Мобилно меню

3.5882352941176 1 1 1 1 1 Rating 3.59 (17 Votes)

1plakat08На 12 и 13 май т. г. Богословският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира конференция на тема: „Религиозното образование в българското училище“. Тя ще се проведе в Нова конферентна зала на СУ, в северното крило. Конференцията е част от събитията, посветени на стогодишнината на Богословския факултет на Софийския университет.

Целта на проявата е да представи мястото на Богословския факултет в провеждането на религиозно образование в българското училище, параметрите на сътрудничеството с Българската православна църква и с различни образователни институции. На форума ще се обсъдят актуални въпроси, свързани с преподаването на предмета „Религия“; ще бъдат представени и добри практики в сферата на религиозното образование, разработени у нас.

В конференцията ще вземат участие представители на Св. Синод на БПЦ, преподаватели от Богословския факултет и други факултети на Софийския университет, от Православния богословски факултет на ВТУ, директори на училища, учители по Религия и други учебни предмети, които ще споделят своя опит в областта на религиозното образование и неговото интегриране в българското училище.

Конференцията ще се предава и онлайн на адрес: https://zoom.us/j/5519552075?pwd=aEd6MFJLME51dWpyUTN0Zlg3MEprQT09.

В галерия „Алма матер“ в северното крило на ректората на СУ е открита и съпътстваща конференцията изложба, посветена на делото на учителите по „Религия“ през последните години. Тя е със заглавие „Нашите посланици в училище“ и целодневно е достъпна за интересуващите се. Повече за изложбата – тук и тук.

Програма на конференцията:

12 май (петък)

9:00 – Регистрация

Първи панел – модератор: доц. д-р Костадин Нушев

9:30-9:45 – доц. д-р Андриан Александров, Богословски факултет, СУ

Откриване и встъпителни думи към конференцията

9:45-10:05 – Приветствия на представители на МОН

10:05-10:20 – Приветствие от Св. Синод

10:20-10:40 – проф. дпн Албена Чавдарова, Факултета по педагогика, СУ

Сътрудничеството между Факултета по педагогика и Богословския факултет

10:40-11:00 – доц. д-р Костадин Нушев, Богословски факултет, СУ

Обучението по Религия в българското училище – съвместна мисия, сътрудничество и обща кауза за Богословския факултет на СУ и Българската православна църква

11:00-11:20 – Представител на Културно-просветния отдел на Св. Синод

Ролята на Св. Синод в делото на религиозната просвета днес

11:20-11:30 – Кафе-пауза

11:30-11:50 – гл. ас. д-р Полина Спирова, Богословски факултет, СУ

Съвременно състояние на обучението по Религия у нас

11:50-12:10 – проф. д-р Магдалена Легкоступ, Православен богословски факултет, ВТУ

Религиозното обучение в Европейския съюз

12:10-12:30 – Белоградчишки епископ Поликарп

Просветни дейности в Софийска епархия

12:30-13:00 – Дискусия

13:00-14:30 – Обедна почивка с кафе

Втори панел – модератор: гл. ас. д-р Полина Спирова

14:30-14:50 – проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, Факултет по педагогика, СУ

Компетентностният и холистичният подход като приоритети в общопедагогическата подготовка на учителите по религия

14:50-15:10 – проф. дбн Дилян Николчев, Богословски факултет на СУ

Началото на дебата за религиозното образование – правни основания

15:10-15:30 – д-р Жасмина Донкова, Дирекция „Вероизповедания“ на МС

Превенция на влиянието на „нова духовност“ в българското училище

15:30-15:50 – Цветомира Антонова, Исторически факултет, СУ

Причини за духовната мобилизация на БПЦ в средата на миналия век

16:00-16:30 – Дискусия

16:30-17:30 – Кръгла маса:

Предизвикателството да предлагаш обучение по Религия – дискусия с директори на столични училища

13 май (събота)

9:00 – Регистрация

Първи панел – модератор: доц. д-р Иво Янев

09:30-09:50 – проф. дбн Клара Тонева, Богословски факултет, СУ

Младите и религиозността

09:50-10:10 – доц. д-р Иво Янев, Богословски факултет, СУ

Основни аспекти в подготовката на учителите по „Религия“ (Православие)

10:10-10:40 – д-р Илонка Стоянова, ШУ, Дарина Кючукова, ОДК, Варна

Насърчаване на активното учене чрез използване на електронни ресурси по Религия

10:40-11:00 – ас. Силвана Павлова, Богословски факултет, СУ

Богословие чрез жестов език – основи и перспективи

11:00-11:30 – Недка Чолакова, Културно-просветен отдел на Пловдивска митрополия, и Ивайло Василев, Богословски факултет, СУ

Пловдивска св. митрополия – партньор на училища в епархията в утвърждаване на учебния предмет християнство – православие

11:30-12:30 – Дискусия

12:30-13:30 – Обедна почивка с кафе

Втори панел – модератор: доц. д-р Костадин Нушев

13:30-14:30 – Кръгла маса „Предизвикателства пред обучението по Религия в българското училище“ с участието на директори, преподаватели, учители, студенти и др.

14:10-15:00 – Обучението по Религия днес – Работилница

15:00-15:15 – Кафе-пауза

15:20-16:15 – монахиня Серафима, Драгалевски манастир

Обучение по Религия чрез ролеви игри

16:30 – Закриване.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/dxuyq 

Разпространяване на статията: