Мобилно меню

4.8717948717949 1 1 1 1 1 Rating 4.87 (39 Votes)
images3.jpgВъпрос от Снежана Маркова: В учебника по литература за девети клас пише, че има противоречие между първа и втора глава на Книга Битие. Противоречието се състои в това, че според първа глава човекът е "създаден от Бога чрез Словото, а според втора "от пръстта", тоест от нещо вече създадено. Въпросът на моя син е, може ли да има противоречие в Божественото писание?

На въпроса отговаря Анна Маринова: Здравейте, нека видим за кои цитати става дума:
Бит. 1:26-27 "И каза Бог: Нека да сътворим човек по Наш образ и по Наше подобие и той да господарува над морските риби и над небесните птици и над четириногите и над цяла земя и над всички влечуги, които пълзят по земята. И сътвори Господ Бог човека по Свой образ, по Божи образ го сътвори, мъж и жена ги сътвори". 
В Бит. 1:26-27 Бог говори: „Нека да сътворим...” Според равинското тълкувание тази Божия подкана за творчество е отправена към ангелите и заради това гл. сътворявам (bara) е в множествено число. Но в Свещеното Писание ангелите са описани като служебни духове, изпращани при хора с определени цели, но не се говори за тяхна творческа дейност. Единствено Бог е Творец и Създател, Който всичко е сътворил и създал с властното Си Слово. Поради това св. отци тълкуват множественото число на глагола сътворявам като указание за трите Лица на Св. Троица и Техния предвечен съвет и взаимно общение.

Бог сътворява нещо уникално, което се изразява с употребата на гл. bara, който има именно такова значение – сътворявам за пръв път. Човекът (мъжът и жената) са сътворени по Божи образ и подобие (besalmenu kidmutejnu). Божият образ в човека се състои в това, че човек има безсмъртна душа, дарена с ум, воля и чувства. Всеки човек притежава този Божи образ. Св. Максим Изповедник, а и други св. отци говорят, че човек е сътворен по образа на второто лице на св. Троица – Бог Слово и именно затова То и се въплъщава. Св. Йоан Дамаскин в творението си „Точно изложение на православната вяра” правейки синтез на светоотеческата тълкувателна традиция, излага библейското учение за едновременното сътворяване на душата и тялото на човека. Така, според Св. Писание тялото не е затвор или тъмница за душата, а носи печата на човешката богообразност и може и трябва да бъде храм на Св. Дух.

Богоподобието пък не е даденост, а е зададеност, възможност за нас. Затова и в ст. 27, където отново се споменава за сътворяването на човека по Божи образ не се казва: „и по Божие подобие”. Божието уподобяване е задача и цел на нашия живот (вж. Мат. 5:48). То се постига по Божия благодат, с вяра която е засвидетелствана чрез добри дела.

Човекът е венец на Божието творение и трябва да се грижи за него, да го поддържа и да го насочва към Бога. Именно в това се състои човешкото господаруване над природата (Бит. 1:28).

Бит. 2:7 "И извая Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и стана човекът жива душа".

Бог, подобно на изкусен грънчар извайва (jasar) човека от земна пръст. Употребеният антропоморфизъм (извая) показва човешкото достойнство и красота – Сам Бог извайва човека, както и Божията любов към човека. Бог вдъхва в ноздрите на човека жизнено дихание (nismat hajm). Човешката душа (обозначена тук с библ. евр. дума nepes) не е част от Божия дух, а е вдъхната от Бога.

Между разказите в Бит. 1:26-27 и Бит. 2:7 няма противоречие. Първият разказ е по-схематично и по-общо описва сътворяването на човека. Вторият разказ говори детайлно за сътворението на човека, за създаването на жената от реброто на мъжа и за нейната равноценност на мъжа (Бит. 2:18). 

Противоречия в Свещеното Писание няма и не може да има. Може да има различни разкази или повествувания, но те допълват описваното събитие, а не го отричат.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/qpd 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...
Накажи душата си с мисълта за смъртта и като си спомняш за Иисус Христос, събери разсеяния си ум!
Св. Филотей Синаит