован свят, пътувайки и изпращайки писмени послания до новообърнатите християни;

- полагат основите на учението за Църквата;

- полагат основите на църковната йерархична структура.

Слайд 8 Призванието

Последната част от урока е насочена пряко към живота на учениците в контекста на разгледаната тема. Двамата апостоли са пример за хора, призвани от Бога за велики дела и изпълнили докрай своето призвание. Човешкият живот е пълноценен тогава, когато е отговор на Божия призив за съработничество. Човек открива своето призвание с Божията помощ, когато има искреността и решителността на апостолите. В различен период от живота хората откриват своето призвание: някои по-рано, други – по-късно.

Учителят може да даде кратка писмена задача. В рамките на 3-4 изречения учениците да напишат какво умеят да правят най-добре (за децата от прогимназиалния етап). За по-големите ученици задачата може да бъде: Към каква професия съм се насочил, какво умея най-добре.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/kuw6 

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме