Мобилно меню

2 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (118 Votes)

a9eОткриването на филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в Бургас беше предложено вчера в доклад от служебния министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов до Министерския съвет. Предложението е въз основа на споразумение, подписано преди няколко години от кмета Димитър Николов и ръководството на най-старото висше учебно заведение, съобщава регионалното издание „На морето“. В мотивите пише, че то е израз на обществена потребност на Бургас и региона да се отговори на нуждата от кадри за туристическия и културния бизнес в съчетание с духовна просвета и мениджмънт в областта на поклонническия туризъм.

Във филиала на СУ ще се обучават студенти по две професионални направления: „Религия и теология“ и „Музикално и танцово изкуство“. В направлението „Религия и Теология“ ще се изучават две специалности: „Християнско поклонничество“ и „Църковен мениджмънт“ за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ в задочна форма. Предвиден е прием от петдесет студенти за специалностите в направлението „Религия и теология“ и четиридесет за „Музикално и танцово изкуство“.

Предвидено е учебният процес във филиала да се обезпечава от двадесет преподаватели на основен трудов договор в университета, като съгласно проекта ще бъдат назначени и още десет преподаватели. Впоследствие, в зависимост от потребностите, ще бъдат обявени конкурси за повече преподаватели. Филиалът ща се управлява от директор и заместник-директор. За нуждите на филиала община Бургас предоставя кабинети и зали в новопостроена сграда на конгресния център в града. Допълнително за целите на обучението в професионалното направление „Религия и теология“ е осигурена социално-битова среда в Енорийските културно-просветни центрове при храмовете „Св. Йоан Рилски“ и „Св. Атанасий“. За обучението в професионалното направление „Музикално и танцово изкуство“ са определени студиа в реновирания Културен център на Бургас. Осигурени са и общежития за студентите в сгради, предоставени на Университета „Асен Златаров“ в Бургас.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/dk3kd 

Разпространяване на статията: