Мобилно меню

4.515625 1 1 1 1 1 Rating 4.52 (64 Votes)
Sv.Kiril2.jpgКогато Философът беше във Венеция, епископи, попове и черноризци налетяха на него като врани на сокол и повдигнаха триезичната ерес, говорейки:

- Човече, кажи ни как тъй ти сега си създал книги на славяните и ги поучаваш?
Тях не е изнамерил по-рано никой друг: нито апостолите, нито римският папа, нито Григорий Богослов, нито Йероним, нито Августин? Ние знаем само три езика, с които е достойно да славим Бога в книгите: еврейския, гръцкия и латинския.

Философът им отговори:
- Бог не изпраща ли дъжд еднакво за всички? Също тъй пак слънцето не свети ли на всички?  И не дишаме ли еднакво всички въздух? И как вие не се срамувате, като признавате само три езика и като повелявате, щото всички други народи и племена да бъдат слепи и глухи? Пояснете ми, Бога за безсилен ли смятате, та Той не може да даде (всичко това), или за завистлив, та не желае? Че ние познаваме много народи, които разбират книги и които славят Бога, всеки със свой език. Известни са следните: арменци, перси, авазги, ивери, сугди, готи, авари, тирси, хазари, араби, египтяни, сирийци и много други.

Ако ли не искате да разберете от тия (примери), поне от Писанието познайте Бога. Давид се провиква: "Възпейте Господу песен нова, възпейте Господу, цяла земьо!"  И пак: "Възкликнете Господу, цяла земьо, пейте и радвайте се, и възпейте!" А другаде: "Цялата земя да Ти се поклони и да Те възпее, и да възпее Твоето име, Всевишни!" И пак: "Хвалете Бога, всички народи, похвалете Го, всички люде, и всяко дихание да хвали Господа!" В евангелието пък се казва: "Колкото от тях Го приеха, даде им да бъдат Божии чеда". И пак в същото: "Не се моля само за тях, но и за онези, които ще повярват в Мене чрез тяхното слово, та да бъдат всички едно, както Ти, Отче, си в Мене и Аз - в Тебе." И според Матей (Бог) рече: "Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочее, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина, и Св. Дух и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал! И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света, амин." И според Марк (Бог) рече: "Идете по всичкия свят и проповядвайте евангелието на всяка твар; който повярва и се покръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. Онези, които повярват, ще бъдат последвани от тези знамения: с Моето име ще изпъждат бесовете и нови езици ще говорят." И към вас, законоучителите, казва: "Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, дето затваряте царството небесно пред човеците: защото вие не влизате, а не оставяте да влязат в него и тия, които искат да влязат." И пак: "Горко вам, законници, защото взехте ключа на познанието! Сами не влязохте и попречихте на тези, които искаха да влязат."

А към коринтяните Павел рече: "Искам вие всички да говорите езици, а още повече - да пророчествувате; защото, който пророчествува, по-горен е от този, който говори езици, освен ако не тълкува, за да приеме и църквата поука. И сега, братя, ако дойда при вас и заговоря (на непознати) езици, какво ще ви ползвам, ако ви не говоря с откровение или с познание, или с пророчество, или с поучение ? И бездушните, които издават глас, свирката или гуслата, ако по свирнята не се различават, как ще се познае кога се свири със свирка и кога се свири с гусла ? Защото, ако тръбата издава неопределен глас, кой ще се приготви за бой ? Така и вие, ако с езика си не изговаряте разбрани думи, как ще се разбере това, което говорите ? Защото на вятър ще говорите.

Също толкова видове думи съществуват по света, но ни една от тях не е без значение: ако не позная значението на думите, ще бъда чужденец за този, който ми говори; и този, който говори, ще е за мене чужденец. Така и вие, понеже сте ревнители на духовните (дарби), старайте се да се преумножат у вас за назидание на църквата. Затова, който говори с език (непознат), нека се моли (за дарба) да тълкува. Защото, ако се моля на език (непознат), духът ми се моли, а умът ми остава безплоден. И тъй, какво ? Ще се моля с дух, ще се моля и с ум; ще пея с дух, ще пея и с ум. Ако благословиш с дух онзи, който изхожда от простолюдието, как ще рече след твоята молитва "амин", щом не разбира, какво говориш? Защото ти благодариш добре, но другият (който е неразумен) не се поучава. Благодаря на моя Бог, задето повече от всички ви  говоря езици; но в църква предпочитам да изговоря пет думи с ума си, за да поуча и други, нежели десетки хиляди думи с език (непознат). Братя, не бивайте деца по ум, но по злоба! По ум бъдете съвършени! В закона е писано: На чужди езици и с чужди уста ще говоря на този род, но и така ще Ме послушат, казва Господ. Затова езиците са белег не за тези, които вярват, но за тези, които не вярват, а пророчеството не е за тези, които не вярват, а за тези, които вярват. И тъй, ако се събере всичката църква наедно и всичките заговорят на (непознати) езици, и влязат някои прости или невярващи хора, не ще ли рекат, че сте полудели? Ако ли всички пророчествуват и влезе някой прост или невярващ, той от всички се изобличава и от всички се осъжда, и тайните на сърцето му стават явни; и той, като падне на лицето си, ще се поклони Богу и ще изповяда, че наистина Бог е между нас. И тъй, братя, какво да се прави? Когато се събирате, всеки от вас има: кой - псалом, кой - поучение, кой - език, кой - тълкование. Всичко да става за поука.

Ако ли някои говорят на език (непознат), (да говорят) по двама или най-много по трима и то наред, а един да тълкува. Ако ли няма тълковник, да мълчат в църква, а да говорят на себе си и Богу. Пророци пък да говорят двама или трима, а другите да обсъждат. Но ако някому, който седи, дойде откровение, първият да млъкне. Така един след други всички можете да пророчествувате, та всички да се поучават и утешават. И пророческите духове се покоряват на пророци: защото Бог не е Бог на безредие, а на мир, както е по всичките църкви между светците. Жените ви да мълчат в църквите, защото не им е повелено да говорят, но да се покоряват, както и законът казва; ако ли искат да научат нещо, да питат мъжете си у дома, защото е срамотно за жена да говори в църква.

Словото Божие от вас ли излезе ? Или е достигнало само до вас ? Ако ли някой мисли, че е пророк или изпълнен с дух, нека разбере, че това, което ви пиша, са заповеди Господни. А ако някой не разбира, нека не разбира! И тъй, братя, имайте ревност към пророчестване и не забравяйте да се говорят езици. Всичко да бъде с приличие и ред." И другаде говори: "И всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ за слава на Бога Отца, амин."


С тези думи и с още много други думи (Философът) ги посрами, остави ги и си замина.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/k3d3d 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Блажен оня човек, който е достигнал състояние на бодърстване или се бори да го постигне: в сърцето му се образува духовно небе – със слънце, луна и звезди.

Св. Филотей Синаит