Мобилно меню

4.6 1 1 1 1 1 Rating 4.60 (10 Votes)

926 nОт 16 до 18 септември за четвърти пореден път се проведе Международният научен семинар по систематическо богословие, организиран от Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий” и осъществен в Центъра по систематическо богословие „Проф. Тотю Коев”. Тази година темата беше: „Еклезиологията – въпроси, проблеми, перспективи”. По вече утвърдена традиция Търновската богословска школа беше кръстопътна среща между систематическото богословие и християнската философия. В четири научни сесии участниците обсъдиха проблеми на православната еклезиология, очертаха линии на исторически континуитет и прекъсване и зададоха нови перспективи за вграждане на богословския труд и подвиг в живота на Църквата.

От страна на институцията-домакин във форума взеха участие доц. д-р Свилен Тутеков, доц. д-р Мариян Стоядинов, ас. протойрей Добромир Димитров, докторант свещ. Зоран Мамучевски, докторант Димитър Златев и д-р Смилен Марков. Философският факултет на СУ „Св. Климент Охридски” беше представен от проф. дфн Калин Янакиев, проф. дфн Георги Каприев, д-р Невена Димитрова, д-р дякон Щони (Сава) Кокудев и докторант Слава Янакиева. От Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охидски” участваше д-р Светослав Риболов. Доц. д-р Милан Джорджевич и докторант Кире Траяновски представиха Православния богословски факултет „Св. Климент Охридски” в Скопие. Макар че не всички сръбски делегати успяха да стигнат до Велико Търново, приносът на Богословския факултет в Белград беше традиционно силен чрез текстовете на: Крушевацки епископ Давид, ас. д-р свещеник Александър Джаковац, ас. дякон Златко Матич и ас. протодякон Предраг Петрович.

Епископският благослов на епископ Давид, както и неговата академична лекция положиха залога на дебатите далеч над полето на школските занимания с църковна история и злободневието на църковната политика. Разговорът за Църквата, настояваше епископът, е разговор за бъдещето на нашия свят. Светът става космос именно благодарение на Въплъщението. Той се движи към завършеност, но е вече остарял: в недрата му Бог съгражда новия еон. Църквата прокарва граница между двата еона и отваря входове на стария към новия, доколкото неин Първенец е Христос (Гал. 3:27; 1 Кор. 15:47). В Църквата последните неща са настояще, макар в света, в който тя пребивава, те все още да не са настъпили. Ето защо въодушевено прибързаното отърсване от онтологичната дихотомия неминуемо принизява или божественото, или човешкото измерение на Църквата – опасности, които епископ Давид нарича църковен монофизитизъм и църковно несторианство.

77 nДокладите се обособиха в следните тематични кръгове: систематическа еклезиология, историко-културни въпроси, социологични аспекти и дисциплинарно-канонични проблематика. Еклезиологията не се съотнася към някаква идеална норма, търсена било в историческото минало, било в определена универсална или регионална институция, а към нея се подхожда през събитието на тайнството и динамиката на неговото усвояване. Тази перспектива позволява да се разпознаят съвременните предизвикателства: напрежение между сакраментална и институционална страна на църковния живот; канонически и/или харизматични критерии за църковно служение; магистериумът (учителната власт в Църквата): харизма или институция; общностни и персонални аспекти на Божието откровение в Църквата; исторически основания и бъдещи насоки на православно-католическия диалог; границите на Църквата; църковно служение и власт.

Като се позова на изложеното от епископ Давид за двата еона, Калин Янакиев разгърна метафизичен модел за църковното единство, според който всяко поместно евхаристийно събрание е инсталиран вход към едно и същото място на Божията вечност, където Сам Бог извечно отслужва литургия. Мариян Стоядинов – анализирайки в исторически контекст схващането за недействителност на спасението извън Църквата на св. Киприан Картагенски, коригирано от блаж. Августин – описа структурата на Църквата като съвкупност от стесняващи се концентрични кръгове: идеологически, политически, канонически и евхаристиен.

