Мобилно меню

4.9259259259259 1 1 1 1 1 Rating 4.93 (54 Votes)

мп бланкаПо повод дискусията над собствеността върху Руската църква „Св. Николай“ в София Министерството на правосъдието публикува на официалната си страница следното съобщение:

„Установяването на собствеността върху руската църква изисква задълбочена проверка, анализ на нормативна уредба и документи, находящи се и извън Агенция по вписванията (Държавен архив, Столична община и др.).

В този смисъл въпросът за собствеността ѝ не е в компетентността на Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията.

След извършена проверка в Служба по вписванията – София се установи, че в Книга: Обстоятелствени проверки, Том 13, Акт № 47, Дело 2557/1997 г. от 23.7.1997 г. е вписан констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по дарение на земята, строителство на църквата и правоприемство от Руското царско дипломатическо агентство на Посолството на Руската Федерация. Видно от съдържанието на посочения констативен нотариален акт той е съставен по молба на посланика на Руската федерация въз основа на крепостен акт № 11 от 7.11.1898 г.

Крепостният акт не е публично достъпен, не се съхранява в архивите на Агенция по вписванията, тъй като съгласно Закон за националния архивен фонд, Закон за съдебната власт, Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, след изтичане на срок от 100 години регистрите за гражданско и имотно състояние подлежат на предаване и държавно съхранение в отдел „Териториален архив – София“.

В нотариалния акт не е описано да са представени документи и доказателства по отношение на строителството и правоприемството между Руското царско дипломатическо агентство и Посолството на Руската Федерация“.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/dwfu3 

Разпространяване на статията: