Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (17 Votes)

/imG 4842По данни на РУО София-град през тази година в столицата са сформирани 38 групи по Религия, в които учат 554 ученици, което е наполовина по-малко отколкото в годината преди пандемията. Тези данни оповести Ваня Станчева, старши експерт в образователното ведомство, на кръгла маса с учителите по Религия в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Форумът се проведе на 26 ноември и събра преподаватели от факултета, сред които доц. д-р Андриан Александров, зам.-декан на факултета, доц. д-р Костадин Нушев, гл. ас. д-р Полина Спирова,  учители и студенти. Главната тема на срещата беше състоянието на обучението по Религия след пандемията. Организатори на проявата бяха катедра „Практическо богословие“ на Богословския факултет на СУ, Регионалното управление на образованието София-град и Център за образователни инициативи „Двери“.

/imG 4869Кръглата маса откри със свое слово Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит. В него той отбеляза важната роля на предмета „Религия“ за духовно-нравственото развитие на българските ученици. Софийска митрополия винаги приема присърце потребностите на учителите по този предмет и полага усилия да подпомогне тяхната работа, каза владиката. Днес съм тук, за да чуя какво ще кажат учителите и да откликнем подобаващо на това, от което се нуждаят, увери присъстващите архиереят.

Еп. Поликарп посочи като проблем недостатъчната комуникация между Софийска митрополия и учителите по „Религия“ както в средните училища, така и в енорийските неделни училища. Той заяви, че през последните две години в митрополията получават заявки за учебниците по „Религия“, одобрени и финансирани от Св. Синод, но липсва точна статистика за тяхното използване.

/imG 4882Ваня Станчева предостави на участниците в кръглата маса данните за броя на групите по „Религия“ в столицата. Те са на базата на информация, събрана от директорите на училища. Има спад в броя на обхванатите ученици и пред нас стои задачата да възстановим нивата отпреди пандемията и дори да ги увеличим, каза г-жа Станчева. Според нея след пандемията се задълбочава проблемът с липсата на учители по „Религия“. Част от тях през тези две години са се отказали от учителството заради трудности в организацията на обучението по предмета. В същото време продължава да е налице обстоятелството, че отзивчивостта на директорите е един от главните фактори за присъствието на „Религия“ в училищата.

Сред малкото положителни примери е възстановяването на преподаването на Религия в 150-о ОУ „Цар Симеон Първи“, където в началния курс и прогимназията са формирани пет групи. По правило устойчивото присъствие на предмета в училището зависи на първо място от желанието и подкрепата на училищното ръководство, какъвто е и този случай, както и ангажираността на родителите.

Ваня Станчева определи настоящата година като преходна за периода между пандемията и нормализирането на учебната ситуация, поради което тя ще бъде много важна за бъдещето на предмета в София. И през тази година директорите не са искали да рискуват със създаването на смесени групи, каквито по правило са групите по „Религия“, защото не са знаели каква ще бъде епидимиологичната обстановка през учебната година (по време на пандемията в периодите на присъствено обучение МОН и МЗ забраниха смесването на ученици от различни паралелки, което за групите по „Религия“ означаваше учителите да провеждат часове с по няколко ученика).

/imG 4867

Липсата на политическа стабилност у нас също се е отразила негативно върху организацията на групите по „Религия“. Забавеното приемане на държавния бюджет през изминалата година е създало неяснота и несигурност в училищните бюджети, като директорите са били принудени да се откажат от всички допълнителни разходи, каквито, например, са външните лектори по „Религия“. Подобна финансова ситуация се оформя и за настоящата учебна година.

Пандемията не е довела до намаляване на групите по „Религия“ или отпадането на предмета там, където учителите са имали сериозна институционална подкрепа от страна на училищата, обобщиха специалистите. В тези учебни заведения не е имало отлив от часовете по „Религия“ нито по време на пандемията, нито през тази учебна година. В частните училища, какъвто е примерът на ЧОУ „Джани Родари“, предметът „Религия“ присъства в редовната учебна програма на децата, а по време на онлайн обучението училището е осигурило платформа за работата и по „Религия“.

В работата на кръглата маса взеха участие учители по „Религия“ от столични училища и от неделни прицърковни школи. Включиха се и учители от Варна и Казанлък, дошли специално, за да споделят своя опит.

