Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)

1_153.jpgГлавната прокуратура и Министерството по изтърпяване на наказанията, пробациите и юридическата помощ на Грузия са подписали меморандум за сътрудничество, според който затворниците, които получат препоръка от патриарха на Грузия, ще бъдат освобождавани от затвора и ще могат да изтърпяват наказанието си в манастири на патриаршията.

Според подписаното споразумение, в случай на посредничеството на патриарха прокуратурата на Грузия и постоянно действащата комисия при Министерството по изтърпяване на наказанията трябва да се съобразят с искането на патриарха и на затворника да бъде дадена възможност да изтърпи наказанието си в манастир. Меморандумът е влязъл в сила веднага след подписването му.

По повод споразумението министърът на пробацията и юридическата помощ Хатуна Калмахелидзе казва: „Подписаното споразумение ще позволи в Грузия да бъде активизирана практиката, изтърпяващите наказание лишаване от свобода да изпълняват обществено полезен труд“.

От своя страна Ахалцихският митр. Теодор, който подписа споразумението от името на патриаршията, поясни, че „… става дума за църкви и манастири, в които се водят строителни дейности и други, където могат да бъдат трудоустроени хора и чрез своя труд да принасят полза на обществото“.

„Меморандумът има за цел да разработи нов метод за ресоциализацията на осъдените и непосредственото включване в този процес на автокефалната църква на Грузия“, се казва в съобщението на прокуратурата.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3k8ra 

Разпространяване на статията: