Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
 "И възкръсна в третия ден, според Писанията"

Символ на вярата, 5

col_8_1.jpg Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Спасителният възглас отново отеква до краищата на вселената, за да възвести онази неизказана радост, с която първи били удостоени жените-мироносици, а чрез тях и всички ние: "Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна" (Лука. 24:5-6). А Христос наистина "възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък" (1 Кор. 15:20), за да промени необратимо съдбите на всички нас и да преобрази живота на целия паднал в мрак и грехове свят. Защото Син Човечески наистина "трябваше да пострада… и да влезе в славата Си", та да се изпълни "казаното за Него в цялото Писание" (Лука. 24:26-27).

С Възкресението Си и със Своята небесна прослава Господ Иисус Христос не само изпълни Писанието, но със спасителните Си за нас страдания постави и неизменен печат на Благовестието, чието живо въплъщение беше Самият Той (срв. Лука 2:10). А смисълът на това Благовестие беше, щото Бог да дарува "живот вечен" (срв. Йоан. 17:1-3) на всички ония, които Го търсят с вяра и надежда. " И "тоя живот е в Неговия Син" (1 Йоан. 5:11), Който още преди да се изпълни времето на прославата Му, обеща на Своите ученици: "Аз живея, и вие ще живеете" (Йоан 14:19). С Възкресението Си от мъртвите Иисус Христос удостовери пред вярващите в Него и изповядващи Го като "Син на Живия Бог" (Мат. 16:16), че спасението от властта на греха и смъртта е действително изпълнение на предвечното Божие домостроителство за света и човека. Обещанието, дадено още на падналите ни прародители (Бит. 3:15), се изпълни именно в Личността на Господ Иисус Христос, с Чието име се спасяваме (срв. Деян. 4:12). Явявайки се пред учениците Си в продължение на четиридесет дни след Своето славно Възкресение, Господ обеща: "Аз съм с вас през всички дни до свършека на света" (Мат. 28:20). А това не означава нищо друго, освен че Църквата, която Той придоби с кръвта Си (Деян. 20:28), ще живее винаги със силата на Неговото Божествено присъствие и ръководство, че няма да се поклати дори пред самите адови порти (срв. Мат. 16:18). В тази Църква и днес живеем и се спасяваме по силата на Господнето обещание в очакване с вяра на "възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век" (Символ на вярата, 12).

Днес е ден за радост! Но не за онази радост, която се измерва със суетно земно благополучие или с преходна земна слава. Това е радостта от победата на живота над смъртта: "Радвайте се!" - с този поздрав възкръсналият Господ приветства учениците Си (Мат. 28:9), с него и днес Църквата възвестява на света истината на Христовото Възкресение.

Но, като прославяме с неизказана радост в сърцата си славното и всехвално Възкресение на нашия Господ Иисус Христос, ние, които изповядваме пред света Неговото свето име, сме призвани да помним винаги и спасителните Му страдания. Споменът за тях ни помага да осмисляме всеки миг от живота си, да стоим с постоянство в тесния път на непрестанното възхождане по благословената от Бога лествица на добродетелите и вечния живот. Само така ще можем да въплъщаваме в самите нас спасителните плодове на Христовото Възкресение; само така ще придобиваме състоянието на "нова твар" и ще осъзнаваме наистина, че "древното премина [и] ето, всичко стана ново" (2 Кор. 5:17).

Братя и сестри във възкръсналия Господ,

Когато изповядваме Христовото Възкресение, нека никога не забравяме, че Този, Който възкръсна, не беше някой от многобройните учители, които е раждал човешкият род, а беше Самият Божи Син, Богочовекът Иисус Христос, Месията, за Когото свидетелства и цялото Писание (1 Кор. 15:3-4), Спасителят, Когото предсказваха във ветхозаветни времена пророците, Когото проповядваха апостолите и Когото и до днес Църквата изповядва като Бог и "Господ на славата" (Иак. 2:1). В Неговото свето име и в свидетелство за истинността на Неговото Възкресение сме и призвани към дейна жертвена любов, към смирение и богоподражателно дълготърпение, "докле всинца достигнем до… познаването Сина Божий… до пълната възраст на Христовото съвършенство" (Ефес. 4:13).

Отечески поздравяваме с Христовото Възкресение всички верни чеда на Българската православна църква - в пределите на Родината и далеч от нея, като благопожелаваме на всички духовен мир и преизобилна пасхална радост във Възкръсналия Господ и Спасител!

Благодатта на Възкръсналия от мъртвите Господ Иисус Христос да бъде с всички вас!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3ahy3 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Знанието на Кръста е скрито в страданията на Кръста.

Св. Исаак Сирин