Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
Предварителните кандидатстудентски изпити по теология, бакалавърска степен, в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” ще бъдат проведени, както следва: Писмен изпит (тест или тема по избор) – на 1 април, 29 април и 3 юни 2007 г. сутрин; Устен изпит (главно върху написаното) - 1 април, 29 април и 3 юни 2007 г. следобед.

Необходими са следните документи при явяване на предварителен конкурсен изпит:
1. Лична карта;
2. Удостоверение за явяване на предварителен конкурсен изпит.

Забележки:
1. Предварителните конкурсни изпити за бакалавърските специалности ще се проведат в гр. Шумен.
2. Таксата за явяване на предварителен конкурсен изпит е 15.00 лв.
3. Документи за явяване на предварителните кандидатстудентски изпити за прием в бакалавърските специалности на Шуменския университет се приемат в:

1) Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Корпус 1 (Ректорат), стая 119В.  Адрес: гр. Шумен 9712, ул. "Университетска" 115.  Документи се приемат от 26.03.2007 г. всеки работен ден между 8.00 и 12.00 и между 13.00 и 16.00 часа, в дните преди провеждане на предварителни конкурсни изпити (събота) между 9.00 и 13.00 часа и в дните на провеждане на предварителни конкурсни изпити (неделя) между 7.00 и 8.30 часа.

2) Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.  Адрес: гр. Варна, спирка "Почивка", Ученически комплекс. Документи се приемат от 26.03.2007 г. всеки работен ден между 8.30 и 12.00 и между 13.00 и 16.00 часа.

3) Бюрата за прием на кандидатстудентски документи на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (бюрата на ЦКПИ работят от 15.03.2007 г.):

гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, Югозападен университет, I-ви учебен корпус, тел. 0887-886- 012;

гр. Бургас, бул. "Христо Ботев" 48 (Военен клуб), тел. 0888- 305-539;

гр. Варна, ул. "Кръстю Мирски" 12 (ЦИО "Вектор"), тел. 052- 602-183, 052-612-266;

гр. Велико Търново, ул. "Бачо Киро" 2 (читалище "Искра"), тел. 0889-720- 553;

гр. Видин, тел. 0887-327-768;

гр. Враца, Педагогически колеж, I учебен корпус, тел. 092-641-086, 0886-981-155;

гр. Габрово, пл. "Първи май" 1, ет. 2 (над редакцията на в-к "Сто вести"), тел. 0889-510-557;

гр. Добрич, ул. "България" 11 (Дом на учителя), тел. 058-602-760;

гр. Казанлък, Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий", тел. 0431-63-275, 0898-309-636;

гр. Кърджали, СОУ "Отец Паисий", тел. 0361-65-912, 0886-676-146;

гр. Кюстендил, ул. "Васил Левски" 2 (Национален педагогически център), тел. 078-548-308;

гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" 31 (Технически колеж) тел. 068- 603-928, 0887-523-687, 0889-039-541;

гр. Монтана, ул. "Трети март" 98, ет. 1 (Младежки дом), тел. 096- 310-663, 0885-105-931;

гр. Пазарджик, ул. "Болнична" 17, стая 13 (бивш Медицински факултет), тел. 034-444-600, 0898-831-917;

гр. Перник, кв. "Монте Карло" 1 (ПМГ "Хр. Смирненски"), тел. 076-25-966, 0887-060-375;

гр. Плевен, бул. "Русе" 10А (сградата на асансьорни сервизи), тел. 0898-684-844, 0889-223-961;

гр. Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" 25 (сградата на Технически университет – филиал Пловдив), тел. 032-659-502, 0888-645-158;

гр. Разград, ул. "Никола Вапцаров" 10 (Общежитие за средношколци), тел. 0898-943-491;

гр. Русе, ул. "Църковна независимост" 16 (Изчислителен център), тел. 0885-739-527;

гр. Силистра, ул. "Добрич" 68А (Център за ученическо техническо и научно творчество), тел. 086-824- 253, 086-824-046;

гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" 29 (Дом на учителя), тел. 044-623-262, 0889-533- 030;

гр. Смолян, ул. "България" 58, т. 2, ст. 12 (Бивш профсъюзен дом), тел. 0301-63-763;

гр. София, бул. "Витоша" 134, XXII СОУ "Георги Сава Раковски", тел. 02-954-4661, 0887-060-375;

гр. Стара Загора, ул. "Августа Траяна" 23 (Военен клуб), тел. 042- 257-103, 042-646-107;

гр. Търговище, бул. "Ст. Мавродиев" (Читалище "Напредък", вход до агенция "Виктория"), тел. 0601-67-253, 0887- 927-463;

гр. Хасково, Народно читалище "Заря", ет. 3, офис 50 и 51, тел. 038-665-413, 0887-547-443;

гр. Шумен, ул. "Димитър Благоев" 2 (вход срещу ХЕИ), тел. 054-877-532, 0887-225-112;

гр. Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" 38 (Технически колеж), ет. 2, стая 236, тел. 046-669-184, 0886-853-731.

