Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)
1_40.jpg"Ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ." (Лука. 2:10-11)

Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

Днес е ден на радост! На онази неизказана радост, за която някога Ангелът Господен благовести на витлеемските пастири, а чрез тях и на цялото човечество: "Роди ни се Спасител, Който е Христос Господ" (срв. Лука 2:17). До край земя отекват днес думите на божествения евангелист: "Бог толкова обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен" (Иоан 3:16). И радостта ни е светла и възвишена, когато цялата вселена се оглася от неземната, нечувана новина: ­ Бог се роди! Днес Църквата тържествува и в радостта си призовава всички: "Христос се ражда -­ славете Го! Христос слиза от небесата -­ посрещнете Го! Христос е на земята -­ възнесете се!" (Катавасии на Рождество Христово).


Чуден е този ден ­ първи от "благоприятната Господня година" (Лука 4:19); ден, в който се изпълнява великата тайна на благочестието: когато "Бог се яви в плът, засвидетелствуван бе от Духа, показа се на Ангели, проповядван биде на народи" (1 Тим. 3:16). И нищо, и никога не е можело да помрачи тази радост и това ликуване, защото днес в света на мрака и безнадеждността идват Светлината и Надеждата, защото против греха и смъртта се възправя Самата Праведност и Самият Живот, защото лъжата на "поднебесните духове на злобата" (Еф. 6:12) е властно победена от Самата Истина. И вече няма от какво да се боим, защото "с нас е Бог" (Ис. 8:10). Затова днес Църквата пее в радостта си: "Твоето Рождество, Христе, Боже наш, озари света със светлината на познанието" (Тропар, гл. 4).

В преславния ден на Рождество Христово се извършва събитието, очаквано векове наред от потомците на ветхия Адам, на които Сам Бог беше обещал да ги избави от властта на злото и на смъртта (срв. Бит. 3:15). И ето че Бог, Който е "Бог верен" (Втор. 7:9) и у Когото "няма да остане безсилна ни една дума" (Лука 1:37), "заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Светия Дух и Дева Мария и стана човек" (Символ на вярата). В Христос, Новия Адам, синовете човешки отново могат да бъдат синове Божии. В Христос, Когото пророците предричаха и Когото светът чакаше с най-съкровената своя надежда, се извърши изкуплението и спасението на човешкия род, в Христос даром ни бе дадена възможността да придобием "светост" и "живот вечен" (Рим. 6:22). Затова нека днес се радваме, нека благодарим и да възпеем лежащия във витлеемските ясли Богомладенец, в Когото отвека "имаше живот" (Иоан 1:4), Който "ни даде светлина и разум, да познаем истиннаго Бога" (1 Иоан. 5:20) и от Когото ние даром приехме "благодат въз благодат" (Иоан 1:16).

Христовото Рождество е влизане на вечността във времето, на нетлението в тленната човешка природа, на живота в царството на смъртта. То носи обнова и спасение за цялото творение и лично на всеки от нас. То е пълновластна изява на Божията любов към света и човека, непомръкваща надежда за обезнадеждените и вяра за обезверените. Христос идва при нас, влиза в живота на собственото Си творение и в пълнотата на човешката природа, та да изкупи всички от властта на мрака и отчаянието и да ни посочи път към живот. В света, който отвека "лежи в злото" (1 Иоан. 5:19), Той идва със Своя вечен мир, за да се възцари в сърцата на всички онези, които Го приемат с вяра и Които изберат да следват Неговия завет. В Него ги няма нито принудата, нито неправдата. Той желае онези, които Го следват, да Го следват свободно и с радост да вървят подир Него, водени единствено от любовта си към Бога и към ближните. Такъв е замисълът на божествената Му справедливост. А отговорът, който Той чака от нас, е отговорът на нашите сърца: "Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене" (Пс. 50:12). И тези, които пребъдват в Него и в Неговите заповеди, вече принасят своите достойни плодове, защото са "чисти" чрез проповядваното от Него слово (Иоан 15:3).

Братя и сестри,

Христос се роди, за да живеем ние, за да имаме живот, при това "живот в изобилие" (Иоан 10:10). Затова нека днес заедно с ангелското войнство кажем в умовете и сърцата си: "Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!" (Лука 2:14). Нека осъзнаем високото си синовно достойнство, което ни е дарувано от нашия Господ Иисус Христос, и да бъдем "синове на светлината" (Иоан 12:36), нежели на тъмнината! Нека изпълваме сърцата си с радост, а дните си с добродетел, така че в края на земните си дни да кажем заедно с апостола: "С добрия подвиг се подвизах, пътя свърших, вярата опазих" (2 Тим. 4:7). Да имаме за пътеводна звезда в земния си път Родилия се днес Богочовек и се уподобим на Неговата безгранична любов, божествено смирение и вярност, и послушание към Божията свята воля, та да заслужим венеца на нетлението!

Поздравяваме всички наши духовни чеда в пределите на Родината и извън нея със светлия празник на Христовото Рождество.

Благодатта и мирът на Родилия се днес Богомладенец и радостта в Светия Дух да бъдат с всички вас! Амин.

Честито и благословено Рождество Христово!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД

† МАКСИМ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ

ЧЛЕНОВЕ НА СВ. СИНОД:

Врачански митрополит КАЛИНИК

Сливенски митрополит ЙОАНИКИЙ

Видински митрополит ДОМЕТИАН

Варненски и Великопреславски митрополит КИРИЛ

На САЩ, Канада и Австралия митрополит ЙОСИФ

Западно- и Средноевропейски митрополит СИМЕОН

Великотърновски митрополит ГРИГОРИЙ

Русенски митрополит НЕОФИТ

Неврокопски митрополит НАТАНАИЛ

Плевенски митрополит ИГНАТИЙ

Старозагорски митрополит ГАЛАКТИОН

Ловчански митрополит ГАВРИИЛ

Пловдивски митрополит НИКОЛАЙ

Доростолски митрополит АМВРОСИЙКратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3ahfq 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...
Всяко нещо намира покой в своята среда и стихия: рибата – във водата, огънят – в движението нагоре; всичко се стреми към своята среда. Душо моя, ти си безплътен дух, безсмъртна. Единствено у Него ти ще намериш покой.
Св. Тихон от Воронеж