Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (16 Votes)

podkrepa-za-manastir-sv-vmchk-georgi-gr-hadzhidimovoПисмото е адресирано до: президента на България, министър-председателя, областния управител на Благоевград, председателя на Народното събрание, парламентарно-представените партии, омбудсмана, медиите, българската общественост и Европейската служба за борба с измамите.

В писмото се казва: „Функционирането на развлекателен комплекс на входа на светинята ще възпрепятства провежданите социални и образователни дейности в манастира. Детските лагери, провеждани вече близо 20 години, ще бъдат прекратени. Защо ни се отнема тази единствена възможност за допълнително възпитание на нашите деца?

Всяко лято манастирът посреща стотици деца. Това ежегодно събитие намира широк обществен отзвук. Деца и родители споделят, че това е уникален житейски опит, защото се осъществява в среда, изолирана от предизвикателствата на модерния свят, и формира различни ценности у подрастващите. Например: възпитание в родолюбие, в традиционните семейни ценности; личностно израстване; популяризиране на добродетелите и прилагането им в живота, опознаване на духовното и културно-историческото наследство, представяне на достиженията на България в областта на културата и приноса й за обогатяване на общо-европейското духовно пространство, образователно въздействие върху подрастващото поколение с цел предпазването и освобождаването му от зависимости.

Манастирският живот има своите условия, при които съществува. С хотелския комплекс в непосредствена близост до манастира се унищожава духът и условията, при които в манастирите е кипяла духовна просвета в полза на Родината, потъпква се народностната ни памет. Ние искаме нашите деца да могат да се докоснат поне малко до атмосферата, в която са творили и живели: светите Кирил и Методий, св. Климент Охридски, св. Наум Охридски и останалите ученици на светите братя, епископ Константин Преславски, св. Иван Рилски, св. Паисий Хилендарски, йеромонах Неофит Рилски, йеродякон Игнатий (Васил Левски), св. патриарх Евтимий, св. Теодосий Търновски, св. Пимен Зографски, св. княз Борис, св. Софроний Врачански, св. Йоан Кукузел, св. Йоан Екзарх Български, митрополит Климент (Васил Друмев). Списъкът е голям. Всички те са били монаси и са се трудели за Родината ни в своите манастири. Ние искаме да остане жив и деятелен споменът за духовните водачи и будители на България!

Манастирите са извор на българската култура. Монаси създават азбуката и първите славянски книги. В манастир са написани „Азбучна молитва”, „За буквите” и „История славянобългарская”. В манастир е написан „Заветът на св. Иван Рилски”.

Манастирите са обекти на поклоннически пътувания и от страната, и от чужбина. Те са духовните крепости и облик на една нация. Те са национален символ, както са знамето и химнът на държавата. 

Изграждането на хотелски комплекс край манастирски порти е обида за цялото общество, погазват се общочовешки норми и ценности. Самата идея за построяване на увеселителен обект до светата обител е абсурдна.

Личността на свети Георги е обединяващ културен и духовен фактор за всички хора – християни, мюсюлмани, атеисти – българи и чужденци. В случая е обидно както за християни, така и за мюсюлмани, които го посещават често. В светите места хората ходят с вяра и надежда, те имат нужда от молитвено уединение, за да получат утеха за своите болки.

Представете си как хората отиват в храма да се помолят, а във въздуха кънти музика от заведението, построено пред манастира, ехтят смеховете на „щастливо плажуващите” от хотелския комплекс.

Изумени сме от действията на кмета на община Хаджидимово г-н Людмил Терзиев. Иска ли общината да съществува действащ манастир на това място или се цели обезлюдяване на манастирския комплекс и следователно преустановяване на социалната и образователната дейност на манастира?

Наличието на сериозен конфликт на интереси в действията на кмета на община Хаджидимово дава отчасти отговор на този въпрос.

Считаме, че е налице възпрепятстване на свободното практикуване на традиционното по конституция вероизповедание в страната, като се създават обстоятелства, които ще затруднят и/или прекратят осъществяването на различни образователни и социални дейности, изпълнявани в ползва на обществото години наред. Като естествена последица от това ще бъдат застрашени и специфични религиозни права и свободи.

Защитата на обществения интерес трябва да бъде първостепенна задача при осъществяване на държавното управление. Това е признатият по силата на правото интерес на обществото да защитава и отстоява своите права и свободи от неблагоприятни за социума като цяло управленски решения. В дадения случай се нарушава значим обществен интерес. Манастирът е представител на традиционната вероизповедна общност и пазител на духовни и културни ценности. Нарушава се духът и атмосферата на една българска светиня. Присъствието на подобно заведение на това място скандализира обществеността. Свидетелство за това са репортажите на медиите и коментарите в социалните мрежи. Он-лайн петицията в подкрепа на манастир „Св. Георги” вече е подписана от над 2600 човека.

Ние вярваме, че България е правова държава и настояваме да се приложат законите в страната! А фактите, за които са сезирани компетентните институции още през лятото на 2012 г., са следните:

  • Вече на цяла България стана ясно, че имотът, върху който се строи скандалният хотел, е добит по давност чрез лъжесвидетелстване, а за тази цел кметът е подписал молба-декларация. Всички родители, учители и ученици от детските лагери можем да свидетелстваме, че ТАМ, пред манастира, никой не е отглеждал нито картофи, нито друга селскостопанска култура през последните двайсет години.
  • Строителните дейности започват след един нищожен, непозволен от закона административен акт на кмета на Община Хаджидимово.

Ние настояваме за промени в Закона за устройство на териториите, за да бъдат защитени манастирите на България, които са културно наследство и се ползват с особен духовен статут. Смятаме, че каузата за защита на български светини е НАЦИОНАЛНА КАУЗА!”.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/achx6 

Разпространяване на статията: