Мобилно меню

4.5238095238095 1 1 1 1 1 Rating 4.52 (21 Votes)
По решение на Факултетния съвет на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” от миналото лято бяха задвижени процедури за попълване на състава на хабилитираните преподаватели (доценти и професори) във факултета. Поради постепенното пенсиониране на професори и доценти, навършили съответната възраст, "майката-факултет на богословието в България"  през последните години осезаемо изостана в броя на хабилитираните преподаватели. А процесът на попълване на бройките на хабилитираните преподаватели е труден и бавен. Понеже се търси не толкова количеството, колкото качеството.

През 2008 г. бяха обявени доцентски конкурси по следните дисциплини: Църковна археология с Християнско изкуство; Догматическо богословие с Патрология; Християнска философия – християнство и неоплатонизъм ІІІ – VІІІ в.; Християнска апологетика; Литургика; Нравствено богословие. Съответните обяви излязоха в „Държавен вестник”, бр. 71/12.8.2008 г. и бр. 96/7.11.2008 г. По всички конкурси се явиха кандидати, дори по Християнска философия вече беше назначен доцент, защото се яви кандидат с доцентско звание и той беше назначен миналия месец. Това е доц. д-р Иван Христов.

По другите дисциплини процедурите са в ход, съобщиха от канцеларията на факултета. По първите две дисциплини са препратени материалите в Специализирания научен съвет по теология при ВАК (Висшата атестационна комисия), дори съветът вече е избрал и рецензенти, които до края на март т. г. трябва да представят преценките си. По последните три дисциплини се очаква до началото на февруари кандидатите за доценти да представят научните си трудове и процедурите да продължат с избор на рецензернти и т. нат. Така за следващата учебна година (2009/2010) броят на хабилитираните преподаватели в БФ на СУ ще се увеличи почти двойно. В академичните среди се твърди, че това е  условие за по-високо качество на научната и преподавателската работа (както искрено се надяваме, все още се смята за необходимо условие, но не и за достатъчно условие).

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9wfk 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...

Защо удряш въздуха и тичаш напразно? Очевидно, всяко занимание има цел. Тогава кажи ми каква е целта на всичко, което се върши в света? Отговори, предизвиквам те! Суета на суетите: всичко е суета.

Св. Йоан Златоуст