/imG 5019Николинка Климукова, учител по „Религия“ в Националната гимназия по фотография и полиграфия, разказа, че там „Религия“ изучават над сто ученици. Това е едно от малкото училища, където този предмет се преподава на гимназисти. Там предметът е залегнал в задължителната програма за 8. клас вече десет години, което е възможно поради особения статут на националната гимназия.

/imG 4870На кръглата маса стана ясно, че от тази година за първи път в столицата има паралелки по „Религия“ – неконфесионално обучение. Учителките, които работят в тях, са и автори на учебниците в тази форма на предмета. Те разказаха за опита си и интереса на родители и ученици.

Учителите по „Религия“ споделиха, че след пандемията родителите предпочитат да запишат децата си на занимания, които изискват повече движение – спорт и танци. Това е една от причините и учителите по „Религия“ да разширят своите дейности и да включат в тях посещения на храмове, манастири и други свети места.

Откритите уроци по „Религия“ са един от начините да се популяризира предметът сред родителите и обществеността, затова и учителите отправиха покана към владиката и другите учители за подобни наблюдения на работата им. Еп. Поликарп каза, че с радост ще гостува в часовете по „Религия“.

/imG 5030Дарина Кючукова от ОДК-Варна представи добра практика за преподаване на „Религия“ по време на пандемията. Тя демонстрира електронни ресурси, разработени от нея и нейни колеги за интегриране на предмета в STEM и STEAM обучението, както и в други учебни дисциплини. Тя е овладяла тези умения в квалификационни курсове по време на пандемията, на които е изпратена от ОДК-Варна. Това е било възможно, тъй като тя и още петима учители-богослови по „Религия“ са назначени на щат и заради това могат да се възползват от квалификационните програми, което е недостъпно за повечето учители по „Религия“, които работят на хонорар.

От изказванията на участниците стана ясно, че неделните училища са най-засегнати от пандемията и в много от тях заниманията са били напълно прекратени. Сред изключенията е неделното училище в столичния храм „Св. Кирил и Методий“ на Женския пазар, където не са се съобразили с епидемиологичните мерки. Част от неделните школи са компенсирали пропуските по време на затварянето с летни лагери за деца, които са особено търсени от родителите във ваканционните месеци.

По време на кръглата маса бяха изведени важни въпроси, които ще бъдат подложени на дискусия в търсене на решения през следващите месеци.

В деня, в който се проведе кръглата маса, във фоайето на Богословския факултет на СУ беше открита изложба „Нашите студенти стават учители“. На нея са представени випускници на факултета от последните години, както и някои студенти, които вече се реализират като учители по „Религия“ в различни училища.

/imG 1943

По време на форума участниците се обединиха около идеята да се създаде регистър на учителите по „Религия“ и тези в неделните училища, чрез който до тях да се изпращат съобщения за срещи, новини, линкове, както и да е своеобразна база данни за учители. Учителите по „Религия“, които искат да се регистрират, могат да направят това тук.

Проведената кръгла маса и съпътстващата я изложба са част от празничните събития в рамките на традиционните Светоклиментови дни на СУ. Миналата година в Богословския факултет по същото време беше организирана конференция, посветена на дистанционното обучение по „Религия“ – тук. Запис от нея можете да видите тук.

Снимки: Стефка Борисова

Кръглата маса събра настоящи и бъдещи учители по „Религия“:

/imG 4829

20221126 124417 2

Златина Каравълчева от Център за образователни инициативи „Двери“:

/imG 5024 Edit

Еп. Поликарп се включи активно в работата на форума:

/imG 4969

Божин Дончев разказва за работата си като учител по история и по религия в 150-о училище в София:

/imG 5009

Дафина Йовчева, начален учител от 60-о ОУ в София, разказа за преподаването на „Религия“ – неконфесионално обучение:

/imG 5020

Симеонка Илиева, учител по „Религия“ в частно училище и по вероучение в неделното училище при храм „Св. Николай Софийски“:

 /imG 5026

Стефан Иванов разказва за организацията на преподаването на предмета „Религия“ в 149-о СУ, където той е зам.-директор и учител по история и по „Религия“:

 /imG 4977


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/dkk84 

Разпространяване на статията: