Мобилно меню

4.0454545454545 1 1 1 1 1 Rating 4.05 (22 Votes)
Image1.pngСборникът „Пътят на човека към Бога“ е предназначен за устен кандидатстудентски изпит по теология в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и е подготвен от Катедрата по систематическо и практическо богословие.
Това определя и специфичното структуриране на съдържанието, което е съобразено с характера на основните преподавани дисциплини. Точно и обхватно са отразени трите главни елемента на веровото формиране на човека, които са близки до естествения духовен път на всеки християнин.
Първи елемент – човек търси Бога и се стреми към Него. Предложени са темите за православния храм със своето предназначение да подтикне и насочи сърдечните мисли в молитва към Бога; тайнството Кръщение като врата за влизане в Христовата Църква и условие за участие в благодатния ú живот; иконата, която провежда божествената благодат; църковните празници като свидетелство за Бога, за света на любовта и свободата, за които е създаден човекът, и основните верови истини, изведени и формулирани в Никео-Цариградския символ на вярата.

Втори елемент – търсещият намира Бога и разговаря с Него. В сборника като важни и актуални достъпно са включени темите за Богочовека Иисус Христос, вярата в Когото ни променя, както променя и разбирането ни за света; задачите на християнската просвета да направят човека по-близък до Бога и да спомогнат за крайната му цел – спасението; християнската любов като най-пълноценната изява на човешката добродетелност, която придава непреходна валидност на делата в този свят; основата, върху която се изгражда религиозният светоглед – темата за безсмъртието на човешката душа.

Трети елемент – човекът, познал своя Бог, постоянно общува с Него в Църквата. Тук е засегната централната тема в систематическото богословие за богопознанието, което е и път към себепознание и себеизява; по естествен начин се преминава към темите за молитвата като духовно общуване с Бога, за тайнството Изповед – едно от най-сложните душевни преживявания, които се отразяват върху нас; за тайнството Евхаристия, чрез което човекът реално приема Богочовека; за светата Литургия – център на православното богослужение; за църковната проповед, възвестяваща истините на словото Божие. Особено актуална е последната тема за новите отговорности пред служението на православния свещеник, свързана с новите задачи, които днес животът поставя пред нас.

Особено достойнство на сборника придава изборът на темите и с оглед на тяхната достъпност – те имат практически характер и дават възможност на кандидат-студентите да имат личен опит, особено тези, притежаващи добра религиозна култура и правилно практикуващи своята православна вяра. Важно е да се подчертае, че материалите не изчерпват знанията, които трябва да бъдат показани на изпита. Авторите изразяват доверие във възможностите на подготвящите се, като очертават само по-важните идейни насоки за ориентиране, а някои дори поставят въпроси, чиито отговори кандидат-студентите трябва да намерят сами в контекста на цялото съдържание. В това отношение е предложена ценна помощ чрез богатия списък от препоръчителна литература.

Сборникът „Пътят на човека към Бога“ дава увереност, че чрез него и с помощта на препоръчаната литература кандидат-студентите могат да се подготвят за устния изпит и да покажат самостоятелно мислене и ясно формулиране на отговорите. Предложената система от знания е и своеобразен тест за това, в каква степен те ще съумеят да вградят своя личен религиозен опит и духовна култура.

Макар сборникът да е предназначен за кандидат-студенти, той е полезно четиво и за тези, които в днешното динамично време търсят и следват своя път към Бога.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/axw 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...

Видях мрежите, които врагът разстилаше над света, и рекох с въздишка: „Какво може да премине неуловимо през тези мрежи?“. Тогава чух глас, който ми рече: „Смирението“.

Св. Антоний Велики