Спецификата на църквата като евхаристийно събитие, на което през XX в. особено силно акцентира протойерей Николай Афанасиев, оформи концептуален панел. Кире Траяновски реконструира еклезиологичната концепция на Николай Афанасиев, а Зоран Мамучевски проследи нейната рецепция и трансформация в богословието на протопрезвитер Александър Шмеман. Евхаристийната еклезиология не предполага съществуването на неевхаристийна такава, а имплицира необходимост от синтез между еклезиология и антропология. Тази теза Свилен Тутеков илюстрира посредством христоцентричната антропология на св. Николай Кавасила, схващана не като абстрактна визия за човека, а като свидетелство за въ-ипостасяването на човешката природа „според ипостаста на Христос”. Смилен Марков потърси в модела на митрополит Теофан Никейски (XIV в.) за символа основа за херменевтика на църковния опит, избягваща недостатъците както на историческото типологизиране, така и на една социология на харизмите. В своя доклад Слава Янакиева представи данни от включено наблюдение на богослужебната практика, които бяха анализирани през концепцията на Мишел Серто за секуларната мистика и с оглед на жанровите развития в екзорцистката легендарика.

Насоки за феноменология на участието в евхаристията в противовес на една „субективна мистика” набеляза Димитър Златев въз основа на богословието на архимандрит Софроний Сахаров, което се опира върху универсално човешкото и космологично измерение на тайнството. Текстът на Невена Димитрова анализира влиянието на философско-богословските разсъждения на св. Максим Изповедник в триадологията и еклезиологията на Димитру Станилоае. Милан Джорджевич предложи възможни точки на засрещане между православната харизматична еклезиология и някои елементи на харизматичното движение в католицизма и протестантизма.

Откритите от Георги Каприев в текстовете на Хуго Етериано (XII в.) нива на културно и еклезиологично неразбирателство между Изтока и Запада полагат началото на разрива между двете християнски традиции почти век преди набедената за това 1204 г. Разминаването между концепциите за съборността на патриарх Йоан Каматир и папа Инокентий III, дебатирали през XIII в., беше детайлно анализирано от Щони Кокудев. Златко Матич направи преглед на еклезиологичните позиции в приетите досега документи в рамките на православно-католическия диалог, които хвърлят светлина върху кризата на съборността в самата Православна църква. Отново в контекста на съвременния православно-католически диалог Вукашин Миличевич разгледа мястото на църковния магистериум между харизмата и институцията в еклезиологията на Ив Конгар.

Интересни перспективи към въпросите за Църквата и властта зададоха докладите на Добромир Димитров и Светослав Риболов. Отец Добромир изложи тезата, че през IV в. се проявява тенденция, задълбочила се по-късно, епископското служение да се осмисля и легитимира юридически и все по-малко сакраментално, което води до профанация на лаическото служение.

Освен в монологично представяне на текстовете, работата на семинара протече в оживени дебати. Център на дискусиите беше новозаветният топос на Тялото Христово като модел и метафора на църковното битие (1 Кор. 10:17; Еф. 2:16; Кол. 2:19; Евр. 10:11). Беше коментирано обстоятелството, че за разлика от биологичните тела статусът и функциите на членовете на Църквата са обтекаеми. Институционалната архитектура и служението в църковната йерархия, в т. ч. учителното служение на епископа автентично проявяват енергията на Духа, само когато са в съгласие с Откровението. Същевременно беше изтъкнато, че белезите на Църквата се откриват не единствено в пълнотата на Петдесетница, но дори в пределната отпадналост на йерусалимската горница, когато единадесетте са се усъмнили в Оногова, Който ги е избрал и събрал (Мк. 16:14; Лк. 22:31-33; Ин. 20:19). За разлика от тварното Тяло, което след разчленяване не може да бъде отново съединено, пълнотата на Църквата е изцелима чрез любовта на Онзи, Който я е основал и е пострадал за нея. В този смисъл метафората на тялото следва да бъде допълнена от метафората на брака. Чрез тайнствата хората се вживяват в Църквата като членове, чрез подвига усвояват разумно и волево това членство, но всички могат да се заблудят и да отпаднат. Църковното членство е отменимо, но фактът на Църквата е онтологически нормативен. Парадигмалната за християнския брак любов на Христос към Църквата е гарантът, поради който портите адови не ще й надделеят (1 Ин. 2:5; Eф. 5:22-33; Мт. 16:18).

В края проф. Георги Каприев благодари от името на участниците на организаторите, като отбеляза, че този международен форум се утвърждава като най-престижния богословски семинар в България.

Снимки: Никола Владиков


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/xy6w8 

Разпространяване на статията: