Мобилно меню

3 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Втората сесия на Шестия църковно-народен събор на БПЦ се проведе в Рилската света обител от 6 до 11 октомври 2008 г. С молитвено песнопение и благословението на Българския патриарх Максим Съборът започна своята делова работа под председателството на Сливенския митрополит Иоаникий. Председателят на комисията по приемане на предложенията за изменение и допълнение на Устава на Българската православна църква Варненският и Великопреславски митрополит Кирил постави за разглеждане и гласуване консолидираните  текстове на членовете на Устава. Избраните на първата сесия бюро и комисии продължиха работата си. Съборът обстойно разгледа предложенията на Св. Синод, епархиите и делегатите относно избора на митрополита, епархийските избиратели, епархийските съветници и църковните настоятели, статута и дейността на енориите и свещенослужителите, църквите и манастирите, правомощията на Църковно-народния събор, на Архиерейския събор, на Св. Синод в пълен и намален състав, на Българския патриарх и епархийските митрополити.

Членовете на събора с тревога изслушаха съобщение за обучението по религия в българското училище и ограниченията, предвидени в проектозакона за Училищното образование, според който за предмета „Религия” се предвиждат часове единствено в рамките на свободноизбираемата подготовка, което е стъпка назад спрямо настоящата практика. Въвежда се и ново понятие - предметът е наречен „Религии”, което залага нов, сравнителен, а не вероизповеден модел на обучение по религия. Съборните членове очакват и настояват компетентните органи най-сетне да оценят предимството на задължителното изучаване на предмета „Религия - Православие” от българските ученици и да предприемат необходимото за уреждането на този изключително важен за Църквата и обществото въпрос.

Делегатите на VI-я Църковно народен събор се обявяват против уредбата в проекта за нов Семеен кодекс на фактическото съпружеско съжителство без сключен граждански брак, а само с брачен договор, който заменя свещения съюз на любовта и го превръща в сделка. Няма по подходяща среда за децата за нормален и пълноценен живот и успешен възпитателен процес от здравото и сплотявано от връзките на любовта семейство. Извънбрачното фактическо съжителство е неприемливо, тъй като то противоречи на вековната църковна и гражданска традиция и е в конфликт с нравствените устои на християнското общество. За Църквата благословено и благодатно е тайнството Венчание извършвано над мъжа и жената при твърда и ясно изразена готовност да се посветят един на друг в неразторжим съюз в името Божие. С ясно изразена загриженост Съборът призовава отговорния за приемането на кодекса законодателен орган да прояви дълбока мъдрост и да отхвърли неприемливите за морала на българското общество нови институти в семейното законодателство.

Във връзка с изготвения Законопроект за културното наследство Съборът заявява, че храмовете и манастирите са преди всичко място за молитва и богослужба, собственост на Българската православна църква и след това културна ценност. Българската православна църква е субектът призван да поддържа и опазва светините, които не са просто обикновени предмети – „културно наследство”, имоти или вещи, предназначени за съхраняване в музеи, а светини, присъстващи ежедневно в живота на православния християнин.

Поради сложността на въпросите и големия обем на съдържанието на Устава, ІІ-та сесия на Шестия ЦНС не успя да приключи изцяло работата си по текстовете, поради което бе решено да бъде проведена нова сесия от 9 до 12 декември т. г. отново в Рилската света обител, под закрилата на всебългарския светец преподобни Йоан Рилски чудотворец, когато да бъдат разгледани текстовете от частта за манастирите, част III – Църковен съд, част IV – Издръжка на Църквата и част V – Общи и преходни разпореждания.

Делегатите на Събора възблагодариха Богу и на преподобни Йоан Рилски чудотворец за небесната закрила и подкрепа, изразиха и синовна благодарност към Българския патриарх Максим, задето благослови и участва дейно във всички съборни заседания, като внимателно следеше и предлагаше вземането на правилни решения.

В заключение можем да заявим, че Съборът подходи с отговорност към поставената му нелека задача и работата му бе плодотворна, но определеното време се оказа недостатъчно за прецизното изработване окончателния текст на Устава.

Желаем да уверим нашите духовни чеда в Родината и извън нейните предели, че с Божията помощ и съдействието на компетентните специалисти обновеният Устав на светата ни Българска православна църква – Българска патриаршия ще отговори на изискванията на църковния ни живот в нашето съвремие.

 6 - 11 октомври 2008 г., Рилска света обител

 

Председател на Шестия ЦНС,   
МАКСИМ
Патриарх Български 

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9fh 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Видях мрежите, които врагът разстилаше над света, и рекох с въздишка: „Какво може да премине неуловимо през тези мрежи?“. Тогава чух глас, който ми рече: „Смирението“.

Св. Антоний Велики