Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
pop3.jpgКатедрата по теология на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"  организира на 22 октомври 2005 г. в Шумен международна научна конференция "Християнството в Египет и Синай".

Няма ограничения за хронологическия и тематическия избор на темата в областта на църковната история, догматиката, литургиката, агиографията, историята на монашеството, ересите, църковното изкуство, палеославистиката и пр. Материалите в обем 10-15 страници ще бъдат публиковани в сборник, а при възможност и в Интернет.

Няма такса за участие. На 23 октомври е предвидено безплатно посещение на близките старобългарски столици Плиска и Преслав (ІХ-Х в.). Участниците сами заплащат стойността на пътуването и нощувките си.

Моля до 1 август 2005 г. изпращайте резюмета на своите доклади до 200 думи и кратки автобиографии (CVs) по пощата или по имейл. Контактна информация:


          Архимандрит доц. Павел Стефанов
          катедра по теология, ст. 301
          Шуменски университет
          ул. Университетска 115
          9712 Шумен
          България

          тел.: ++359 54 830495
          факс: ++359 54 830371

          ел. поща: vladimir@shu-bg.net  Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/kp9rq 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...

Смирението е единственото нещо, от което имаме нужда; когато има други добродетели, човек все пак може да падне, ако няма смирение; със смирението обаче човек не може да падне.

Герман Атонски Стари