4) Бюрата за прием на кандидатстудентски документи на Националната асоциация за прием на студенти:

гр. Бургас, ул. "Константин Фотинов" 44а ("Глобус Център" ООД), тел. 056-820-075; 0888-860-840;

гр. Варна, ул. "Георги Раковски" 24 (Център за професионално обучение "Зенит"), тел. 052-621- 945, 052-602-490, 0888-799-504;

гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" 15 (Младежки дом), ст. 211 и 301, тел. 0878-438-017, 0889-497-578;

гр. Видин, ул. "Пазарска" 2 (Младежки дом), тел. 094-606-037;

гр. Враца, ул. "Георги Пенчев" 3 (Съюз на учените в България), тел. 092-665-853, 0885-251-404, 0878-633-083;

гр. Враца, ул. "Ген. Леонов" 61, тел. 092-662-290, 0899-675-768;

гр. Горна Оряховица, ул. "Ангел Кънчев" 2, тел. 0878-438-017, 0889-497-578;

гр. Гоце Делчев, бул. "Гоце Делчев" 25, тел. 0751-22-604, 0751-60-127, 0888- 541-697;

гр. Добрич, ул. "Кирил и Методий" 31, тел. 058-622-934, 0896-239-098;

гр. Казанлък, ул. "Искра" 2 (офис на в-к "Искра"), тел. 0431-63-715;

гр. Кюстендил, ул. "Дондуков" 53, тел. 0887-692-240;

гр. Ловеч, ул. "Мостова" 2, тел. 068-604-599, 068-643-695, 0898-604-094;

гр. Монтана, ул. "Трети март" 84 (над ОББ, Дружество "Знание"), тел. 096-305-573, 0887-703-892;

гр. Пазарджик, бул. "Цар Освободител" 90, тел. 034-444-885, 0888-575-073;

гр. Перник, ул. "Климент Готвалд" 2,10 (ОУ "Ал. Константинов", зад ДСК), тел. 0887-856-829;

гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" 23 (БСЧИГП), тел. 064-800-319;

гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" 24 (до входа на ПУ), тел. 032-624-266, 0888-239-120;

гр. Русе, ул. "Българска морава" 6, тел. 082-893-004;

гр. Сандански, бул. "Свобода" 13, тел. 0889-436-476;

гр. Силистра, ул. "Добруджа" 1, ет. 3, офис 2 (до ОББ), тел. 086- 821-862;

гр. Смолян, кв. "Райково", ул. "Гимназиална" 2 (Читалище "Орфееви гори"), тел. 0301-62-958;

гр. София, ж.к. "Х. Димитър", 42 ОУ "Х. Димитър", тел. 02-840- 3455;

гр. София, бул. "Аксаков" 16 (до "Кристал", Фондация "21 век"), тел. 02-981-0251, 02-981-0261;

гр. София, ул. "Хайдушка гора", бл. 114, тел. 0889-198-447;

гр. Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113, офис 22 , тел. 042-659-534, 0888- 959-534;

гр. Хасково, бул. "България" 41, офис 221 (Младежки център, сдружение "Икар"), тел. 038-623-146, 0888-973-987;

гр. Шумен, бул. "Плиска" 36, ет. 3 (ЦПУ), тел. 054-831-200, 0899-514- 003;

гр. Ямбол, ул. "Искър" 1А, офис 8 (ЦОПСИ, срещу старата автогара), тел. 046-48-039, 046-665-822.

Оценките от предварителните конкурсни изпити  важат само за кандидатстване в специалностите на Шуменския университет ”Епископ Константин Преславски”.  Университетът не издава документи с резултати от предварителни изпити за кандидатстване в други висши училища.

4. Кандидат-студентите трябва да заемат местата си в залите, в които се провежда съответния конкурсен изпит, не по-късно от 9.30 ч. Изпитът започва в 10.00 ч.

5. Времетраенето на изпитите е 4 часа за тест и 5 часа за тема.

6. Всеки кандидат-студент има право на повече от едно явяване на предварителните изпити, както и възможност за явяване на кандидатстудентски изпити през м. юли. В класирането участва най-високата оценка.

Повече информация може да бъде получена на тел. 054/830-495 или на сайта за кандидатстудентска информация на ШУ: ksk.shu-bg.net.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/upwh 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...
Имайте непресторена любов помежду си, пазете Преданието, и Бог на мира да бъде с вас и да ви утвърди в любов.
 
Св. Павел oт Обнора