Мобилно меню

4 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (5 Votes)
Въпрос на В. Костов: Здравейте, по повод дебатите за имотите на църквата искам да науча как финансират своята дейност различните
протестантски църкви у нас - петдесетни, евангелски, Божии и т.н.
Сещам се за един случай, как една от тях беше финансирана от американска Божия църква и в замяна американците май им бяха взели храма.


 

На въпроса отговаря д-р Жасмина Донкова: Различните протестантски деноминации финансират своята дейност, както и всички останали религиозни институции, съобразно нормативната уредба на страната.


По-голямата част от тяхното финансиране се формира от доброволни дарения на членовете им или от сродни религиозни общности от чужбина, а останалата част от задължителен членски внос или така наречения “десятък” (по принцип това е сума, която е равна на 10% от дохода на отделния член от религиозната организация, но в България в по-голяма част от протестантските вероизповедания размерът на този десятък се определя съобразно финансовите възможности на всеки вярващ).


След регистрация в Софийски градски съд протестантските религиозни общности придобиват статут на юридическо лице, което им дава възможност да притежават свое имущество (движимо и недвижимо). Приходите от стопанисването на това имущество и по-специално на недвижимите имоти (в това число наеми, печалби или дивиденти от участие в търговски дружества или сдружения на търговски дружества, ценни книжа, права по Закона за авторското право и сродните му права, приходи от завещания и др.) също са част от системата за финансиране на протестантските църкви в България.

Наред с това държавата и общините могат да ги подпомагат със субсидии, предвидени в държавния или общинския бюджет.

Разпореждането с финансите и имуществото на отделното вероизповедание се урежда в техните устави.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/xkda 

Разпространяване на статията:

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...
Когато някой е смутен и опечален под предлог, че върши нещо добро и полезно за душата, и се гневи на своя ближен, то очевидно е, че това не е угодно на Бога: защото всичко, що е от Бога, служи за мир и полза и води човека към смирение и самоукорение.
Св. Варсануфий Велики